Imad Avde: Hoćemo li ikada biti savršeni u ovom životu

Imad Avde: Hoćemo li ikada biti savršeni u ovom životu