Duh zakona umjesto slova, Zdravko Vučinić

Duh zakona umjesto slova, Zdravko Vučinić