Hrišćani i politika (Elen Vajt)

Naš Gospod Isus Hrist se nije miješao u politiku niti u bilo kakva politička pitanja, kao prolaznim stvarima ovoga svijeta.

Elen Vajt je pisala da Isus nije pozivao na društvene reforme, i nije se miješao onima koji su imali vlast.

„Iznova i iznova od Hrista se tražilo da ODLUČUJE O ZAKONSKIM ILI POLITIČKIM PITANJIMA; ALI JE ON ODBIJAO DA SE MIJEŠA U PROLAZNE STVARI… On je stajao u našem svijetu kao Glava velikog duhovnog carstva koje je došao da osnuje – carstva pravednosti. Njegova učenja su objašnjavala oplemenjujuća, posvećujuća načela koja upravljaju tim carstvom. On je pokazao da pravda, milost i ljubav predstavljaju upravljačke sile Jehovinog carstva“ (EGW, GW 396.2).

Vlast  pod  kojom  je  Isus  živio  bila  je  izopačena  i  surova;  na  svakom  koraku  čulo  se  o zloupotrebama  – otimačini,  netrpeljivosti  i  tlačiteljskoj  okrutnosti.  Ipak,  SPASITELJ  NIJE  POKUŠAO IZVRŠITI NIKAKVE DRUŠTVENE REFORME. ON NIJE NAPADAO NIKAKVE NACIONALNE ZLOUPOTREBE, NITI OSUĐIVAO NEPRIJATELJSKE NACIJE. NIJE SE MIJEŠAO U VLAST ILI ADMINISTRACIJU ONIH KOJI SU BILI NA VLASTI. Onaj koji je bio naš primjer držao se daleko od zemaljskih vlasti. Ne zato što je bio ravnodušan prema ljudskim nevoljama, nego zato što se lijek nije nalazio samo u ljudskim i spoljašnjim mjerama. Da bi bilo djelotvorno, liječenje mora obuhvatiti svakog pojedinca i mora obnoviti srce (EGW, DA p442).

Elen Vajt je vjerovala da hrišćani ne trebaju na bilo koji način biti uključeni u politiku – ne trebaju o tome raspravljati, niti glasati za političke partije. Glasajući za političku opciju koja će djelovati protiv Božjih zakona, prema Elen Vajt, učestvujemo u njihovim grijesima koje čine dok su na političkim položajima.

Ona je smatrala da oni koji se na bilo koji način bave politikom ne trebaju biti u Božjem djelu. Prema riječima Elen Vajt, politika ne treba da ima bilo kakav uticaj na one koji su u Božjem djelu.

O, kada bi svaki Božji propovjednik shvatio svetost svoga rada i svoga poziva. Kao božanski pozvani glasnici, propovjednici zauzimaju položaj povezan sa strašnom odgovornošdu. Umjesto Hrista treba da rade kao pristavi nebeskih tajni, hrabreći poslušne i opominjući neposlušne. SVJETOVNA POLITIKA NE SMIJE DA IMA NIKAKVOG UTICAJA NA NJIH. Nikada ne smiju da skrenu s puta kojim ih je Isus pozvao da idu. Oni moraju da idu naprijed u vjeri, imajući na umu da su okruženi oblakom svjedoka. Ne treba da izgovaraju svoje riječi, već riječi koje im je zapovijedio Onaj koji je veći od zemaljskih moćnika. Njihova poruka treba da glasi: Tako kaže Gospod!” (EGW, GW 150.2).

Oni koji su nadležni za naše institucije i škole trebaju se pažljivo čuvati, da ne bi svojim riječima ili osjećanjima naveli učenike na pogrešne puteve. Oni koji predaju Bibliju u našim crkvama i našim školama NEMAJU PRAVO DA SE UJEDINJUJU U IZNOŠENJU SVOJIH PREDRASUDA ZA ILI PROTIV POLITIČARA ILI MJERA, jer bi tako čineći uznemirili um drugih, navodeći svakoga da zastupa svoju omiljenu teoriju. Među onima koji tvrde da vjeruju u istinu za sadašnje vrijeme ima i onih koji bi se osjećali pokrenuti da izraze svoja osjećanja i politička opredjeljenja, pa bi tako došlo i do podjele u crkvi” (EGW, GW 391.1).

GOSPOD ŽELI DA NJEGOV NAROD ZAKOPA POLITIČKA PITANJA. U ovo vrijeme ćutanje je vrlo rječito. Hrist poziva svoje sljedbenike da se ujedine oko čistih jevanđeoskih načela koja su jasno otkrivena u Božjoj Riječi. MI NE MOŽEMO SA SIGURNOŠĆU GLASATI NI ZA JEDNU POLITIČKU PARTIJU, JER NE ZNAMO ZA KOGA GLASAMO. MI NE MOŽEMO SA SIGURNOŠĆU UZETI UČEŠĆA U NIJEDNOJ POLITIČKOJ ŠEMI. Mi ne možemo raditi da ugodimo ljudima koji će se poslužiti svojim uticajem da suzbiju religijsku slobodu, da stave na snagu nasilne mjere kojima bi navodili ili natjerali svoje bližnje da svetkuju nedelju kao subotu. Prvi dan u sedmici nije dan koji bi trebalo svetkovati. To je lažna subota, i pripadnici Božje porodice ne mogu se pridružiti ljudima koji uzdižu taj dan i krše Božji zakon gazeći Njegovu subotu. BOŽJI NAROD NE TREBA DA GLASA DA TAKVI LJUDI DOĐU NA POLOŽAJ; JER, AKO TO BUDE ČINIO, UČESTVOVAĆE ZAJEDNO S NJIMA U GRIJESIMA KOJE ĆE ČINITI DOK BUDU NA POLOŽAJU” (EGW, GW 391.2).

Mi ne možemo praviti kompromise oko načela, potčinjavajući se mišljenjima ili predrasudama koje smo, možda, podržavali prije nego što smo se ujedinili s onima koji drže Božje zapovjesti. MI SMO PRISTUPILI GOSPODNJOJ VOJSCI I ZATO NE TREBA DA SE BORIMO NA STRANI NEPRIJATELJA, VEĆ NA HRISTOVOJ STRANI, na kojoj se možemo sjediniti u jednu cjelinu, u osjećanjima, u djelovanju, u duhu, u zajedništvu. Oni koji su zaista hrišćani, biće loze pravog čokota, i donosiće iste rodove kao i čokot. Oni će djelovati usklađeno, u hrišćanskom zajedništvu. ONI NEĆE NOSITI POLITIČKE OZNAKE, VEĆ OZNAKU ISUSA HRISTA” (EGW, GW 392.1).

Šta, onda, treba da činimo? OSTAVIMO SE POLITIČKIH PITANJA. Ne budite u istom jarmu sa nevjernicima, jer šta imaju zajedničko pravednost i bezakonje, ili kakvu zajednicu imaju svjetlost i tama?” (2. Korinćanima 6:14-15) Šta, dakle, može da bude zajedničko ovim dvijema stranama? Ne može da bude nikakvog zajedništva, nikakve veze” (EGW, GW 392.2).

Riječ zajedništvo označava učestvovanje, partnerstvo. Bog se služi najjačim izrazima da pokaže da NE MOŽE BITI NIKAKVOG JEDINSTVA IZMEĐU SVJETOVNIH PARTIJA I ONIH KOJI TEŽE ZA HRISTOVOM PRAVEDNOŠĆU. Kakvog zajedništva može biti između svjetlosti i tame, između istine i nepravednosti? Svjetlost predstavlja pravednost; tama nepravednost. Hrišćani su izašli iz tame u svjetlost. Oni su se obukli u Hrista i nose oznaku istine i poslušnosti. Njima vladaju uzvišena i sveta načela koja je Hrist izražavao svojim životom…” (EGW, GW 392.3).

Oni nastavnici u crkvi ili u školama KOJI SE ISTIČU SVOJOM REVNOŠU U POLITICI TREBA DA BUDU OSLOBOĐENI SVOG RADA I ODGOVORNOSTI BEZ ODLAGANJA; JER GOSPOD NEĆE DA SARAĐUJE S NJIMA. DESETAK SE NE SMIJE UPOTREBLJAVATI ZA PLAĆANJE BILO KOGA KO DRŽI GOVORANCIJE O POLITIČKIM PITANJIMA. Svaki nastavnik, propovjednik ili starješina u našim redovima koji je ispunjen željom da RASPRAVLJA O SVOJIM MIŠLJENJIMA O POLITIČKIM PITANJIMA, TREBA DA SE OBRATI VJEROVANJEM U ISTINU ILI DA NAPUSTI SVOJ POSAO. Njegov uticaj treba da govori da je Božji saradnik u zadobijanju duša za Hrista ili mu se moraju oduzeti njegova ovlašćenja. Ako se ne bude promijenio, on će nanositi štetu i samo štetu…” (EGW, GW 393.1).

Pozivam svoju braću koja su postavljena da vaspitavaju, da promijene svoje ponašanje. POGREŠNO JE AKO SEBE POVEZUJETE SA INTERESIMA BILO KOJE POLITIČKE PARTIJE, DA GLASATE SA NJIMA ILI ZA NJIH. Oni koji djeluju kao vaspitači, kao propovjednici, kao radnici zajedno sa Bogom na bilo kom području, NEMAJU BITKU ZA BORITI U POLITIČKOM SVIJETU. Njihovo građanstvo je na Nebu. Gospod ih poziva da stanu kao odvojen i poseban narod. Nama nijesu potrebne nikakve šizme u tijelu vjernika. Njegov narod treba da posjeduje elemente pomirljivosti (EGW, GW 393.2).

Da li je njihov zadatak da stvaraju neprijatelje u svijetu politike? Ne, ne! Oni treba da stoje kao podanici Hristovog carstva, noseći zastavu na kojoj stoji napisano: Zapovjesti Božje i vjera Isusova! Oni treba da nose odgovornost za posebno djelo, za posebnu poruku. Mi imamo ličnu odgovornost, i ona treba da se pokaže pred nebeskim svemirom, pred anđelima i pred ljudima. BOG NAS NE POZIVA DA POVEĆAMO SVOJ UTICAJ MIJEŠAJUĆI SE SA DRUŠTVOM, POVEZUJUĆI SE SA LJUDIMA OKO POLITIČKIH PITANJA, već time što ćemo stajati kao pojedinačni djelovi Njegove velike cjeline, s Hristom kao svojom glavom. Hristos je naš Car, i kao Njegovi podanici treba da obavljamo posao koji nam je Bog povjerio” (EGW, GW 393.3).

Postoji veliki vinograd koji se mora obraditi; ali, iako hrišćani treba da rade zajedno sa nevjernicima, oni ne trebaju biti kao svjetovni ljudi. ONI NE TREBA DA TROŠE SVOJE VRIJEME RAZGOVARAJUĆI O POLITICI ILI UČESTVUJUĆI U POLITICI; jer tako čineći pružaju neprijatelju priliku da uđe i unese razlike ili neslogu. ONI U PROPOVJEDNIČKIM REDOVIMA KOJI ŽELE DA DJELUJU KAO POLITIČARI TREBA DA VRATE SVOJA OVLAŠĆENJA; JER TAJ POSAO BOG NIJE POVJERIO NI MALIMA NI VELIKIMA U SVOM NARODU” (EGW, GW 395.1).

BOŽJA DJECA TREBA DA SE ODVOJE OD POLITIKE, OD BILO KAKVOG SAVEZA SA NEVJERNICIMA. Oni ne treba svoje interese da povezuju sa interesima svijeta. On kaže: Dokažite da ste odani meni time što ćete stajati kao moje izabrano nasledstvo, kao narod koji čezne za dobrim djelima! NE UČESTVUJTE U POLITIČKIM SVAĐAMA. ODVOJITE SE OD SVIJETA, i čuvajte se da u crkvu ili u školu unosite ideje koje bi mogle dovesti do razmirica i nereda. Nesloga je moralni otrov koji u sistem ubacuju ljudska bića koja su sebična. Bog želi da Njegove sluge imaju jasna shvatanja, istinsko i plemenito dostojanstvo, tako da njihov uticaj može da pokaže silu istine” (EGW, GW 395.3).

Hrišćanski život ne treba da bude nasumičan, emocionalni život. Istinski hrišćanski uticaj, koji se širi da bi se dovršilo djelo koje je Bog odredio, predstavlja dragocjeno sredstvo i ON SE NE SMIJE UJEDINITI SA POLITIKOM, NITI DJELOVATI U SAVEZU SA NEVJERNICIMA. Bog treba da bude središte privlačnosti. Svaki um na koji djeluje Sveti Duh biće zadovoljan Njime” (EGW, GW 395.4).

Ako bi iko pokušao da UVUČE RADNIKE U RASPRAVU ILI SUKOB OKO POLITIČKIH I DRUGIH PITANJA, NE OBRAĆAJTE PAŽNJU NI NA UBJEĐIVANJA NI NA IZAZIVANJA. Obavljajte dalje Božje djelo čvrsto i snažno, ali u Hristovoj krotosti, i što je tiše moguće. Neka se ne čuje nikakvo ljudsko hvalisanje. Neka se ne vidi nikakav znak samodovoljnosti. Neka se vidi da nas je Gospod pozvao da se bavimo svetim zalogom; propovijedajte Riječ, budite marljivi, ozbiljni i revnosni” (EGW, GW 374.1).

Print Friendly, PDF & Email
6 Septembra 2020
Tagovi: Elen Vajt, Politika