Sunshine Coast, Australia
www.revelation1412.org
nader@revelation1412.org

Ko je bio Melhisedek?

Identitet Melhisedeka je bio misteriozna tema i predmet polemisanja tokom godina, i dalje nastavlja da fascinira i intrigira. Često se suočavam sa fantastičnim i kreativnim idejama u vezi toga ko je zaista bio ovaj čovek. Ova tajnovitost u najvećoj meri predstavlja posledicu dva velika faktora: 1) jako malo podataka zapisanih o njegovom životu i 2) kako je opisan u poslanici Jevrejima. Ovo su bili razlozi za nagađanja koja su se kretala od bizarnog do neverovatno običnog. Možemo li zaista saznati identitet ove osobe? I zašto je to uopšte važno?

Kratak zapis o životu Melhisedeka

Kratak zapis koji Biblija daje o Melhisedeku počinje tako što Melhisedek izlazi u susret Avramu koji se vraćao iz misije spasavanja Lota (1. Mojsijeva 14:17-20). On je bio prvi sveštenik koji je bio pomenut u Bibliji i pomenuo ga je samo još jednom David u Starom savezu, u proročanstvu o Mesiji i Njegovoj Žrtvi (Psalmi 110). Poslednje pominjanje ove ličnosti nalazi se u Novom savezu u poslanici Jevrejima (poglavlja 5,6 i pretežno 7). Postoji jedan poseban stih u poslanici Jevrejima koji opisuje Melhisedeka na zagonetan način.

Zagonetni stih

Ključni stih koji je služio za podsticanje kreativnih nagađanja o ovom čoveku je Jevrejima 7:3, koji opisuje Melhisedeka kao „bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, ne imajući ni početka njegovim danima ni kraja njegovom životu, imajući još i poređenje sa Sinom Božjim, on trajno ostaje sveštenik.“ Mnogi zaključuju da ovaj opis ukazuje na to da je Melhisedek morao biti neka vrsta natprirodnog bića, možda kao anđeo ili božansko biće! Na kraju krajeva, ni za jedno ljudsko biće se ne bi moglo reći da je bez porekla, bez oca i bez majke, bez početka i kraja.

Ko nije bio Melhisedek?

Formulacija i značenje ovog stiha su pogrešno shvaćeni i ovo pogrešno shvatanje predstavljalo je podstrek za nastajanje spekulativnih ideja o ovom čoveku. Popularna među ovim idejama je ta da je Melhisedek bio božansko biće. Neki pretpostavljaju da je to zapravo bio Hrist koji se toj generaciji pojavio u telu. Naravno, ovo nije moguće, jer je Biblija jasna u pogledu toga kada je Hrist došao u telu. To je nešto što se dogodilo samo jednom i bilo toliko važno da su nebeski anđeli došli da svedoče o tom događaju. Štaviše, Melhisedek je bio tip Hrista. Nije moguće da Hrist predstavlja tip samoga sebe. Za Melhisedeka je bilo rečeno da je kao Hrist, a za Hrista je rečeno da je iz reda Melhisedekovog – što jasno pravi razliku između jednog i drugog.

Još jedna popularna ideja glasi, da je Melhidsedek zapravo bio Sveti Duh koji se pojavio u ljudskom telu. Smatram ovu ideju ne samo ekstremno spekulativnom, već i izopačenjem velikog broja jevanđeoskih istina. Pre svega, Sveti Duh nije nezavisno biće koje može da se pojavi u telu. Drugo, potrebna nam je jasna indikacija kako bismo mogli opravdati tako čudesan događaj. Nešto kao „i Sveti Duh je postao telo i prebivao među nama.“ U odsustvu ovakvog dokaza ne samo da je opasno nagađati, već takva nagađanja postaju neozbiljna i smešna i vređaju poruku jevanđelja.

Značenje zagonetnog stiha

Zagonetni stih i nije toliko zagonetan ako shvatimo šta je Pavle zapravo pokušavao da kaže. On nije pokušavao da opiše natprirodno biće. Drugi biblijski prevodi ovog stiha pojašnjavaju stvari. Pavle upotrebljava nedostatak zapisa o njegovom genetskom poreklu kako bi ilustrovao svoju poentu. Pavle je zapravo verovao da je Melhisedek imao pretke ili rodoslovlje (Jevrejima 7:6), ali da to nije bilo poznato. On je zapravo verovao da je Melhisedek bio čovek, a ne neko drugo biće. Bio je ljudsko biće sa životnim vekom koji je započeo i završio se (iako o tome nemamo zapis u Bibliji).

Šta smo naučili?

Iz kratkog pominjanja ove ličnosti možemo naučiti neke izvanredne stvari o njemu:
1. On je bio kralj Salima (kasnije Jerusalima).
2. Bio je Sveštenik Svevišnjeg Boga.
3. Primio je desetak od Avrama i blagoslovio ga (što ga je činilo većim od Avrama. Videti Jevrejima 7:7).
4. Bio je čovek, sveštenik , kralj.
5. Njegovo rodoslovlje i tačan identitet nisu zabeleženi.
6. On služi kao odgovarajući tip Hrista, koji je sveštenik iz njegovog reda.

Evo tip (Melhisedek) i antitip (Hrist) rame uz rame. Jasno će se videti da je Melhisedek morao biti čovek, kako bi mogao predstavljati odgovarajući tip čoveka Isusa Hrista. Melhisedekovo sveštenstvo se nastavlja kroz Hristovu ličnost.

Melhisedek                       Isus Hrist
Čovek                                Čovek
Sveštenik                          Sveštenik
Kralj                                    Kralj

Jevrejska tradicija

Kao stvar interesa, jevrejska tradicija identifikuje Melhisedeka kao Šema, Nojevog sina i jednog od onih koji su preživeli potop. Ovo razumevanje je zasnovano na informacijama koje se nalaze u Starom savezu o Melhisedeku. Jevreji su videli ovu ličnost kao čoveka, ljudsko biće (bez obzira na to koji čovek bio u pitanju) a ne kao natprirodno biće. Ova informacija je bez sumnje bila poznata Pavlu (dok je pisao poslanicu Jevrejima), koji je takođe opisao Melhisedeka kao čoveka. Njegova poenta je bila da ovaj čovek predstavlja tip Hrista.

Zašto je to važno?

Hristovo čovečanstvo (to što je Hrist bio čovek) predstavlja jedan od temeljnih stubova naše vere kao hrišćana. To je ono što nas povezuje sa Njim. On je naš stariji brat. Melhisedek je bio živi tip (proročanstvo ako želite) onoga što će Hrist jednog dana postati. Kao sveštenik, morao je biti čovek (Jevrejima 5:1) kao što je Hrist naš saosećajni ljudski sveštenik. Interesantno, svaki sveštenik koji je ikada pomenut u Bibliji je ljudsko biće. Nikada nismo pročitali u Bibliji da je postojao sveštenik koji nije bio ljudsko biće. Čak je i Hrist postao naš slavni prvosveštenik, nakon uzimanja ljudske prirode na sebe (Jevrejima 2:17).

Zaključak

Nerazumevanje identiteta čoveka Melhisedeka dovelo je do bezbrojnih nagađanja i rasprava. Taj proces je potpuno izopačio prelepi tip oslikan u Bibliji. Melhisedek nije bio božansko biće koje se pojavilo u telu toj generaciji. Taj koncept umanjuje uticaj stiha Jovan 3:16 i uvodi višestruke posrednike. To nije bio Hrist koji je došao u telu pre nego što je bio rođen od Marije – ta ideja baca bizarno svetlo na Isaija 9:6. Iako su dostupne informacije oskudne, očigledno je da je Melhisedek bio ljudsko biće koje je predstavljalo Hrista, koji je jednog dana trebalo da dođe na zemlju kao ljudsko biće. Ova veza predstavlja našu sigurnost da imamo vernog i saosećajnog prvosveštenika koji saoseća sa našim slabostima (Jevrejima 4:15). Hrist je istinski antitip svakog zemaljskog sveštenika.

Za više informacija pogledati predavanja Red Melhisedeka 1. i 2. dio

Print Friendly, PDF & Email