Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Ko je Biblijski Bog?

Prema Starom zavetu, koliko Bogova postoji?

Mojsijeva 6:4 „Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini.“

Mojsijeva 4:35 „Tebi je to pokazano da znaš da je Gospod istiniti Bog, i da nema drugog osim njega.“

Jeremija 10:10 „Ali, Gospod je zaista Bog. On je živi Bog i večni Kralj. Od njegovog gneva zemlja će se zatresti, narodi neće opstati pred njegovom osudom.“

 

Prema Novom zavetu, koliko Bogova postoji?

Korinćanima 8:4 „A što se tiče jedenja hrane žrtvovane idolima, znamo da idol zapravo nije ništa i da postoji samo jedan Bog.“

Efescima 4:6 „Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“

1. Timoteju 2:5 „Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Hrist Isus.“

Jakov 2:19 „Ti veruješ da postoji jedan Bog, zar ne? Sasvim dobro činiš. Ali i demoni veruju i drhte.“

 

Ko je najkvalifikovanija ličnost koja može da nam priča o istinskom Bogu?

Jovan 1:18Nijedan čovek nikada nije video Boga. Jedinorođeni Sin, koji je Ocu u naručju, on ga je obznanio.“

Jovan 3:11 „Zaista, zaista, kažem ti, govorimo ono što znamo i svedočimo o onome što smo videli, ali vi ne primate naše svedočanstvo.“

 

Prema Isusu

Ko je „jedini istiniti Bog?“

Jovan 17:3 „A ovo je život večni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“

Kome je Isus rekao da treba da se molimo?

Matej 6:9-13 „Ovako se, dakle, molite: Oče naš koji si na nebesima, neka je sveto ime tvoje, neka dođe Kraljevstvo tvoje, neka bude volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što smo i mi oprostili dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od Zloga. Jer tvoje je kraljevstvo, i sila, i slava, zauvek. Amin.“

Koja je prva od svih zapovesti?

Marko 12:28-32 „Jedan od književnika, koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: „Koji je nauk prioritetniji od svih?” Isus je odgovorio: „Prvi nauk ispred svih je: ‘Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini, i ‘Voli Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom.’ Drugi sličan ovom je: ‘Voli svog bližnjeg kao samog sebe.’ Većeg nauka od ovih nema.” Književnik mu je rekao: „Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugog osim njega.’“

Poznavanje Boga je preduslov da bismo Ga voleli. Ispravno znanje o Bogu je vitalno za naš odnos sa Njim. Književnik se složio sa tim da postoji samo jedan Bog i da nema drugog osim Njega.

Da li je Isus ispravio književnika?

Marko 12:34 „Tada mu je Isus, videvši da je pametno odgovorio, rekao: „Nisi daleko od Božjeg kraljevstva.” I više niko nije imao hrabrosti da ga ispituje.“

(Verovanje književnika odslikavalo je veru čitavog jevrejskog naroda. Jevreji su verovali samo u jednog Boga.)

Jovan 8:41 „Vi činite dela svog oca.” A oni su mu rekli: „Mi se nismo rodili iz bluda, mi imamo jednog Oca. Boga.”

Ko je Bog Jevreja?

Jovan 8:54  „Isus im je odgovorio: „Ako ja slavim samog sebe, moja slava nije ništa. Mene proslavlja moj Otac, za koga vi kažete da je vaš Bog.“ (videti i Rimljanima3:29)

Kome će služiti istinski bogoslužitelji?

Jovan 4:21-23 „Isus joj reče: „Veruj mi, ženo, dolazi čas kada Ocu nećete služiti ni na ovoj gori ni u Jerusalimu. Vi se molite onome što ne poznajete, a mi se molimo onome što poznajemo, jer spasenje je od Judejaca. Ali dolazi čas, i već je tu, kada će pravi bogoslužitelji služiti Ocu u duhu i istini, jer i Otac traži takve bogoslužitelje.“

 

Prema apostolima, ko je jedini Bog?

Korinćanima 8:6 „Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“

Jakov 3:9 „Njime blagosiljamo Gospoda, Oca, ali njime i proklinjemo ljude koji su stvoreni „slični Bogu.”

Rimljanima 15:6 „Kako biste jednodušno, jednim ustima, slavili Boga i Oca našeg Gospoda Isusa Hrista.“

Efescima 4:6 „Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“

2. Korinćanima 1:3 „Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac milosrđa i Bog svake utehe.“

 

Ko je živi i istiniti Bog?

1. Solunjanima 1:9-10 „Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli kod vas i kako ste se od svojih idola obratili Bogu, da biste služili živom i istinitom Bogu i da biste čekali da s nebesa dođe njegov Sin, Isus, koga je podigao iz mrtvih i koji nas izbavlja od gneva koji dolazi.“

Print Friendly, PDF & Email