Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Glavni problem – ljudsko srce ili ljudsko ponašanje?

U Bibliji se kao termin koristi i ljudsko srce da bi se opisala čovjekova grešna priroda (tjelesnost, ropstvo grijehu) i zaista postaje evidentno da je glavni problem ljudsko srce, odnosno ljudska priroda, u odnosu na ljudsko ponašanje, ili u odnosu na ono što izlazi iz srca što je samo posljedica stanja srca ili prirode.1.

„Srce je prevarno iznad svega i smrtno bolesno. Ko može proniknuti u njega“ (Jeremija 17:9).

„Jer iznutra, iz ljudskog srca, izlaze zle misli, blud, krađe, ubistva, preljube, lakomstvo, zloba, prevara, besramnost, zavidno oko, hula, oholost, nerazumnost” (Marko 7:21-22).

„Jer, iz srca izviru zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, krivokletstva i hule” (Matej 15:19).

„Jer, usta govore ono čega je srce prepuno. Dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo” (Matej 12:34-35).

„Cijela je glava bolesna, cijelo je srce iznemoglo. Od glave do pete nema na tijelu zdravog mesta” (Isaija 1:5-6).

„Gospod je vidio da čovjek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao njegovog srca uvijek zlo” (1. Mojsijeva 6:5).

„Zato je Gospod rekao u svom srcu: „Nikad više neću prokleti zemlju zbog čovjeka, jer su misli čovječijeg srca zle od njegove mladosti…” (1. Mojsijeva 8:21).

Glavni problem je u drvetu a ne u plodu, u ljudskoj prirodi a ne u spoljašnjem ponašanju.

„Zar se grožđe bere sa trna ili smokve sa čička? Isto tako, svako dobro drvo donosi dobre plodove, a rđavo drvo donosi rđave plodove“ (Matej 7:16-17).

„Uzgajite dobro drvo pa će mu i plod biti dobar; ili, uzgajite rđavo drvo pa će mu i plod biti rđav – jer drvo se poznaje po svom plodu. zmijski porode! Kako možete, kad ste zli, da govorite bilo šta dobro? Jer usta govore ono čega je srce prepuno. Dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo“ (Matej 12:33-35).

„Jer nema dobrog drveta koje donosi bezvrjedan plod, a nema ni lošeg drveta koje donosi dobar plod. Jer se svako drvo poznaje po svom plodu. Ne beru se smokve s trnja, niti se grožđe bere s trnovitog grma. Dobar čovjek iznosi dobro iz dobre riznice svog srca, a zao čovjek iznosi zlo iz svoje zle riznice, jer njegova usta govore ono čega mu je srce puno“ (Luka 6:43-45).

Čovjekov suštinski problem nije u grešnom ponašanju, nego u njegovoj grešnoj ljudskoj prirodi koja je tjelesna, rob grijeha i u neprijateljstvu sa Bogom kao posljedica razdvojenosti od Boga.

Iz Biblije vidimo da u čovjeku postoji grijeh koji prouzrokuje grešna djela. Taj grijeh je stanje ili položaj čovjeka, odnosno iskvareno srce, tjelesna priroda ili ropstvo grijehu kao posljedica razdvojenosti od Boga.

„…Tjelesni ljudi, koji nemaju Duha“ (Juda 1:19).

„Jer znamo da je Zakon duhovan, a ja sam tjelesan, prodat u ropstvo grijehu“ (Rimljanima 7:14).

„A grijeh je, našavši uporište u propisu, prouzrokovao u meni svakakvu požudu…“ (Rimljanima 7:8).

„Jer ne razumijem šta radim. Ne činim ono što želim, nego ono što mrzim, to činim. A ako činim ono što ne želim, slažem se da je Zakon dobar. Ali onda to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Jer znam da u meni, to jest u mom tijelu, ne prebiva ništa dobro. Jer sam sposoban da želim dobro, ali ne i da činim dobro. Jer dobro koje želim da činim, ne činim, nego zlo koje ne želim da činim, to činim. A ako činim ono što ne želim, onda to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni“ (Rimljanima 7:15-20).

Spasenje je isključivo u povezivanju sa Bogom i promjeni ljudske prirode (u dobijanju novog srca, novog duha).  Povezivanje sa Bogom i promjena ljudske prirode dešavaju se primanjem Svetog Duha u naš duh, ako vjerujemo, a to je ustvari primanje Hristovog života povezanog sa Bogom, što će rezultirati i pravednim ponašanjem.2.

Nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pročitati Biblijsko otkrivenje – Šta je stvarno grijeh?
2 Za više informacija pogledati predavanje Rješenje za grijeh