Ko su 144.000 iz Otkrivenja, Zdravko Vučinić

Ko su 144.000 iz Otkrivenja, Zdravko Vučinić
30 Januara 2023