Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hrist u nama je pravednost vjerom (Mi i Elen Vajt)

Istina „Hrist u nama“ je ustvari pravednost vjerom, jer vjerni dobijaju realnu pravednost na način što se nanovo rađaju, odnosno primaju Hrista koji je pravedan (primaju Hristovog Duha, Svetog Duha, Utješitelja, sjedinjuju se sa Ocem i Sinom). Hrist u nama, odnosno pravednost vjerom, je biblijsko jevanđelje koje se temelji na istini da je Hrist Sin Božji.

„Oni koji prime Spasitelja postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna djeca, nanovo rođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti“ (EGW, 6BC 1117.13).

„Svaka pojedinačna duša sada treba da se ponizi pred Bogom, tražeći oproštenje za svoje prestupe i grijehe, i prihvati opravdavajuću Hristovu blagodat, posvećenje duše djelovanjem Svetog Duha, usađivanje nove prirode i oblačenje Hristove pravednosti; tako se tjelesna priroda transformiše, obnavlja u svetosti prema slici Hristove pravednosti i istinske svetosti“ (EGW, Lt22-1892.11).

„Ako smo obučeni u Hristovu pravednost i ako smo ispunjeni radošću Njegovog Duha koji prebiva u nama, nećemo moći da ostanemo mirni“ (EGW, SC, 78.2).

„Jedini temelj naše nade jeste Hristova pravednost koja nam je data, i ono što Njegov Duh čini u nama i preko nas“ (EGW, SC, 63.1).

„Onaj ko se drži Hristove pravednosti, može postati savršen čovjek u Hristu Isusu“ (EGW, TM 150.1).

„Svaka naslijeđena slabost i mana, može se prevazići vjerom i pripisanom Hristovom pravednošću, što je novorođenje“ (EGW, 8LtM, Ms 78, 1893, par. 17).

„Mogao je da spase čovjeka jedino dajući mu svoju pravednost“ (EGW, YI, January 1, 1874, par. 10).

„Žrtva koju je Hrist učinio da bi nam mogao dati svoju pravednost – to je tema o kojoj možemo duboko razmišljati i još uvijek je željeti. Naše ja je ništa: Isus je sve…“ (EGW OFC 26.3).

„Božji narod se opravdava pod vladavinom „boljeg saveza“, kroz Hristovu pravednost“ (EGW, 1MR 110.2).

„Svojom savršenom poslušnošću, On je omogućio svakom ljudskom biću da može držati Božje zapovijesti. Kada sebe potčinimo Hristu, srce se ujedinjuje sa Njegovim srcem, volja uranja u Njegovu volju, um postaje jedno sa Njegovim umom, misli se dovode Njemu u pokornost; mi živimo Njegov život. To znači biti obučen u odjeću Njegove pravednosti. I onda kada Gospod pogleda na nas On vidi, ne odjeću od smokvinog lišća, ne golotinju i deformaciju grijeha, već Svoju sopstvenu haljinu pravednosti, što je savršena poslušnost Božjem zakonu“ (EGW, COL 311.4).

„Oni koji u potpunosti vjeruju u Hristovu pravednost, gledajući u Njega živom vjerom, poznaju Hristov Duh i Hrist poznaje njih“ (EGW, FV 91.1).

„Kroz Hristove zasluge, kroz Njegovu pravednost, koja nam se vjerom pripisuje, treba da dostignemo savršenstvo hrišćanskog karaktera“ (EGW, 2MCP 495.2).

„Da biste opstali u vrijeme nevolje, morate poznavati Hrista i prihvatiti dar Njegove pravednosti, koji On pripisuje pokajanom grešniku. …Nikakva slava ne koristi čovjeku; sva ljudska pomoć i slava leže u prašini; jer je istina kakva je u Isusu jedino sredstvo kojim čovjek može biti spašen. Čovjek je privilegovan da se poveže sa Hristom, a onda se Božansko i ljudsko spajaju; i u ovom jedinstvu počiva jedina čovjekova nada; jer kada Duh Božji dodiruje dušu njene sposobnosti oživljavaju, i čovjek postaje novo stvorenje u Hristu Isusu“ (EGW, RH, November 22, 1892, par. 8).

Sljedeći nastavak: Hrist u nama & pravednost vjerom – suština troanđeoske vijesti

Prethodni nastavak: Otac i Sin u nama

Print Friendly, PDF & Email