Isusova smrt na Golgoti – zašto i kako, Zdravko Vučinić (video snimci)

Vjerujemo da je smrt Isusa Hrista, Sina Božjeg, najvažniji događaj u Božjem planu spasenja čovjeka, i samim tim to je događaj o kojem svaki hrišćanin detaljno mora biti upoznat.

Zašto i kako je Isus morao da umre da bi nas spasio? Kakva je to bila smrt Sina Božjeg? Šta je to toliko važno u toj smrti sa čime trebamo biti detaljno upoznati? Na koji način je Bog otkrio sebe čovjeku kroz smrt Njegovog Sina?

 

Božji plan spasenja iz drugačije perspektive (jun 2017)

Šta se stvarno desilo na krstu Golgote (avgust 2017)

Drugi Adam i novo nasleđe (septembar 2017)

Zašto i kako je Isus morao da umre (oktobar 2017)

Kako nas Bog spašava – usmrćivanje JA (april 2018)

Kako nas je Isus spasio (maj 2018)

Zašto je Isus morao proliti krv na Golgoti (decembar 2018)

Odbačeno i slomljeno srce (decembar 2018)

Kako i zašto je Bog dao Sina čovječanstvu (septembar 2019)

Pomirenje sa Bogom (oktobar 2019)

Mi i Elen Vajt: Razdvojen od Boga na Golgoti (novembar 2019)

Šta je Hrist u tijelu morao da uradi da bi spasio čovjeka (maj 2020)

Hrist je vjerom umro sebi da bi mi mogli umrijeti sebi (maj 2020)

Hrist je vjerom nadjačao tamu da bi mi mogli nadjačati tamu (maj 2020)

Božja bezuslovna ljubav – Golgota (mart 2021)

Suđenje Bogu na Golgoti (jun 2021)

Privučeni Bogu kroz Golgotu (avgust 2o21)

Šta je Isusu slomilo srce na Golgoti (oktobar 2021)

Šta je Ocu slomilo srce na Golgoti (oktobar 2021)

Tri najveće Očeve žrtve i patnje u davanju Sina (oktobar 2021)

Kako je grijeh razdvojio Oca i Sina (oktobar 2021)

Kako je na Golgoti otkriven Božji karakter u punini (oktobar 2021)

Kako je Isusova smrt obezbijedila oslobođenje od grijeha danas (novembar 2021)

Zašto je Isus morao da umre (novembar 2021)

Kako Trojstvo zaklanja Golgotu (novembar 2021)

Kako fokus na zakon zaklanja Golgotu (novembar 2021)

Print Friendly, PDF & Email