Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Iskustvo novorođenja – primanja Hristovog života

Spasenje ili novorođenje je realno iskustvo. Kada se Hristov i čovjekov duh sjedine, čovjek u sebe prima Hrista – Hristov život koji zamjenjuje stari (adamovski) život.

 „Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:27).

 „Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

Čovjek sada ima novi život, odnosno novi duh i novu prirodu, a to je život, odnosno Duh ili priroda drugog Adama, Isusa Hrista. Hristov život je Božansko-ljudski spasonosni život proživljen u iskustvu prije oko 2000 godina, i svi oni koji prime taj život postaju učesnici u Hristovoj Božanskoj prirodi.

„Neka vam se umnože blagodat i mir u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete učesnici u božanskoj prirodi, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude“ (2. Petrova 1:2-4).

Novorođenjem, odnosno primanjem Hristove Božanske prirode, čovjek postaje Božje dijete, kao što je Hrist Božje dijete, povezujući se s Bogom.

Hrist je povezan sa Bogom i svi oni koji prime Hrista povezuju se sa Bogom, kroz Hrista. Novorođenjem smo ušli u lični, bliski odnos sa Bogom i Hristom, jer Oni Duhom žive u nama.

„Zaista, svi ste vi Božji sinovi vjerom u Hrista Isusa“ (Galatima 3:26).

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: Aba, Oče!” (Galatima 4:6).

„A ako Duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživjeće i vaša smrtna tijela zbog njegovog Duha koji prebiva u vama“ (Rimljanima 8:11).

„Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, u kojem vičemo: Aba, Oče. Taj Duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:14-17).

 

Božje carstvo

Kroz Hrista u nama, stiglo je i Božje duhovno carstvo na Zemlji (u nama). Bog sada, kroz Hrista, caruje u onima koji Ga prihvataju. Sotoni je oduzeto carstvo zato što je Hrist kroz smrt na krstu Golgote nadvladao grijeh preko koga je Sotona carovao nad ljudima, i kroz tu smrt privući će grešnike Bogu.

„Sada je suđenje ovom svijetu, sada će vladar ovog svijeta biti izbačen. A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To je rekao da naznači kakvom će smrću umrijeti“ (Jovan 12:31-33).

„I čuo sam jak glas na nebu kako govori: Sada je nastalo spasenje i moć i carstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom“ (Otkrivenje 12:10).

 

Više nijesmo tjelesni i robovi grijehu

Čovjek koji je primio Hrista, odnosno koji se nanovo rodio, više nije po prirodi tjelesan i rob grijeha.

„Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je“ (Jovan 3:6).

 „A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. A ako neko nema Hristov Duh, on nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti“ (Rimljanima 8:9-10).

Novorođeni čovjek više nije, u iskustvu, tjelesan i rob grijeha, jer ima, u iskustvu, novi život – pravedan i duhovan Božansko-ljudski život Isusa Hrista.

Novorođeni čovjek u iskustvu više nije rob stavljanja svoje volje ispred Božje volje – u iskustvu je oslobođen ropstva grijehu, umro je grijehu, „stari čovjek“ je usmrćen.

 „…Mi koji smo umrli grijehu, kako ćemo i dalje živjeti u njemu? …Jer kad smo zasađeni s njime u obličju njegove smrti, bićemo tako i ustajanjem; znajući ovo, da je naš stari čovjek bio razapet zajedno s njim, kako bi se naše grešno tijelo onemogućilo, da više ni u kom slučaju ne robujemo grijehu, jer onaj ko je umro, oslobođen je grijeha. …Jer smrću kojom je umro, umro je grijehu jedanput, a što živi, Bogu živi. Tako i vi, smatrajte sebe zaista mrtvima grijehu, a živima Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem (Rimljanima 6:2-11).

„Niti dajte svoje udove grijehu da budu oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu kao oni koji su oživjeli iz mrtvih“ (Rimljanima 6:13).

 „Ali hvala Bogu što ste, premda ste bili robovi grijeha, od srca poslušni učenju koje vam je predato. Budući oslobođeni od grijeha, postali ste sluge pravednosti. Zbog slabosti vašeg tijela, govorim vam riječima koje ljudi mogu razumeti: kao što ste svoje udove dali da robuju nečistoti i bezakonju za bezakonje, tako sada dajte svoje udove da služe pravednosti za svetost. Jer kad ste bili robovi grijeha, bili ste slobodni od pravednosti. Kakav ste, dakle, plod tada donosili? Takav da se sada toga stidite. Jer zaista, konačni ishod toga je smrt. Ali sada, kad ste oslobođeni od grijeha i postali ste Božje sluge, plod koji donosite jeste svetost, što vodi u vječni život. Jer plata grijeha je smrt, a Božji blagodatni dar je vječni život kroz Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (Rimljanima 6:17-23).

Zakon grijeha i smrti koji je u iskustvu djelovao u čovjeku i koji je porobljavao čovjeka da bude prirodno grešan i smrtan, u iskustvu je nadvladan zakonom Hristovog života koji je čovjek primio novorođenjem, odnosno sjedinjenjem sa Hristom u duhu.

„…Ali u svojim udovima vidim drugi zakon koji ratuje protiv zakona mog uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan sam ti ja čovjek! Ko će me izbaviti od tijela smrti ove? Neka je hvala Bogu kroz Isusa Hrista, našeg Gospoda!… Stoga sada nikakva osuđenja nema za one koji su u Hristu Isusu, koji ne hode po tijelu, nego po Duhu. Jer zakon Duha života u Hristu Isusu oslobodio me je zakona grijeha i smrti“ (Rimljanima 7:23-24, 8:1-2).

Novorođenje ne znači da smo postali bezgrešni, već da nam je omogućen slobodan izbor između svoje volje (grijeha) i Boga (Božje volje), zato što je kroz sjedinjenje sa Hristom usmrćen „stari čovjek“ koji je bio tjelesan i uvijek birao svoju volju.

Novorođenje znači oslobođenje od sile grijeha koja nas je porobljavala, oslobođenje od lanaca grijeha koji su nas držali zatočenima, oslobođenje od „starog čovjeka“, ali to ne znači oslobođenje od mogućnosti da sagriješimo.

Novorođeni hrišćani su oslobođeni robovanja biranja grijeha, oslobođeni moranja da biraju grijeh, oslobođeni prinuđenosti da biraju grijeh, jer su umrli grijehu – umrli su staroj tjelesnoj grešnoj prirodi kroz sjedinjenje sa Hristom u duhu.

„Usmrtite, dakle, ono što je zemaljsko u vašim udovima: blud, nečistotu, polnu požudu, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo. Zbog toga dolazi Božji gnjev na djecu nepokornosti. Tim ste putem i vi nekad hodili, kad ste u tome živjeli. Ali sada odbacite sve ovo: srdžbu, gnjev, zloću, pogrdan govor, a prostačke riječi neka ne izlaze iz vaših usta.  Ne lažite jedan drugoga, s obzirom da ste svukli starog čovjeka zajedno sa njegovim djelima, i obukli ste novog, koji je obnovljen u spoznaji prema obličju onoga koji ga je stvorio. U kojem nema ni Grka ni Judejca, ni obrezanja ni neobrezanja, ni tuđinca, ni Skita, ni roba, ni slobodnjaka, nego je Hrist sve, i u svima. Dakle, kao Božji izabranici, sveti i voljeni, obucite se u najdublju samilost, dobrotu, poniznost, blagost i dugo trpljenje. Podnosite jedni druge i spremno opraštajte jedni drugima ako neko ima pritužbu na nekoga. Kao što je Gospod spremno oprostio vama, tako činite i vi. A iznad svega, obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I neka Hristov mir vlada u vašem srcu, mir na koji ste i pozvani u jednom tijelu. I budite zahvalni. Neka vas Hristova riječ potpuno ispuni svom mudrošću. Poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima, hvalospjevima Bogu, prijatnim duhovnim pjesmama. Pjevajte Gospodu u svom srcu. I što god da činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući kroz njega Bogu, Ocu“  (Kološanima 3:5-17).

Nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email