Kako neprijatelj uništava čoveka, decu, brak, verski život…

On (Sotona) je njihov vođa (demonima) od pamtiveka. I više od toga, on je osoba koju svi oni imitiraju. Zadobio je njihova osećanja i njihovu odanost. Posle mnogo godina postao je njihov bog. Snažni aplauzi prolomili su se kada je on zauzeo svoje mesto pred njima na uzdignutom podijumu. Pogledao je na ta nebrojena lica sa kojih je čitao oduševljenje, i u stilu dobrog političara otvoreno je izrazio svoje zadovoljstvo zbog njihove podrške. Kada su se ovacije stišale, duboko je uzdahnuo i počeo.

“Poslušajte me demoni! Ne možete sprečiti hrišćane da posećuju svoje crkve! Oni će tamo svakako ići! Ne možete ih sprečiti da ispovedaju svoje doktrine i održavaju svoje molitve. Oni će to činiti. Ako hoćemo pravi uspeh, moramo menjati taktiku. Vreme je ključ, prijatelji moji! Dopustićemo im da se bave svojim doktrinama i molitvama. Nećemo im smetati da idu u crkvu. Ali moramo kontrolisati njihovo VREME. Vreme je suštinska stvar, jer bez slobodnog vremena oni nikad neće naći spasonosnu vezu s Isusom,” reče on izgovarajući poslednju reč s neskrivenim prezirom. Sotona je nastavio dalje: “Ostavite ih da veruju da su spaseni sve dok mi upravljamo njihovim vremenom. U tom slučaju, oni će biti naši u istoj meri koliko i oni koji nikada nisu ušli u crkvu.

Na koje sve načine neprijatelj obuzima pažnju i oduzima vreme

Kako ćemo to postići? Jednostavno. Obuzmite njihovu pažnju nevažnim stvarima ovog života i ponudite im bezbrojne planove kako bi njihov um bio zauzet. Navedite ih da troše, troše, troše, i da rade, rade, rade, kako bi nadoknadili potrošeno. Napunite njihove poštanske sandučiće katalozima sa najraznovrsnijim ponudama. Neka ove privlačne zamke budu još privlačnije kad im to ponudite na kredit. Naučite ih da sreća zavisi od materijalnih stvari i naterajte muževe da rade 8,10 ili 12 sati dnevno, šest ili čak sedam dana u nedelji. Navedite ih ako je moguće da imaju po dva radna mesta. Neka im izgleda kao da nema drugog izlaza ako hoće da njihove porodice zadrže željeni stil života. Zatim, učinite da i njihove supruge mnogo rade, pored obaveza koje imaju u svojim domovima, kako ne bi ostalo ništa od energije za supruga i decu.

Bez mere nadražujte njihov um da ne bi čuli Isusa koji šapuće njihovoj savesti. Bombardujte njihova čula muzikom koja odzvanja iz njihovih kuća, kancelarija i iz svake prodavnice. Neka ih loše vesti presreću gde god se nalazili. Koristite novine, časopise, radio, televiziju, 24 časa dnevno. Izopačujte moral u porodicama, posebno kod mladih, plasiranjem nedoličnih slika koje stvaraju nečiste misli. Za ovo će vam služiti reklame, bilbordi, filmovi, naslovne strane časopisa i, naravno, televizija. Koristite TV spektakle posredstvom kojih će kroz njihove kuće paradirati najpokvareniji ljudi u društvu. Neka se iznose najprljaviji detalji iz njihovog nemoralnog iskustva, sve dok ljudi ne počnu da gledaju na zlo kao na nešto obično, nešto što može da bude još jedna alternativa u njihovom životnom
izboru. Ostavite ih da se praćakaju u smeću ovozemaljskih problema i nebitnih sitnica. Detaljno im prikažite svu podlost bogatih i umnih ljudi ovoga sveta.

Odvojte njihovu pažnju od ozbiljne realnosti života ništarijama kao što su kladionice, igre na sreću, loto i kazina.
Napunite njihove biblioteke knjigama, časopisima, i ponovo knjigama. To je ono što guta vreme; i što više vremena budu provodili na ovaj način, utoliko manje će ga provoditi sa Bogom. Opremite njihove kuće kompjuterima i pošaljite ih na putovanje elektronskom saobraćajnicom (Internet) gde mi kontrolišemo većinu sajtova. Šaljite im mnoštvo elektronskih pisama. Uvalite ih u močvaru beskrajnog informisanja i bezbrojnih informacija. Stavite im u ruke prenosive kompjutere kako bi non-stop mogli da rade na njima.

Uništavanje dece

Neka svi, čak i deca, nose mobilne telefone. Ispunite im dan telefoniranjem i telefonom. Neka njihovi telefoni
budu preplavljeni SMS porukama. Zaokupite decu svakovrsnim aktivnostima, sportskim programima
u školi i van nje, okretnim igrama, baletom, izviđačkim ekskurzijama, klubovima, muzičkim sekcijama, koncertima i razonodom. Držite ih pod stresom od najranijeg detinjstva zadajući im obimne domaće zadatke. Pošaljite ih u predškolske ustanove i odvojte ih što je moguće pre od uticaja roditelja. Neka njihov život bude što nezavisniji od onih koji treba da ih vaspitaju, da bi, kad postanu adolescenti, imali što manje zajedničkog sa majkom
i sa ocem. Neka se osećaju deprimiranim u što većoj meri, neka uvek budu izloženi nekom pritisku, jer će tako lakše odgovoriti našim podsticajima na seksualnu aktivnost, korišćenje cigara, alkohola i droge. U svemu tome oni treba da vide izlaz.

Prevara kroz verski život

Učinite da idu, idu, idu! Neka se sa svojih odmora vrate umorni, uznemireni i nespremni za posao koji im predstoji. Ne dopuštajte im da idu u prirodu. Umesto toga, neka posećuju parkove za zabavu, sportske arene, koncerte i bioskope. Neka ovo bude naš moto: ‘Učiniću im odmor tako zamornim da više neće moći da rade, i tako skupim da će za njega morati mnogo da zarade!’ Ako se desi da izbegnu sve ove zamke, koristite čak i njihove
crkve protiv njih. Dajte im što više odgovornosti, što više službi i problema koje će morati da rešavaju, kako bi njihovo vreme bilo ispunjeno “dobrim delima”. Kada se okupe radi duhovnog dobra, gledajte da ih uvučete u ogovaranje i spletke, u diskusije po ćoškovima, kako bi zanemarili ove duhovne sastanke i kući otišli uznemirene savesti i sa uzburkanim osećanjima. Stvarajte krizu za krizom u njihovim crkvama, tako da budu zaokupljeni
“gašenjem požara” i da nemaju vremena za razgorevanje onog svetog ognja Jevanđelja koji treba da gori u njihovim srcima. Ohrabrite ih da studiraju suvu doktrinu i da drže evangelizacije. Neka što više učestvuju u raznim obrazovnim seminarima, seminarima za upravitelje, crkvenim konferencijama. Oslobodite put za veliko međucrkveno ujedinjenje i traženje sličnih puteva “reforme”. Neka se verbalno zalažu za porodicu i porodične vrednosti. Dopustite im da se upletu u velike društvene probleme, kao što je borba protiv abortusa. Neka neguju konzervativan stil života, ali po svaku cenu, i na svaki način ih držite dalje od Biblije. Ne smete dozvoliti da dođu Bogu kao grešnici koji imaju potrebu za spasenjem, jer ako to učine, izgubili smo ih.

Vreme je naše najmoćnije oružje i naš najbolji prijatelj, kolege moje. Hajde da ga koristimo lukavo i da ih navedemo da još samo malo spavaju u stanju u kojem su. Onda će i svet i crkva biti naši, a mi ćemo zadobiti večnu pobedu. Krenimo napred i pobedimo, prijatelji moji!”

Preuzeto iz knjige Bekstvo ka Bogu.

Print Friendly, PDF & Email
28 Decembra 2018
Kategorije: Zanimljivosti
Tagovi: Neprijatelj, Sotona