Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hrist u nama & pravednost vjerom – suština troanđeoske vijesti (Mi i Elen Vajt)

Prema Elen Vajt, poruka o pravednosti vjerom je poruka trećeg anđela iz Otkrivenja, suština ili temelj troanđeoske vijesti.

„Neki su mi pisali, pitajući me da li je poruka opravdanja vjerom poruka trećeg anđela, a ja sam im odgovorila: Da, to je istinska poruka trećeg anđela“ (EGW, RH, April 1, 1890, par. 8).

„Poruka o Hristovoj pravednosti treba da se čuje po cijeloj Zemlji, s kraja na kraj, da bi se pripremio put Gospodnji. Ovo je slava Božja, koja završava djelo trećeg anđela“ (EGW, 6T, p22, 1901).

„Mnogi su Isusa izgubili iz vida. Oni treba da usmjere svoj pogled ka Njegovoj Božanskoj ličnosti, ka Njegovim zaslugama, ka Njegovoj nepromjenljivoj ljubavi prema ljudskom rodu. Sva sila je data Njemu u ruke kako bi On mogao da daruje bogate darove ljudima, dajući neprocjenjivi dar Svoje sopstvene pravednosti bespomoćnom ljudskom činiocu. Ovo je poruka za koju je Bog naredio da bude data svijetu. To je tro-anđeoska poruka koja treba da bude objavljena glasnom vikom i praćena izlivanjem Njegovog Duha u velikoj mjeri“ (EGW, TM 91.2).

Sljedeći nastavak: Božje obećanje – Dar Svetog Duha i Pedesetnica

Prethodni nastavak: Hrist u nama je pravednost vjerom

Print Friendly, PDF & Email