Istina o Bogu Adventnih pionira

Pioniri Adventnog pokreta iz 19. vijeka vjerovali su u biblijsku istinu o jednom, jedinom, apsolutnom i samopostojećem Bogu koji ima rođenog Sina Isusa Hrista, kao i da je Sveti Duh Božji Duh ujedinjen sa Hristovim Duhom.

“Oni, kojima se poruka istine otkriva rijetko pitaju “Da li je istina?”, već “Ko je zagovara?” (Elen Vajt, Čežnja vjekova, str. 459)

“Ipak, kada se predstavi pogled kroz Bibliju, mnogi ne upitaju da li je istinito – u harmoniji sa Božjom rječju? Već, ko je zagovara? I, ako ne dolazi kroz kanal koji ih zadovoljava, ne prihvataju.” (Elen Vajt, Svjedočanstva za propovednike i evanđeoske Radnike, str. 105, 106)

 

Božanstvo crno na bijelo

Sastavljanje Mozaika

Živi glas Gospodnjih svjedoka

 

Studija o Bogu, Hristu i Svetom Duhu

Zaista ovaj čovjek jeste Sin Božji

Graditi na čvrstoj stijeni

Ko je Božji Duh

Ko je treće lice božanstva

Ilustrovana istina-o-Bogu i Njegovom Sinu

 

Aleksandar Petrović: Omega (serija predavanja)

Adventisti – Prva zapovest ili Trojstvo

Završna faza otpada i prva zapovest

Print Friendly, PDF & Email