Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Ko je arhanđeo Mikael?

Mnoga mišljena su bila data kao odgovor na ovo pitanje. Neki veruju da je Mikael (ili Mihajlo) neki visoko rangirani anđeo; drugi veruju da je on anđeo koji je bio prvi stvoren. Ipak, drugi se drže uverenja da je Mikael drugo ime za Isusa. Šta Biblija kaže o identitetu Mikaela? Da li Biblija daje odgovor na ovo pitanje, i ako daje, šta tačno kaže?

U ovom proučavanju sledićemo metod koji nam je postavljen u Isaija 28:10: „Jer „uput po uput, uput po uput, načelo po načelo, načelo po načelo, ovde malo, onde malo.” Hajde da prođemo kroz Pismo otvorenog uma, dok tražimo odgovor na ovo pitanje.

„Kad je Jošua bio kod Jerihona, podigao je oči i pogledao, a pred njim je stajao čovek s mačem u ruci. Jošua mu je prišao i upitao ga: Jesi li na našoj strani ili na strani naših neprijatelja? A on mu odgovori: Ni na jednoj; ja sam došao kao knez Gospodnje vojske. Tada Jošua pade ničice na zemlju i duboko se pokloni pa mu reče: Šta moj gospodar govori svom sluzi? A knez Gospodnje vojske odgovori Jošui: Izuj sandale sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš sveto. Jošua je učinio tako.“ (Jošua 5:13-15)

Iz ovih stihova možemo videti da se biće koje je stajalo pred Jošuom sa mačem u ruci, predstavilo kao „knez vojske GOSPODNJE.“ Ko je činio vojsku Gospodnju? Odgovor nalazimo u Psalmi 148:2-3: „Hvalite ga, svi anđeli njegovi! Hvalite ga, sve vojske njegove! Hvalite ga, sunce i meseče! Hvalite ga, sve zvezde sjajne!“ Prema ovom stihu, anđeli čine vojsku Gospodnju. Takođe nalazimo u Psalmi 103:20-21: „Blagosiljajte Gospoda, anđeli njegovi, moćni i silni, koji izvršavate reč njegovu, slušajući glas njegove reči! Blagosiljajte Gospoda, sve vojske njegove, sluge njegove, vi koji vršite volju njegovu!“ (Psalmi 103:20-21)

Iz ova dva stiha postaje veoma jasno da anđeli predstavljaju vojsku Gospodnju. Sada kada smo to dokazali Pismom, bezbedno možemo reći da je biće koje je Jošua video bilo „knez“ Gospodnjih anđela ili „knez“ vojske anđela. I ovde moramo postaviti sebi veoma važno pitanje. Da li je neophodno da knez Gospodnjih anđela i sam bude anđeo? Drugim rečima, da li je ovaj knez anđela, stvoreno biće? Odgovor ćemo pronaći u Jošuinoj reakciji na reči onoga ko se predstavio kao „knez vojske“ (anđela).

Biblija kaže u Jošua 5:14: „Tada Jošua pade ničice na zemlju i duboko se pokloni pa mu reče: Šta moj gospodar govori svom sluzi?” Da li ste zapazili? Jošua se poklonio knezu anđela i knez je to prihvatio. Kada se Jovan u knjizi Otkrivenje poklonio pred anđelom to nije bilo prihvaćeno i Jovan je bio upućen da se klanja samo Bogu. „Ja, Jovan, čuo sam i video sve to. A kad sam to čuo i video, pao sam pred noge anđela koji mi je to pokazivao da mu se poklonim. Ali on mi je rekao: Nemoj to činiti! Ja sam samo sluga kao i ti i tvoja braća proroci i kao oni koji se drže reči ove knjige. Bogu se klanjaj!“ (Otkrivenje 22:8-9)

Ovaj stih bi trebalo da bude dovoljan da shvatimo da treba da se klanjamo samo Bogu. Stoga možemo zaključiti da knez vojske (anđela) Gospodnje, koji je prihvatio Jošuino klanjanje, nije bio stvoreni anđeo, već božansko Biće vredno obožavanja i klanjanja. Ne samo da je ovaj knez prihvatio Jošuino obožavanje i klanjanje, već je rekao da je tlo na kome je Jošua stajao bilo „sveto“ (Jošua 5:15). Ovo je dodatni dokaz da knez vojske Gospodnje nije bio stvoreni anđeo. Nijedan anđeo nije posvetio tlo na kojem je stajao; samo u priči o plamenom žbunu, tlo je postalo sveto i to samo zato što je Bog stajao na njemu. „Kad je Gospod Bog video kako prilazi da bolje pogleda, pozvao ga je iz grma: Mojsije! Mojsije! A on je odgovorio: Evo me. Tada mu reče: Ne prilazi ovamo. Izuj sandale sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš sveta zemlja.“ (2. Mojsijeva 3:4-5)

Jasno smo videli iz Biblije da knez vojske (anđela) Gospodnje nije stvoreni anđeo, već je jednak sa Bogom i vredan obožavanja. Hajde da ispitamo drugi stih koji se nalazi u Judinoj poslanici da vidimo šta još možemo da naučimo: „Ali kad je arhanđeo Mihailo imao spor s Đavolom oko Mojsijevog tela, nije se usudio da ga osudi hulnim rečima,  već je rekao: Neka te Gospod prekori!” (Juda 1:9)

Iz ovog stiha možemo videti da se arhanđeo zove Mikael. Važno je primetiti da se reč „arhanđeo“ sastoji od dve reči:

 1. Arh, što znači šef, vladar, knez.
 2. Anđeo

Ime Mikael znači „koji je kao Bog“, stoga izraz „Arhanđeo Mikael“ doslovno znači „knez anđela koji je kao Bog.“

U Juda 1:9 vidimo da je Mikael imao spor sa đavolom oko podizanja Mojsija iz mrtvih. Sotona je onaj koji je „imao silu smrti“ (Jevrejima 2:14), a Isus Hrist je Onaj koji ima „ključeve od smrti i hada“ (Otkrivenje 1:18). Samo Hrist je „vaskrsenje i život.“ (Jovan 11:25) Otuda nam Juda 1:9 pokazuje da Mikael nije niko drugi do Isus Hrist, jer Isus jedini ima pravo i silu da podigne iz mrtvih, one koji su zarobljenici Sotone. Neko bi ovde mogao prigovoriti i reći – ako je Mikael Isus, zašto je onda rekao, „neka te Gospod prekori“? Drugim rečima, ako je Mikael, Isus Lično, zašto On nije prekorio đavola? Zašto bi se Gospod Isus uzdržao od prekoravanja đavola i uputio ga na Oca? Da li ovo znači da Mikael nije Isus, već biće koje nije sposobno da prekori Sotonu? Odgovor na ova pitanja nalazimo u Zaharija 3:1-2: „Pokazao mi je Jošuu, prvosveštenika, kako stoji pred Gospodnjim anđelom, i Sotonu kako mu stoji zdesna da mu se protivi. Tada je Gospod rekao Sotoni: Neka te Gospod prekori, Sotono! Neka te prekori Gospod koji je izabrao Jerusalim! Zar on nije ugarak izvučen iz vatre?” (Zaharija 3:1-2)

Kao što vidite, Zaharija nam kaže da je „Gospod rekao Sotoni: Neka te Gospod prekori, Sotono! Ovde vidimo dva Bića pod imenom GOSPOD. Prvi „GOSPOD“ (Isus) uzdržao se od prekoravanja Sotone i umesto toga uputio ga na „GOSPODA“ (Oca). Dakle, upućivanje Sotone na Oca, radi prekoravanja, ne predstavlja isključiv dokaz da je Mikael stvoreni anđeo. Razumljivo je da Mikael, „Knez vojske Gospodnje“, koji je Isus Hrist, Božji Sin, uputi Sotonu Ocu, kada je vaskrsao Mojsija. Već je to učinio u Zahariji.

Još jedan stih koji baca više svetlosti na Mikaelov identitet nalazi se u Pavlovoj prvoj poslanici Solunjanima: „Jer će sam Gospod sići s neba sa zapovedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i mrtvi u Hristu ustaće prvi.“ (1. Solunjanima 4:16) U ovom stihu nam Pavle kaže da će mrtvi u Hristu ustati kada čuju glas Mikaela arhanđela. U Jovan 5:25 Isus nam kaže da će mrtvi ustati kada čuju glas Sina Božjeg. „Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas, i već je tu, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjeg, i koji čuju, živeće.“ (Jovan 5:25)

Iz ova dva stiha možemo da zaključimo da je glas arhanđela o kome je govorio Pavle u 1. Solunjanima 4:16, zapravo glas Sina Božjeg. Zasnovan na ovom biblijskom dokazu, veoma je jasno da je arhanđeo Mikael zapravo Isus Hrist, Sin Božji, koji će podignuti mrtve svojim glasom. Štaviše, Biblija nam kaže u Danilo 12:1 da je Mikael, veliki knez, onaj koji stoji i pomaže Svom narodu u vreme nevolje koja će prethoditi Njegovom drugom dolasku. „U to vreme ustaće Mihailo, veliki knez koji stoji pomažući sinovima tvoga naroda. I nastaće vreme teskobe kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena. U to će se vreme tvoj narod izbaviti, svako ko se nađe zapisan u knjizi.“ (Danilo 12:1)

Isus (Mikael, veliki knez) je taj koji će stajati i pomagati Božjem narodu. Isus je obećao da nas nikada neće napustiti i ostaviti; Njegovo obećane se proteže na čitavu večnost, naročito u „vreme teskobe kakve nije bilo otkako je naroda.“ Božji Sin je jedino Biće u celom univerzumu koje bi trebalo obožavati. Samo On se može nazvati, „ko je kao Bog,“ jer nam Pismo kaže da je On bio rođen kao obličje bića Očevog. „Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličanstva na visini, i postao je toliko veći od anđela koliko je ime koje je nasledio uzvišenije od njihovog imena.“ (Jevrejima 1:3-4)

Isus je jedino biće koje je obličje bića Očevog. Nigde u Bibliji ne nalazimo da je bilo koje drugo Biće opisano kao „obličje bića“ Očevog. Ispod se nalazi poređenje između onoga što Biblija ima da kaže o Mikaelu i Isusu.

Mikael je nazvan:

 1. Knez – Danilo 10:21
 2. Arhanđeo – Juda 1:9
 3. Zapovednik anđela – Otkrivenje 12:7
 4. Veliki knez – Danilo 12:1
 5. Zaštitnik svog naroda – Danilo 12:1
 6. „Veliki knez koji stoji pomažući (zalaže se) deci tvog naroda“ Danilo 12:1
 7. Mikael je onaj koji je kao Bog

Isus je nazvan:

 1. Knez – Danilo 9:25
 2. Govori glasom arhanđeoskim – 1. Solunjanima 4:16
 3. Predvodnik anđela – Otkrivenje 19:13-16
 4. „Knez nad knezovima“ – Danilo 8:25
 5. Spasitelj Božjeg naroda  – Titu 3:13
 6. Isus je jedini koji se zalaže za Božju decu – 1. Timoteju 2:5
 7. Isus je obličje bića Očevog – Jevrejima 1:2,3; Jovan 1:1

Mikael je ime koje je Isus, Božji Sin, nosio pre nego što je sišao na zemlju i postao čovek. On je bio Knez neba i Sotona je bio ljubomoran: „A na nebu je izbio rat: Mihailo i njegovi anđeli borili su se sa aždajom. A borila se i aždaja i njeni anđeli, ali nije pobedila. I za njih više nije bilo mesta na nebu. I bila je zbačena velika aždaja, stara zmija, koja se zove Đavo i Sotona, koja zavodi ceo svet. Bila je zbačena na zemlju, a s njom su bili zbačeni i njeni anđeli. I čuo sam jak glas na nebu kako govori: Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom! I oni su ga pobedili Jagnjetovom krvlju i rečju svog svedočenja i nisu marili za svoj život ni onda kad su se suočili sa smrću.“ (Otkrivenje 12:7-11)

Mikael je jednostavno drugo ime za isto božansko Biće, Isusa, Božjeg Sina. Evo nekih Isusovih imena koja se odnose na temu koju proučavamo:

Gospodnji Anđeo

„GOSPODNJI anđeo je još jednom s nebesa pozvao Avrama.“ (1. Mojsijeva 22:15)

Božji Anđeo

„Tada je anđeo Božji, koji je išao ispred izraelskog logora, otišao i stao im iza leđa, a stub od oblaka koji je bio ispred njih pomerio se i stao im iza leđa.“ (2. Mojsijeva 14:19)

Njegov Glasnik

„U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol. Njegov ih je glasnik spasao. U svojoj ljubavi i svojoj samilosti on ih je otkupio, podizao ih je i nosio sve davne dane.“ (Isaija 63:9)

Samo zato što Biblija naziva Isusa „Božji anđeo“ to ne znači da je On stvoreni anđeo. Isto je i sa „arhanđelom Mikaelom.“ To je samo drugi opis Isusa. On se ne pominje samo kao „Anđeo Božji“, već takođe kao “knez vojske“ (anđela) i „Arhanđeo Mikael.“

Biblija jasno otkriva identitet Mikaela. Ne postoji sumnja u umu iskrenog tragača u pogledu identiteta Mikaela. On je Isus, Onaj koji je kao Bog; Onaj koji je obličje bića Očevog; Mikael je Onaj koji je u potpunosti divan, niko drugi do Isus Hrist, naš Gospod.

Print Friendly, PDF & Email