Isusova smrt na Golgoti – zašto i kako, Zdravko Vučinić (video snimci)

Vjerujemo da je smrt Isusa Hrista, Sina Božjeg, najvažniji događaj u Božjem planu spasenja čovjeka, i samim tim to je događaj o kojem svaki hrišćanin detaljno mora biti upoznat.

Zašto i kako je Isus morao da umre da bi nas spasio? Kakva je to smrt Sina Božjeg? Šta je to toliko važno u toj smrti sa čime trebamo biti detaljno upoznati?

 

Božji plan spasenja iz drugačije perspektive (jun 2017)

Šta se stvarno desilo na krstu Golgote (avgust 2017)

Drugi Adam i novo nasleđe (septembar 2017)

Zašto i kako je Isus morao da umre (oktobar 2017)

Kako nas Bog spašava – usmrćivanje JA (april 2018)

Zašto je Isus morao proliti krv na Golgoti (decembar 2018)

Odbačeno i slomljeno srce (decembar 2018)

Kako i zašto je Bog dao Sina čovječanstvu (septembar 2019)

Mi i Elen Vajt: Razdvojen od Boga na Golgoti (novembar 2019)

Božja bezuslovna ljubav – Golgota (mart 2021)

Suđenje Bogu na Golgoti (jun 2021)

Print Friendly, PDF & Email