Imad Avde: Božji oproštaj i čovekov realni problem