Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hristovo vaskrsenje u nedelju se koristi za oduzimanje svetosti suboti (5)

Vjerujem da se biblijska činjenica da je Isus Hrist vaskrsnuo u nedelju, prvog dana u sedmici, pokušava upotrijebiti da se oduzme svetost sedmičnoj suboti.

Većina hrišćana vjeruje da je nedelja dan bogosluženja samo zato što je Gospod taj dan vaskrsnuo.

„Subota, koja je predstavljala dovršenje prvog stvaranja, zamijenjena je nedjeljom, koja je spomen novog stvaranja, započeto Kristovim uskrsnućem. Crkva slavi dan Kristova Uskrsnuća osmi dan, opravdano nazvan Dan Gospodnji ili nedjelja“ (Katolički katehizam, Hrvatska biskupska konferencija, 2190-2191).

Najveći dio protestantskog svijeta je saglasan sa Katoličkom crkvom vezano za nedelju i, uz nauku o Trojstvu, nedelja predstavlja glavnu tačku spajanja između hrišćanskih crkava.

Svetost subote, vjerujem, ne može biti promijenjena činjenicom da je Hrist vaskrsnuo u nedelju, zato što je subota uspostavljena prilikom stvaranja, prije pada u grijeh.

„Do sedmog dana Bog je dovršio svoje djelo koje je načinio, i sedmog dana je počinuo od svih djela koja je načinio. I BOG JE BLAGOSLOVIO SEDMI DAN I POSVETIO GA, jer je tog dana počinuo od svih svojih djela. Tako je Bog stvorio sve što je namjeravao da načini“ (1. Mojsijeva 2:2-3).

Bog je blagoslovio i posvetio sedmi dan zato što je taj dan proveo sa svojom tek stvorenom djecom, Adamom i Evom, i to je, vjerujem, prava svrha subote i danas – da djeca provedu posebno vrijeme sa Ocem i prime posebne blagoslove…

Subota je blagoslovljena što znači da ima poseban značaj i korist za čovjeka, i posvećena je što znači da je izdvojena za posebnu svrhu.

Subota je uspostavljena prije pada u grijeh, dakle u Božjem carstvu, i ne postoji ni jedan biblijski razlog da joj je Bog promijenio svrhu bez obzira što je Hrist vaskrsnut u nedelju.

Vjerni Božji narod je kroz Hrista sudionik Božjeg duhovnog carstva (Kološanima 1:13, Otkrivenje 12:10), a čiji je sastavni dio, po mom uvjerenju, i subota.

Prethodni nastavak

Za više informacija pogledati knjigu Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja, u kojoj su detaljnije obrađeni svi glavni argumenti zastupnika teorije da je Hrist razapet u srijedu a vaskrsnuo u subotu.

Print Friendly, PDF & Email
15 Novembra 2020
Kategorije: Blog, Popularne jeresi, Razno