Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Hristov život u nama, predaja, savršenstvo…

Kako postajemo nanovo rođeni? Iz pozicije prvog Adama naš život se prenosio činom seksualnog odnosa. Ali kako se život prenosi sa drugog Adama, Isusa Hrista? Verom. Hristov život, onima koji veruju, se prenosi kroz Svetog Duha (prebivanjem u naš duh). Naš udeo u tome je da verujemo Bogu. Ako ćemo da doživimo da se nanovo rodimo, vera nas uvodi u to iskustvo, odnosno omogućava nam da to doživimo.

Adam je izdejstvovao osudu za sve ljude. Uradio je to svima nama, ali to niko neće doživeti ukoliko se ne rodi. Na isti način, iako je Isus izdejstvovao oslobođenje za sve nas niko to neće doživeti ili iskusit, ukoliko se ne rodi nanovo, u Hristu. Zato Isus kaže:

„Jer Bog nije poslao svog Sina u svet da on osudi svet, nego da se svet spase kroz njega. Koji njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer nije verovao u ime jedinorodnog Sina Božijeg.“ (Jovan 3:17-18)

Ne znači da kada se Hristov Duh (Sveti Duh) ujedini sa našim duhom da mi istog trenutka postajemo savršeni u svakom pogledu. Apsolutno savršenstvo znači da su sva moja dela savršena i da sve što radim savršeno oslikava Božji karakter u svakom smislu. Moramo razumeti da iako sudelujemo u samom Hristovom životu, ipak poslušnost Bogu zavisi od toga koliko dobro razumemo Njegovu volju. Bog ne funkcioniše nezavisno od naše volje i našeg razumevanja. On nam ne otkriva odmah svu istinu i Njegova namera je da nas vodi korak po korak kroz Njegovu reč, ka sve većem razumevanju Njegove volje i Njegovih puteva.

Jednog dana postojaće ljudi koji će imati potpuno razumevanje Božje volje, što se tiče čovekovog života u ovom svetu i ovi ljudi će predstavljati Hrista savršenije nego bilo ko pre njih. Tih 144.000 će biti savršeni u apsolutnom smislu, koliko je moguće čoveku da bude savršen u ovom životu. Međutim, ovo nije u suprotnosti sa realnošću da ovde i sada, svaki hrišćanin može i trebalo bi da bude savršen. Šta Bog zahteva od mene? Sve što zahteva je da Mu se apsolutno predam bez rezerve. Šta još mogu da učinim? Sve drugo je Božje delo. On mora da me pouči Svojoj volji, On mora da me vodi do potpune istine, korak po korak. Danas, dok se savršeno predajem Njemu, On će u meni ispuniti Svoju volju za danas. Da li Bog zahteva ili očekuje od mene više od ovoga? Apsolutno ne. Savršena predaja je sve što Bog zahteva od nas, tako da kada je osoba u potpunosti predana Bogu, onda je ta osoba savršena u Božjim očima. Čak i kada 144.000 bude savršeno, to jednostavno znači da će se oni svakoga dana stoprocentno predavati Bogu. Njihova predaja neće biti veća od predaje istinskog hrišćanina danas. Činjenica da im Bog daje više svetlosti nije naznaka da su oni predati više od drugih, već jednostavno da Božja namera za poslednju generaciju obuhvata veće otkrivenje Njegove volje i Njegovog karaktera. Zato je lopov na krstu mogao biti spasen. Njegova predaja je bila savršena i ovo će važiti za sve koji budu spaseni. Bog će imati punu kontrolu nad voljom ljudi koji Mu se predaju i stoga će biti u stanju da im da Svoj sopstveni život.

Print Friendly, PDF & Email