Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Jevanđelje u najkraćem, bez ijednog citata

Božji plan spasenja čovjeka kroz Sina Božjeg Isusa Hrista, kao rezultat Božje bezuslovne ljubavi prema nama, sproveden je i osiguran kroz Isusovo utjelovljenje, život, smrt, vaskrsenje i proslavljenje, a biće potpuno okončan budućim Isusovim drugim dolaskom na zemlji.

Utjelovljenje

Isus je prije oko 2000 godina kroz rođenje na zemlji, odnosno utjelovljenje, postao čovjek kao i svi mi. Isus je postao prvo Božansko-ljudsko biće u svemiru. U ljudskom tijelu naslijeđenom od Marije bio je Njegov Božanski Duh naslijeđen od Boga Oca. Po tijelu je bio jednak kao mi, a u Duhu jednak kao Njegov Otac – Bog. Isusovo utjelovljenje je bilo preduslov da Sin Božji kroz realno ljudsko iskustvo koje će proživjeti obezbijedi čovjekovo spasenje, odnosno obezbijedi preokretanje svih posljedica koje smo naslijedili od prvog čovjeka Adama, a to su grešnost i smrtnost (grešan duh i propadljivo tijelo) kao posljedice Adamovog razdvajanja od Boga. Ovo spasenje, koje nam je Isus obezbijedio prije oko 2000 godina, postaje realnost u našem životu kada se Sin Božji natprirodno sjedini sa nama prebivanjem svojim Duhom u naš duh, odnosno kada On i mi natprirodno postanemo jedno u duhu, što predstavlja naše duhovno novorođenje.

Život

U Isusovom životu su nadvladana sva iskušenja u kojima se čovjek može naći tokom svog života i tako nam je Sin Božji obezbijedio nadvladavanje svih iskušenja kada se sjedini sa nama u duhu.

Smrt

Kroz Isusovu smrt na krstu Golgote (kroz razdvojenost od Boga) usmrćen je, anuliran i obesnažen stari čovjek – grešan duh i propadljivo tijelo, i time nam je Sin Božji obezbijedio usmrćivanje starog čovjeka, odnosno anuliranje i obesnaživanje grešnog duha i propadljivog tijela kada se sjedini sa nama u duhu.

Vaskrsenje

Isus je vaskrsenjem iz mrtvih u novom besmrtnom tijelu obezbijedio da mi, koji se sjedinimo sa Njim u duhu, jednog dana kada On dođe na zemlju vaskrsnemo iz mrtvih u novom besmrtnom tijelu, ili da se preobrazimo u novo besmrtno tijelo ako Ga živi dočekamo.

Proslavljenje

Isus je 50 dana nakon vaskrsenja, proslavljenjem na Nebu, dobio neograničenu silu od Boga, Svetog Duha u punini, bez mjere, da se može natprirodno sjediniti sa nama u duhu kroz prebivanje svojim Duhom u naš duh, i tako nam dodijeli sve ono što je prethodno obezbijedio kroz utjelovljenje, život, smrt i vaskrsenje.

Ovako je Isus, kao drugi Adam, obezbijedio čovjekovo spasenje i povratak Bogu, ono što je prvi Adam nekada izgubio.

Spasenje je u potpunosti Božji dar kroz Isusa Hrista, i to je ta blagodat za koju sva slava ide Bogu.

Čovjekov udio u spasenju

Čovjekov udio, nakon što čuje jevanđelje o Božjem spasenju čovjeka kroz Isusa Hrista i dozvoli Bogu da bude dotaknut u srcu sa onim što je čuo, u suštini je:

  • da se preispita (bez obzira na dotadašnje eventualno religijsko iskustvo)
  • da se pokaje (da prihvati svoju potpunu grešnost, iskvarenost i bespomoćnost, bez obzira na eventualni drugačiji doživljaj sebe)
  • da povjeruje Isusu i preda Mu svoj život (da bi Ga Isus duhovno nanovorodio Svojim natprirodnim dolaskom u čovjekov duh)
  • da se krsti u vodi i Svetim Duhom u Isusovo ime (da počne duhovni život iz početka bez obzira na eventualni dotadašnji duhovni život).

Čovjekov udio, ili ove četiri stavke, su utemeljeni na vjeri – na ličnom vjerovanju Bogu, Isusu i u njihov plan spasenja. Tako smo spašeni blagodaću (onim što je Bog učinio i čini za nas kroz Isusa) kroz vjeru (vjerujući i prihvatajući taj dar blagodati).

Print Friendly, PDF & Email
30 Augusta 2023