Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Kada ljudi negiraju nešto što vi i ne zastupate

Jedna od stvari sa kojom se vjerovatno svi suočavamo jeste da ljudi često negiraju stvari koje nikad nijesmo izgovorili, niti u njih vjerujemo. Dakle, ljudi se ponekad bave nečim što ne zastupamo. Ove stvari su izraženije kada se bavite javnim propovijedanjem i onda ljudi imaju potrebu da komentarišu ono što iznosite, a još kada žele da negiraju ono što iznosite često idu u takvu krajnost da negiraju ustvari ono što vi ne zastupate.

Neprijatelj ne vodi pravednu borbu protiv Božjeg naroda i istine, to mi razumijemo, ali vjerujem da mi trebamo voditi pravednu životnu „borbu“, a to je, između ostalog, da se služimo istinom i imati obzira prema onome što drugi zastupaju u smislu da utvrdimo šta zaista zastupaju i da na osnovu toga eventualno negiramo ili podržimo.

Sada ću navesti neke od primjera negacija nečega što konkretno mi u Hrišćanskoj mreži EX-YU ne zastupamo niti sada, niti smo zastupali ranije od kada je projekat započet, a o čemu postoje opširnije informacije na našem web sajtu, youtube kanalu i knjigama koje smo izdali.

 

Isus nije stvoren

Mi ne vjerujemo da je Isus stvoren. Mi vjerujemo da je Isus rođen od Boga. Mi vjerujemo da postoji razlika između rođen i stvoren. Rođen od Boga, prije svega, znači proistekao, izašao ili iznjedren od samog Boga, iz Njegovog bića, i to čini razliku u odnosu na stvoreno biće koje Bog stvara. Stvaranje ima veze sa formiranjem nečega koristeći materijale koji nijesu dio onoga koji stvara. Rađanje je drugačije, jer je rođeno biće dio onoga koji rađa, sastavljeno je od iste materije kao i onaj koji rađa i samim tim posjeduje iste atribute i osobine kao onaj koji rađa. Isus Hrist se po prirodi razlikuje od ostale Božje djece, jer je rođen od Boga, i zato je On jedinstven.

 

Sveti Duh nije samo sila

Mi ne vjerujemo da je Sveti Duh samo sila, već da je to Božji život, priroda, um, sila…, ono što Bog jeste. Vjerujemo da je Bog svog Svetog Duha dao Hristu u punini i zato je Sveti Duh i Božji i Hristov Duh. Bog i Hrist su kroz Svetog Duha sjedinjeni međusobno, ali i sa vjernima.

 

Zakon nije ukinut

Mi ne vjerujemo da je Božji zakon ukinut, niti da treba prestupati bilo koju odredbu iz Zakona uključujući i Subotu. Subota je uspostavljena još prije pada u grijeh i vjerujemo da je bila Božja volja da Njegova djeca na poseban dan imaju posebno zajedništvo sa svojim Ocem.

Mi vjerujemo da uloga Zakona u Novom zavjetu nije jednaka kao u Starom zavjetu. Zakon i dalje služi da osvjedoči čovjeka u grijeh (čovjeka koji nije svjestan šta je grijeh), ali ne služi kao bilo kakav vodič, staratelj ili primjer u životu. Danas, u Novom zavjetu, imamo Hristov Duh u nama (oni koji u to vjeruju i koji su primili Hristov Duh),  i Hrist je naš vodič, staratelj i primjer u svakom smislu, a kada imamo Hrista za vodiča, staratelja i primjer On nas sigurno neće voditi u prestupanje bilo čega što je Njegova volja, uključujući i Zakon.

U Novom zavjetu možemo da kažemo da je Božji narod u „braku“ sa Hristom, a ne sa Zakonom. To je Božja volja za Njegov narod – da Njegov Sin živi kroz nas i proslavi Oca.

 

Isus je bio čovjek kao mi

Mi ne vjerujemo da Isus nije bio čovjek kao mi. Mi vjerujemo da je Isus bio čovjek kao mi, ali da je imao i nešto što mi nemamo – imao je Svoju Božansku prirodu dobrote i ljubavi koju treba da nam dodijeli da bi smo se spasili. Zato je bio Sin Božji i Sin čovječji, jer je u Sebi imao i Božansku i ljudsku prirodu koje su bile kombinovane – Njegov Duh je bio Božanski a Njegovo tijelo ljudsko. Zato je bio istovremeno čovjek i Božansko biće. U tom smislu ponekad kažemo da Isus nije bio kao mi, samo zato što je imao svoje Božanstvo koje mi nemamo, ali to ne negira činjenicu da je imao ljudsku prirodu kao mi.

Vjerni kroz novorođenje postaju učesnici Hristove Božanske prirode, dobijaju ono što Hrist ima i što je upravo donio na Zemlju kako bi nas spasio.

 

Sveti Duh je postojao i u Starom zavjetu

Mi ne vjerujemo da Sveti Duh nije postojao u Starom zavjetu. Sveti Duh je uvijek postojao.

Mi vjerujemo da Sveti Duh nije posebna treća osoba Božanstva, već Božji Duh koji je sjedinjen sa Hristovim Duhom. Dakle, Bog i Hrist su sjedinjeni Svetim Duhom i kroz primanje Svetog Duha vjerni primaju i Boga i Hrista istovremeno, a ne neku treću osobu Božanstva.

Da li postoji razlika u Svetom Duhu u Starom i Novom zavjetu? Postoji razlika, a to je Hristovo preuzimanje ljudske prirode na Sebe.

U Novom zavjetu Hrist nije isti – postao je čovjek, ono što nije bio u Starom zavjetu. U tom smislu se u kontekstu Svetog Duha u Novom zavjetu kaže dar Svetog Duha, obećani Sveti Duh, Utješitelj, a to su upravo elementi koji sačinjavaju Hristovu ljudskost, ono što On nije bio u Starom zavjetu jer još nije bio postao čovjek.

Dakle, i u Novom zavjetu Sveti Duh čini jedinstvo Boga i Hrista, stim da je Hrist u Novom zavjetu čovjek koji se na poseban način, kao novi Adam i Otac nove ljudske rase, sjedinjava sa čovjekom da bi mu dao Svoj život koji je u ljudskom iskustvu nadvladao iskušenja, grijeh, Sotonu i grob, upravo ono što je čovjeku potrebno da bi se spasio. Zato je Sveti Duh u Novom zavjetu – dar i Utješitelj, jer sadrži Hrista čovjeka – Njegov spasonosni život koji se daruje vjernima i koji nam je Utješitelj.

 

Elen Vajt je Božji prorok

Mi ne vjerujemo da Elen Vajt nije bila Božji prorok. Mi vjerujemo da je ona bila, još preciznije, Božji glasnik, ali ne vjerujemo da ona treba da zauzme ulogu koju imaju Bog, Hrist i Biblija u našem životu. U suprotnom, spisi Elen Vajt će postati suprotnost od onoga što treba da budu, kao što su u Hristovo vrijeme Mojsijevi spisi postali suprotnost onoga što su trebali biti – proizvodeći fariseje, legaliste, licemjere, samopravednike i kult sljedbeništva. Naravno, za to nijesu krivi ni Mojsije ni Elen Vajt. Braneći navodno Mojsija, Jevreji su napadali Hrista i na kraju Ga predali na smrt. Braneći navodno Elen Vajt, adventisti i adventisti netrinitarci napadaju slavne biblijske istine koje se mogu sažeti u jednom izrazu – Hrist u nama, upravo ono što je Elen Vajt zastupala svim srcem.

Print Friendly, PDF & Email