Ko je Božji Duh?

Na jednostavan način, kroz mnoštvo biblijskih citata, razjašnjena tema identiteta Božjeg Duha.

Ko je Božji Duh? (pdf)

Print Friendly, PDF & Email