Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Ko smo i šta posjedujemo u Hristu – sada i zauvijek

„Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

Kada primimo Hristov Duh kroz vjeru, dakle, kada se nanovorodimo kroz vjeru, primili smo Hristov život, postali smo nova stvorenja, potomci Drugog Adama – i mi smo tada u Hristu; postali smo dio Njega, dio Njegovog postojanja. To se dešava u jednom trenutku, i to je natprirodni dar Božji nakon što smo povjerovali u Sina Božjeg.

Zapazimo, taj život koji smo primili nije naš život, nego Hristov, ali duhovnim spajanjem sa Hristom mi dijelimo Njegov život sa Njim, postajemo dio Njegovog života. U tom smislu, mi smo udovi Hristov tijela; On je glava koja upravlja tijelom, a to tijelo smo mi. Na taj način, mi smo u Hristu.

Veličanstvena radosna vijest jeste u tome da u Hristu imamo sve što Hrist ima – svaki duhovni blagoslov. To je ono što je Bog uradio za nas u Hristu.

„Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu“ (Efescima 1:3).

U najkraćem, ovo su blagoslovi koje danas vjerni imaju u Hristu:1.

 • pomireni smo sa Bogom
 • sve nam je oprošteno, opravdani smo
 • spašeni smo, nanovorođeni, imamo vječni život
 • imamo novi identitet, više nijesmo grešnici
 • duhovno smo oživljeni, savršeni i sveti
 • rođena smo djeca Božja, naslednici Božji
 • hramovi smo Božji, učesnici u Božanskoj prirodi
 • imamo Božju pravednost i Božju blagodat
 • postali smo sudionici Božjeg duhovnog carstva na Zemlji kao udovi Hristovog tijela (duhovne zajednice)  
 • imamo Gospoda, Utješitelja, Prvosveštenika
 • imamo Hristovu vjeru, snagu i pobjedu nad grijehom
 • imamo duhovne darove
 • stvoreni smo za dobra djela, posvećeni smo
 • imamo ispunjenje molitvi
 • imamo mir, čistu savjest, duševni odmor
 • imamo mudrost, iscjeljenje, vlast/silu nad demonima, oslobođenje od straha
 • imamo oslobođenje od suda
 • imamo osigurano vaskrsenje iz mrtvih

Ovo je Božja Riječ upućena nama koji smo primili Hrista, u kojima Hrist živi Duhom, koji smo postali jedno sa Hristom, a preko Hrista jedno i sa Bogom.

Da li vjerujemo Božjoj Riječi da je sve to baš tako?

„…Jer živimo po vjeri, a ne po onome što vidimo“ (2. Korinćanima 5:7).

Ako smo primili Hrista vjerujući da je došao da živi u nas Duhom, onda treba da vjerujemo Bogu na Riječ ko smo i šta smo postali u Hristu.

 

Kako se živi Hristov život koji smo primili?

Naravno, jedini način da se u praksi doživi taj novi život koji smo primili, sa svim duhovnim blagoslovima, jeste da dopustimo Hristu da ga živi kroz nas, jer je to Njegov život. Dakle, nakon što primimo Hrista, odnosno Hristov život, trebamo dopustiti Hristu da živi taj svoj život kroz nas i tako ćemo doživjeti taj život u praksi.

Kako dopuštamo Hristu da živi?

Vjerujući Njemu a ne sebi, odricanjem od sebe zbog Njega i Njegove volje, predajom Njemu, druženjem sa Njim, provodeći vrijeme sa Njim, posvećujući sebe Njemu… Tako dopuštamo Hristu da svoj život živi kroz nas. Tako hodamo u Hristu, ostajemo u Hristu, prebivamo u Hristu… Tada će se kroz nas zaista manifestovati Hrist i sve ono što On jeste i što posjeduje. Tada ćemo živjeti pobjedničkim životom i nadjačavati iskušenja i poteškoće.

„Dakle, kao što ste prihvatili Hrista Isusa, Gospoda, tako hodite u njemu. Budući ukorijenjeni i izgrađeni u njemu, i utvrđeni u vjeri kako ste bili poučeni, obilujte u vjeri i zahvaljujte Bogu“ (Kološanima 2:6-7).

„Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20).

„…Gledajući u začetnika i usavršitelja naše vjere, Isusa“ (Jevrejima 12:2).

„Ovo je moj Sin voljeni. Njega slušajte (Marko 9:7).

„Ovo je djelo Božje da vjerujete onoga koga on posla“ (Jovan 6:29).

„Rastite u blagodati i poznanju Gospoda našeg i Spasitelja Isusa Hrista“ (2. Petrova 3:18).

„Koji god u njemu stoji ne griješi…“ (1. Jovanova 3:6).

Naš Bog, ne samo što nam je u Hristu već dao sve što Hrist ima, nego će kroz Hrista u nama učiniti da budemo kao Hrist u svakom življenju i ponašanju, Njemu na slavu. Samo treba da vjerujemo da je to baš tako, da je to Božje obećanje u Hristu, ne osvrćući se na eventualne životne poteškoće i slabosti.

„A Bog mira, koji je izveo iz mrtvih našeg Gospoda Isusa, velikog pastira ovaca, u krvi trajnog saveza, neka vas opremi svakim dobrom da vršite njegovu volju i neka preko Isusa Hrista čini u nama ono što mu je ugodno. Njemu neka je slava u vjekove vjekova. Amin“ (Jevrejima 13:20-21).

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više raste u znanju i u svakom rasuđivanju i da možete prosuditi šta je najvažnije, da biste bili neporočni i da ne biste spoticali druge sve do Hristovog dana, i da biste, kroz Isusa Hrista, bili ispunjeni plodovima pravednosti, na Božju slavu i hvalu“ (Filipljanima 1:9-11).

„Jer one koje je unaprijed znao, njih je i predodredio da se saobraze po obličju njegovog Sina, da on bude prvorođeni među mnogom braćom“ (Rimljanima 8:29).

„Onaj koji je sišao isti je onaj koji je i uzašao daleko iznad svih nebesa, da sve ispuni. I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovjednici dobre vijesti, neke da budu pastiri i učitelji, kako bi usmjeravali svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Hristovo tijelo, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove“ (Efescima 4:10-13).

Da li smo zaista svjesni ko smo i šta smo postali u Hristu?

Da li razmišljamo na taj način? Da li živimo sa tim uvjerenjem? Da li hodamo sa tim saznanjem?

„Stalno vas spominjem u svojim molitvama, da bi vam Bog našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac slave, dao Duha mudrosti i razumijevanja nebeskih objava kako biste ga dobro upoznali. Pošto vam je prosvijetlio oči srca, molim se da spoznate kakva je to nada na koju vas je pozvao, kakvo je to slavno bogatstvo koje čuva kao nasledstvo za svete, i kakva je to nenadmašna veličina njegove sile koju daje nama koji vjerujemo“ (Efescima 1:16-19).

 

Naša najveća nada

Neka je slava Bogu kroz Hrista za ovo veličanstveno jevanđelje koje nam je otkriveno da bi se pripremili za Hristov drugi dolazak, našu najveću nadu.

Najveća nada jednog hrišćanina jeste konačno oslobođenje koje će se desiti u budućnosti, prilikom Hristovog drugog dolaska. Tada će svi vjerni iz svih vremena koji su umrli vaskrsnuti iz mrtvih u novom besmrtnom tijelu, dok će se vjerni koji će živi dočekati Hrista preobraziti u isto besmrtno tijelo. Pored svih duhovnih blagoslova koje u Hristu posjedujemo sada i zauvijek, dodaće nam se i novo besmrtno tijelo.

„Jer ako vjerujemo da je Isus umro i vaskrsnuo, onda će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Jer ovo vam govorimo po Gospodnjoj riječi: mi živi, koji ostanemo do dolaska Gospoda, nećemo preteći one koji su umrli, jer će sam Gospod sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i mrtvi u Hristu ustaće prvi. Zatim ćemo mi živi, koji ostanemo, biti zajedno s njima odneseni u oblacima da se sretnemo s Gospodom na nebu. I tako ćemo uvijek biti s Gospodom. Zato tješite jedni druge ovim riječima“ (1. Solunjanima 4:14-18).

„A naše je građanstvo na nebesima, odakle željno očekujemo spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, koji će naše poniženo tijelo preoblikovati da bude poput njegovog slavnog tijela, silom kojom može sve da pokori sebi“ (Filipljanima 3:20-21).

„Jer ovo raspadljivo mora da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno mora da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti reči koje su napisane: Smrt je uništena u pobjedi“ (1. Korinćanima 15:53-54).

Print Friendly, PDF & Email