Isus je zaštita od grijeha a ne zakon, Zdravko Vučinić

Isus je zaštita od grijeha a ne zakon, Zdravko Vučinić