Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Gdje je Zakon ako je Hrist u nama (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala je da se čovjek ne spašava poslušnošću Zakonu, već da je poslušnost Zakonu plod spasenja – plod sjedinjenosti sa Hristom koji nam daje svoj život prebivanjem u nama Duhom.

„Oduprijeti se Sotoninim zavođenjima nije lak zadatak. On zahtijeva čvrsto stajanje Božanske prirode od početka do kraja, ili se, u suprotnom, ne može oduprijeti. Hrist je, u svojoj pobjedi svojom smrću na krstu Golgote, jasno otvorio put za čovjeka, i tako mu omogućio da može da drži Zakon Božji kroz Put, Istinu i Život. Ne postoji drugi put“ (EGW, 1SM 342.3).

„Zakon traži pravdu – pravedan život, savršen karakter, a ovo čovjek ne može ispuniti. On ne može odgovoriti zahtjevima Božjeg svetog zakona. Ali Hrist, došavši na Zemlju kao čovjek, živeo je svetim životom i razvio savršen karakter. On ovo kao besplatan dar nudi svima koji Ga žele prihvatiti. Njegov život je zamjena za ljudski život. Ljudi tako Božjim trpljenjem dobijaju oproštenje prošlih grijeha. Više od toga, Hrist ispunjava ljude Božjim osobinama. On izgrađuje ljudski karakter prema uzoru na Božanski karakter, usklađujući duhovnu snagu i ljepotu“ (EGW, DA, p762).

„Tjelesni um je u neprijateljstvu sa Bogom. Iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svjedočanstva, huljenja. Rimljanima 8,7; Matej 15,9. Izvor srca mora biti očišćen prije nego što potok postane čist. Onaj ko pokušava da dostigne Nebo svojim djelima držeći Zakon, pokušava nemoguće. Hrišćaninov život nije modifikacija starog, već transformacija prirode, smrt sebi i grijehu i novi život u cjelosti. Ova promjena se može dogoditi jedino pomoću Svetog Duha“ (EGW, HLv 107.4).

„Ima onih koji tvrde da služe Bogu iako žele da sami, u svojoj sili, drže Božji zakon, izgrade pravedan karakter i obezbijede spasenje. Njihova srca nijesu pokrenuta dubokim razumijevanjem Hristove ljubavi, već obaveze hrišćanskog života ispunjavaju kao uslove koje im je Bog postavio da bi mogli da zadobiju Nebo. Takva religija bez ikakve je vrijednosti. Kad Hrist bude boravio u srcu, duša će biti tako ispunjena Njegovom ljubavlju, tako radosna u zajednici sa Njim da će prionuti uz Njega; i gledajući Njega, zaboraviće sebe. Ljubav prema Hristu biće izvor djelovanja“ (EGW, SC, 44.2).

„Onaj koji pokušava da postane svet svojim djelima, držanjem Zakona, pokušava nemoguće. Sve što bi čovjek mogao da učini bez Hrista ukaljano je sebičnošću i grijehom. Samo nas Hristova milost putem vjere može učiniti svetim. …Ako su naša srca obnovljena po Božjem obličju, ako je Božanska ljubav usađena u našu dušu, neće li se onda i Božji zakon ostvarivati u našem životu? …Umjesto da nas oslobodi poslušnosti, upravo nas vjera, i samo vjera, čini učesnicima u Hristovoj milosti, što nas osposobljava da budemo poslušni“ (EGW, SC, 59.4, 60.2).

„Ako budemo u Hristu, ako ljubav Božja bude u nama, naša osjećanja, naše misli, naše namjere, naši postupci, biće u skladu sa Božjom voljom koja je izražena u propisima Njegovog svetog Zakona“ (EGW, SC, 61.1).

„Zato što smo grešni, nesveti, mi ne možemo biti savršeno poslušni svetom Zakonu. Mi nemamo neku svoju pravdu kojom bismo mogli zadovoljiti zahtjeve Božjeg zakona. Međutim Hrist nam je omogućio rješenje problema. On je živeo na Zemlji suočen sa istim nevoljama i iskušenjima sa kojim se i mi suočavamo. Živio je zaista bezgrešnim životom. Umro je za nas i sada se nudi da uzme naše grijehe a nama da svoju pravednost. Ako se budete Njemu predali i prihvatili Ga kao svog Spasitelja, bićete, bez obzira na svu grešnost svog pređašnjeg života, Njega radi proglašeni pravednim. Hristov karakter staće na mjesto vašeg karaktera i vi ćete biti prihvaćeni pred Bogom kao da nikad niste ni griješili“ (EGW, SC 62.2).

 

Poslušnost Zakonu samo kroz Hrista

Elen Vajt je vjerovala da vjerni trebaju biti vođeni Hristom (Hristovim Duhom), a vođeni Hristom podrazumijeva da su u saglasnosti sa Zakonom ili preciznije – kroz Hrista mogu držati Zakon, odnosno bez Hrista ne mogu držati Zakon

„Upitana sam u vezi Zakona u Galatima. Koji Zakon je staratelj da nas dovede do Hrista? Ja odgovaram: Oba, ceremonijalni i moralni zakon deset zapovjesti“ (EGW, 1SM 233.1).

„Zakon je naš staratelj da nas dovede do Hrista, da bi mogli biti opravdani vjerom (Galatima 3:24). U ovom stihu, Sveti Duh kroz apostola govori posebno o moralnom zakonu. Zakon nam otkriva grijeh, i čini da osjećamo potrebu za Hristom i da Mu dođemo za oproštenje i mir kroz pokajanje pred Bogom i vjeru u Gospoda Isusa Hrista“ (EGW, 1SM, 234.5).

„Nevoljnost da se odbace unaprijed stvorena mišljenja i da se prihvati ova istina, ležala je u osnovi velikog dijela protivljenja koje se pokazalo u Mineapolisu protiv Gospodnje poruke preko braće Vagonera i Džonsa. Podstičući to protivljenje Sotona je uspio da otrgne od našeg naroda, u velikoj mjeri, posebnu silu Svetog Duha koju je Bog želio da im prenese. Neprijatelj ih je spriječio u postizanju one efikasnosti koja je mogla biti njihova u prenošenju istine u svijet, onako kako su je apostoli objavili posle dana Pedesetnice. Svijetlo koje je trebalo da osvijetli cijelu Zemlju svojom slavom je odbijeno, i djelovanjem naše vlastite braće u velikoj mjeri je sklonjeno od svijeta” (EGW, 1SM, 234.6)

„On je vidio da samo kroz Hrista čovjek može da drži moralni zakon“ (EGW, 1SM, 237.3).

„Hrist je došao na Zemlju, uzimajući ljudskost i stojeći kao čovjekov predstavnik, da bi u sukobu sa Sotonom pokazao da čovjek, kao što ga je Bog stvorio, povezan sa Ocem i Sinom, može da poštuje svaki Božanski zahtjev“ (EGW, ST, June 9, 1898) (7ABC 446.3).

„Gospod je u svojoj velikoj milosti poslao najdragocenije poruke svom narodom kroz starješine Vagonera i Džonsa. Ova poruka je trebala pred svijet vidljivije istaknuti podignutog Spasitelja, žrtvu za grijehe čitavog svijeta. Predstavljala je opravdanje kroz vjeru u Jemca; pozvala je ljude da prime Hristovu pravednost koja se manifestovala u poslušnosti svim Božjim zapovjestima. Njima je bilo potrebno da im oči budu usmjerene ka Njegovoj Božanskoj ličnosti, Njegovim zaslugama i Njegovoj nepromenljivoj ljubavi prema ljudskoj porodici. Cjelokupna sila je data u Njegove ruke kako bi On mogao podijeliti bogate darove ljudima, dajući neprocjenjivi dar svoje vlastite pravednosti bespomoćnom ljudskom činiocu. Bog je naredio da ova poruka bude data svijetu. To je poruka trećeg anđela koja treba da bude objavljena glasnom vikom, i praćena izlivanjem Njegovog Duha u velikoj mjeri“ (EGW, TM 91.2).

 

10 zapovjesti nijesu nevažeće nakon Hrista

Prema Elen Vajt, moralni Zakon 10 zapovjesti nije nevažeći nakon Hrista.

„Dok je Hristova smrt, kao što smo vidjeli, dovela zakon tipova i sjenki, ili ceremonijalni zakon, do kraja, nije ni u najmanjoj mjeri umanjila dostojanstvo moralnog zakona, niti ga učinila nevažećim“ (EGW, ST, July 15, 1880 par. 13).

 

Zakon ili zapovjesti?

Elen Vajt ne definiše Zakon uvijek sa 10 zapovjesti, već i kao ljubav prema Bogu i bližnjima.

„Božanski zakon od nas traži da volimo Boga iznad svega i svog bližnjega kao sebe“ (EGW, 1SM 218.1).

„Ispitajmo naša srca u svjetlosti velikog načela Božjeg zakona kako je ga je Hrist definisao: Voli Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom i svim svojim umom, i svog bližnjeg kao samog sebe (Luka 10:27)“ (EGW, GV92 432.2).

Sljedeći nastavak: Pobjednički život u Hristu – smrt sebi, smrt grijehu, ispunjenje Zakona

Prethodni nastavak: Razlike između Starog i Novog saveza

Print Friendly, PDF & Email