Imad Avde: Možeš li biti siguran u spasenje ako Sud još nije završen?

Imad Avde: Možeš li biti siguran u spasenje ako Sud još nije završen?