Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Kako da znamo šta je Božja volja u životnim situacijama?

Znam da se često, ili čak veoma često, hrišćani pitaju šta je Božja volja u vezi neke životne situacije ili okolnosti u koju su se našli. Znam da se pitaju i željeli bi da znaju šta Bog misli o nečemu; ili šta bi Bog želio da oni izaberu i odluče.

Ovdje govorim o situacijama koje nijesu jasno predočene u Bibliji iz koje možemo znati šta je Božja volja; dakle ne govorim o moralnim standardima ili nekim jasnim Božjim instrukcijama. Ovdje govorim o specifičnim situacijama i okolnostima u koje hrišćani dolaze kroz život. Ne govorim o nečemu što je jasno, nego o nečemu što nije toliko jasno.

Na primjer, da li da živim tu gdje jesam ili da se preselim; da li da promijenim posao; da li da imam još djece, kako da izađem iz finansijske ili neke druge krize, kako da riješim neke međuljudske odnose i još mnogo toga…

Ono što sam naučio iz ličnog hodanja sa Bogom, a što je podržano Biblijom, jeste da prva stvar koju treba uraditi kada se nađemo u ovakvim situacijama, a hoćemo da saznamo šta je Božja volja, jeste da odustanemo od svojih želja, da odustanemo od svojih interesa u tim konkretnim situacijama. Naše želje i interesi stvaraju pritisak u umu koji negativno utiče na slušanje Boga. Naše želje i interesi postaju dominantan faktor prilikom odlučivanja. Naše želje i interesi u jednom trenutku najčešće postanu ono što smo odlučili i onda najčešće kažemo da je to Božja volja.

„Nego svakoga iskušava njegova želja tako što ga vuče i mami. Zatim želja, kada je začeta, rađa greh, a greh, kad se učini, donosi smrt“ (Jakov 1:14-15).

„Otkuda ratovi i borbe među vama? Zar ne dolaze od vaših sebičnih želja koje se sukobljavaju u vašim udovima? Želite, a nemate. Ubijate i žudite, a ne možete postići to što želite. Borite se i ratujete. Nemate jer ne tražite od Boga. Tražite, a ne dobijate, jer sa zlom namjerom tražite, da to potrošite na svoje sebične želje“ (Jakov 4:1-3).

Kako u praktičnom smislu odustati od svojih želja i interesa da bi se saznalo šta je Božja volja?

Na primjer, ako ja želim ili smatram da je moj interes da se preselim negdje drugo, ali nijesam siguran da li je to Božja volja, to znači da pred Bogom trebam odustati od te moje želje i tog mog interesa, i tako iskažem spremnost da ostanem tu gdje jesam ako je Božja volja. Tako ću se, ako sam bio iskren, odmah lišiti pritiska svojih želje i interesa, i veoma uskoro mogu očekivati da će me Bog osvjedočiti šta da radim. Ako ne dobijem neki poseban odgovor, to će biti znak da treba da ostanem tu gdje jesam.

Ovakav princip se može primijeniti gotovo u svim drugim slučajevima (na primjer, da li da promijenim posao; da li da imam još djece, kako da izađem iz finansijske ili neke druge krize, kako da riješim neke međuljudske odnose i još mnogo toga).

Ovo zahtijeva povjerenje i strpljenje; ponekad donosi i neizvjesnoti, ali donosi velike blagoslove. I povrh svega, ovo zahtijeva uzimanje krsta, odnosno doborovoljno odustajanje od sebe, svojih želja i interesa, da bi se živjelo po Božjoj volji.

„Onda reče svojim učenicima: Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj krst i ide za mnom. Jer, ko hoće da spase svoj život, izgubiće ga; a ko izgubi svoj život radi mene, naći će ga“ (Matej 16:24-25).

 

Princip sa krsta

Isus je na krstu pitao – Bože moj, Bože moj zašto si me ostavio (Matej 27:46). Zašto je Isus to pitao, i to nakon 3 sata provedenih na krstu, nakon što je razbojniku rekao da će se vidjeti u raju, nakon što je majku predao Jovanu…? Zato što je Sin Božji, kada Ga je Otac ostavio, kada je Otac svoj Duh povukao od Njega, izgubio nadu u vaskrsenje.

Kada nije dobio odgovor od Boga zašto je ostavljen, šta je Isus uradio?

Pristao je na to što mu se dešava – dakle, pristao je da umre, iako je to bilo bez nade u vaskrsenje. Pristao je na Božju volju, pomirio se sa Božjom voljom, iako nije bilo odgovora od Boga, iako nije bilo ohrabrenja ili svjetlosti od Boga u tom teškom trenutku.

To je taj princip o kojem sam govorio. Prvo odustani od sebe, od svojih želja i interesa, i prihvati mogućnost da je Božja volja drugačija, pa ćeš dobiti odgovor. Tvoj um je onda spreman da čuje Božju volju kada si se već oslobodio pritiska svojih želja i interesa. Ako eventualno ne dobiješ odgovor, onda je najbolje da bude tako kako već jeste, Božja volja je da bude tako kako već jeste, ne preduzimaj ništa. To je bio princip na krstu.

Print Friendly, PDF & Email