Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Jednakost Oca i Sina

Isus je Božji Sin zato što je rođen/izašao od Oca u danima večnosti.

U ovoj lekciji ćemo istražiti Pismo, da bismo videli da li nam je Bog otkrio temelj jednakosti Oca i Sina. Zašto su Otac i Sin jednaki?

1. Da li su Otac i Sin jednaki?
Filipljanima 2:6 „Koji, iako je bio u Božjem obličju, nije se grabio da bude jednak sa Bogom.“

2. Šta je Isus nasledio na osnovu Svog božanskog rođenja?
Jevrejima 1:4 „Postao je toliko veći od anđela koliko je ime koje je nasledio uzvišenije od njihovog imena.“
2. Mojsijeva 23:20,21 „Evo, šaljem pred tobom anđela da te čuva na putu i da te dovede na mesto koje sam pripremio. Čuvaj ga se i slušaj njegov glas. Ne buni se protiv njega, jer on neće oprostiti vaše prestupe. On nosi moje ime.“
Isus kao Božji Sin nasledio je ime Svog Oca. Mi takođe znamo da je Isus kao anđeo koji je išao pred Izraelcima tada nosio Očevo ime. Stoga, zaključujemo, da je Isus nasledio Očevo ime pre Betlehema, što znači da je Isusovo Sinaštvo prethodilo utelovljenju.

3. Šta označava „ime?“
Prirodu: „Stvorio je muškarca i ženu. Zatim ih je blagoslovio i onog dana kada su bili stvoreni nazvao ih je čovek.“ 1. Mojsijeva 5:2
Autoritet: „Ja sam došao u ime svog Oca“ Jovan 5:43 (videti Jovan 10: 25; Matej 21:23)
Karakter: „Bolje je izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo, i naklonost drugih bolja je od srebra i zlata.“ Priče 22:1 (videti Propovednik 7:1; Priče 15:30)
Nasleđivanjem Očevog imena, Isus je nasledio i Očevu božansku prirodu.

4. Šta je Hrist postao zahvaljujući ovoj činjenici?
Jevrejima 1:1-3 „Bog, koji je u prošlosti mnogo puta i na mnogo načina govorio našim praočevima preko svojih proroka, u ovim poslednjim danima obratio se nama preko Sina, koga je postavio za naslednika svega i kroz koga i razdoblja stvori. Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličanstva na visini.“
Hrist je izraz Očevog lika. On ima isti božansku prirodu i život kao i Njegov Otac. Njegovo Sinaštvo i nasledstvo kvalifikovali su Isusa da bude:
a. Vlasnik – „naslednik svega“
b. Tvorac – „kroz koga i eone stvori“
c. Božje obličje i jednak sa Bogom – „sjajnost slave i obličje bića njegovog“
d. Održitelj – „noseći sve“
e. Spasitelj – „učinivši sobom očišćenje greha naših“
f. Posrednik – „sede s desne strane prestola veličanstva na visini“

5. Da li nam Biblija otkriva da je Isus bio Božje obličje pre utelovljenja?
Otkrivenje 12:7 „A na nebu je izbio rat: Mihailo i njegovi anđeli borili su se sa aždajom. A borila se i aždaja i njeni anđeli.“
„Mihailo“ znači „ko je kao Bog.“ Ovo ponovo potvrđuje činjenicu da je Isusa nasledio ovo ime u danima večnosti.

6. Šta je Hrist još nasledio?
Jovan 5:26 „Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi.“
Sam život koji Otac ima bio je dat Sinu po nasleđu. Ovo je besmrtni, izvorni život, koji Sin može dati onima koji veruju (Jovan 17:2).

7. Da li ovo čini Isusa božanski Bićem vrednim obožavanja?
Jevrejima 1:8,6 „A za Sina kaže: „Tvoj je presto, Bože, u vek veka i žezlo tvog kraljevstva žezlo je čestitosti. I opet kad uvodi Prvorođenog u svet kaže: „Neka mu se poklone svi anđeli Božji.”
Kološanima 2:9; 1:19 „Jer u njemu živi svaka punina Božanstva telesno. prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi. Jer je [Očeva] volja bila da sva punina prebiva u njemu;“
Punina božanstva ili božanstvo prebiva u Sinu. On je u potpunosti božanstvo, zato što je Njegov Otac Bog.

8. Da li bi trebalo da poštujemo Sina kao što poštujemo Oca?
Jovan 5:23 „Da bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Ko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga je poslao.“
Mi poštujemo i obožavamo Sina, kao i Oca. Oni su Obojica iste božanske prirode. Mi slavimo Boga Oca, kada priznajemo Njegovog Sina.

9. Da li su Jevreji razumeli da je Isus tvrdio da je jednak sa Ocem?
Jovan 5:18 „Zato su Judejci još više tražili priliku da ga ubiju, jer ne samo da je po njima kršio Subotu nego je i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačavajući se s Bogom.“

10. Zašto su Jevreji želeli da kamenuju Isusa?
Jovan 10:33-36 „Judejci su mu odgovorili: „Ne kamenujemo te zbog dobrog dela, nego zbog hule, zato što se ti, premda si čovek, praviš da si Bog.” Isus im je rekao: „Zar nije zapisano u vašem Zakonu: ‘Ja sam rekao: ‘Vi ste bogovi’? Ako je ‘bogovima’ nazvao one protiv kojih je Bog govorio – a Pismo se ne može poništiti – kako onda vi onome koga je Otac posvetio i poslao na svet kažete: ‘Huliš’, zato što sam rekao: ‘Ja sam Božji Sin’?“
Dok je tvrdio da je Sin Božji, Jevreji su razumeli da Isus sebe izjednačava sa Bogom. I Isus je to razumeo. Isusova jednakost sa Ocem se zasniva na Njegovom Sinaštvu.

Print Friendly, PDF & Email