Ko izgubi svoj život sačuvaće ga, Zdravko Vučinić

Ko izgubi svoj život sačuvaće ga, Zdravko Vučinić