Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hrist je pravi Izrael, a oni koji su u Hristu – pravi Izraelci (2)

U Starom savezu, Izrael je bio čovjek, a Izraelci su bili njegovo fizičko potomstvo – to je bio Jakov i njegovo potomstvo. U Novom savezu, Izrael je duhovni čovjek – Hrist, a Izraelci su Njegovo duhovno potomstvo, nanovorođeni hrišćani.

„Jer u Hristu Isusu niti šta koristi obrezanje ni neobrezanje, već NOVO STVORENJE. A na svima koji budu PO OVOM PRAVILU ŽIVJELI, na njima neka bude mir i milosrđe – na IZRAELU BOŽJEM“ (Galatima 6:15-16).

„Zaista, SVI STE VI BOŽJI SINOVI VJEROM U HRISTA ISUSA. Jer KOJI SE GOD U HRISTA KRSTISTE, U HRISTA SE OBUKOSTE. Nema više ni Judejca ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema ni muškog ni ženskog, JER VI STE SVI JEDNO U HRISTU ISUSU. A AKO STE HRISTOVI, ONDA STE AVRAMOVO POTOMSTVO, NASLEDNICI PO OBEĆANJU“ (Galatima 3:26-29).

Hrist je pravi Izrael ili Izraelac. Avramovo potomstvo preko kojeg će se blagosloviti svi narodi je upravo Hrist (Matej 1:1-17, Luka 3:23-38).

„A obećanja su bila data Avramu i njegovom potomstvu. Nije rečeno: „I potomstvima”, kao da se odnosi na mnoga, nego kao na jedno: „I TVOM POTOMSTVU”, KOJE JE HRIST“ (Galatima 3:16).

U Bibliji su neka proročanstva o doslovnom Izraelu primijenjena na Hrista lično.
Bog je rekao da je Izraelski narod Njegov sin prvenac.

„Ovako kaže Gospod: Izrael je moj sin, moj prvenac“ (2. Mojsijeva 4:22).

Hrist je ustvari pravi Božji sin prvenac – prvorođeni.

„On je slika nevidljivog Boga, prvorođeni prije svakog stvorenja“ (Kološanima 1:15).

Bog je iz Egipta pozvao svog sina, Izrael.

„Kada je Izrael bio dječak, volio sam ga, i iz Egipta sam pozvao svog sina“ (Osija 11:1).

Pozivanje sina iz Egipta se ustvari u konačnom odnosilo i ispunilo na Hrista

„I Josif se spremi pa noću uze dijete i njegovu majku i krenu u Egipat, gdje ostade sve do Irodove smrti – da se ispuni ono što je Gospod rekao preko proroka: Iz Egipta pozvah svoga sina” (Matej 2:14-15).

Za Izrael je rečeno da je loza, a za Hrista se kaže da je pravi čokot.

„IZRAEL JE LOZA koja se iskvarila. Samo za sebe plod donosi. Što više plodova ima, to više umnožava svoje oltare. Što je bolja njegova zemlja, to on podiže sve ukrašenije obredne stubove“ (Osija 10:1).

„IZ EGIPTA SI LOZU IZVEO. Otjerao si narode da bi je posadio. Očistio si mjesto za nju da pusti korjenje i proširi se po svoj zemlji“ (Psalmi 80:8).

„JA SAM PRAVI ČOKOT, a moj Otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi plod on uklanja, a svaku koja donosi plod čisti, kako bi donijela još više ploda. Vi ste već čisti kroz riječ koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. JA SAM ČOKOT, A VI STE LOZE. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Jovan 15:1-5).

Hrist je bio Avramov potomak, pravi Izraelac, koji je proslavio Boga i kroz koga su blagoslovljeni svi narodi na Zemlji, ono što fizički Izrael nije mogao da uspije. U Hristu, pravom Izraelu, su ispunjena Božja obećanja.

Jer Sin Božji, Hrist Isus, koga smo vam mi propovijedali – ja i Silvan i Timotej – nije bio „da”, a istovremeno „ne”, nego je „da” po njemu postalo „da”. Jer koliko god ima Božjih obećanja, u njemu su postala „da”. Zato kroz njega i kažemo „amin”, da bismo proslavili Boga“ (2. Korinćanima 1:19-20).

U Hristu su duhovni blagoslovi koje je Bog ikada namijenio čovjeku. U Hristu je nasledstvo koje je Bog ikada namijenio čovjeku. Oni koji prime Hrista su Božji narod – pravi Izrael, blagoslovljeni u punini.

„Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu; jer nas je prije postanka svijeta izabrao u njemu, da bismo bili sveti i bez mane pred njim u ljubavi. Jer je unaprijed odredio da nas kroz Isusa Hrista usvoji kao sinove, po ugodnosti volje svoje, da bi bio hvaljen zbog svoje slavne blagodati kojom nas je učinio prihvatljivim u voljenome, u kome imamo iskupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove blagodati. Obilno nam je udijelio tu blagodat zajedno sa svom mudrošću i razboritošću, time što nam je obznanio tajnu svoje volje. Ta tajna je u skladu s onim što želi, s njegovom namjerom da se sve uredi kad se navrši vrijeme, naime da se sve sastavi u Hristu – ono što je na nebesima i ono što je na zemlji – u njemu. U kome takođe stekosmo nasleđe, unaprijed određeni prema namjeri onoga koji sve čini po svojoj volji i odluci, da mi koji smo se prvi uzdali u Hrista budemo na njegovu slavu. U kome ste i vi – čuvši riječ istine, dobru vijest o svom spasenju – u koga i vjerujete, zapečaćeni Svetim Duhom obećanja, koji je zalog našeg nasledstva, za oslobođenje otkupnine, njemu na slavu i hvalu“ (Efescima 1:3-14).

„Ali je došao Hrist kao prvosveštenik koji je omogućio blagoslove koji su došli, ušao je u veći i savršeniji šator, koji nije načinjen rukama, to jest nije od ove materije, i jednom za svagda ušao u sveto mjesto, ali ne s krvlju jaraca i junaca, nego sa svojom krvlju, i tako nam pribavio trajno izbavljenje“ (Jevrejima 9:11-12).

„U njemu ste kompletni, koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti“ (Kološanima 2:10).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Knjiga Božji Izrael danas – Avramovi i Hristovi potomci

Print Friendly, PDF & Email