Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Ispravna slika o Bogu kada shvatimo da prirodni zakoni upravljaju univerzumom (2)

Legalni ili pravni sistem je bio privremeni sistem koji je u Starom savezu uspostavljen kao sredstvo poučavanja, kao tip, kao predstava većeg prirodnog sistema. Problem sa hrišćanstvom uopšte je što su usvojili isti pravni sistem koji se nalazi u zakonu i poistovetili ga sa sistemom koji istinski upravlja univerzumom.

Oni nisu razumeli Novi savez i nisu preveli ili razumeli elemente zakona tako da imaju smisla, već su tako Boga predstavili kao hladnog, udaljenog, pravnog administratora.

Kada čitaju Stari savez, kod mnogih se veo još uvek nalazi u srcima i licima i oni ne mogu videti Božju slavu.

U ovom standardu, po kojem prirodni zakoni upravljaju univerzumom, kada je čovek sagrešio, pokrenuo se niz prirodnih posledica:

  1. Prvi čovek i njegovi potomci su razdvojeni od Boga.
  2. Ovo razdvajanje rezultovalo je neizbežnom smrću – ne može postojati život bez Boga.
  3. Čovek nije umro istog trenutka zato što se Hrist umešao u prirodne posledice pobune.
  4. Prirodni zakon (ne pravna presuda) zahtevao je čovekovu smrt. Svi koji se odvoje od Boga, izvora života, prirodno moraju da umru.
  5. Hrist je morao da postane jedan od nas kako bi vratio Božji život čovečanstvu.
  6. Da bi mogao da izabere u ime čovečanstva, morao je da zauzme naše mesto, razdvojen od Boga i u potpunosti pod Sotoninom silom. Ovo stanje je ono što Ga je ubilo. Od trenutka kada je odlučio da zauzme naše mesto, Njegova smrt je postala neizbežna.
  7. Proživeo je savršen čovečansko-božanski život i učinio taj život dostupnim svima koji odluče da se ponovo ujedine sa Bogom.

O tome se radi kada je u pitanju čovekov pad u greh – ne o pravnim pitanjima, već o kršenju prirodnog zakona i posledicama (ne kaznama) koje su usledile, i o planu Boga i Njegovog Sina da prevaziđu te posledice upotrebom istih prirodnih načela koja su bila prekršena u početku.

Print Friendly, PDF & Email