Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Ko su 144.000? (7)

Božji Izrael je nedvosmisleno duhovna kategorija u Bibliji i predstavlja Božji narod.

U Starom savezu Božji narod ili Božji Izrael su činili fizički Izraelci, Avramovi fizički potomci, a u Novom savezu nanovorođeni hrišćani, Hristovi i Avramovi duhovni potomci.

„Jer u Hristu Isusu niti šta koristi obrezanje ni neobrezanje, već NOVO STVORENJE. A na svima koji budu PO OVOM PRAVILU ŽIVJELI, na njima neka bude mir i milosrđe – na IZRAELU BOŽJEM“ (Galatima 6:15-16).

„Jer pravi Judejac nije onaj koji je to spolja niti je pravo obrezanje ono koje je spolja, na tijelu, nego je PRAVI JUDEJAC ONAJ KO JE TO IZNUTRA I NJEGOVO OBREZANJE JE OBREZANJE SRCA PO DUHU, a ne po slovu. On ne dobija pohvalu od ljudi, nego od Boga“ (Rimljanima 2:28-29).

„JER NIJESU IZRAEL SVI KOJI POTIČU OD IZRAELA. NITI SU SVI AVRAMOVA DJECA SAMO ZATO ŠTO SU NJEGOVO POTOMSTVO, nego kao što piše: Ono što će se nazvati ‘tvojim potomstvom’ doći će preko Isaka. To jest, DJECA DOBIJENA PO TIJELU NISU UJEDNO I BOŽJA DJECA, NEGO SE DJECA OBEĆANJA RAČUNAJU U POTOMSTVO“ (Rimljanima 9:6-8).

„Zaista, SVI STE VI BOŽJI SINOVI VJEROM U HRISTA ISUSA. Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Nema više ni Judejca ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema ni muškog ni ženskog, jer VI STE SVI JEDNO U HRISTU ISUSU. A AKO STE HRISTOVI, ONDA STE AVRAMOVO POTOMSTVO, NASLEDNICI PO OBEĆANJU“ (Galatima 3:26-29).

„A znajte da su oni Avramovi sinovi KOJI SU OD VJERE“ (Galatima 3:7).

„Naime, NEMA RAZLIKE IZMEĐU JUDEJCA I GRKA, jer je nad svima isti Gospod, koji obilno daje od svog bogatstva svima koji ga prizivaju. Jer svako ko prizove Gospodnje ime biće spasen“ (Rimljanima 10:12-13).

Sav Izrael koji će biti spašen čine vjerni fizički i duhovni Izraelci, vjerni fizički i duhovni potomci Avrama.

„I TAKO ĆE SAV IZRAEL BITI SPAŠEN. Kao što je napisano: Izbavitelj će doći sa Ciona i odvratiće bezbožnost od Jakova. I ovo je savez koji ću sklopiti s njima, kad uklonim njihove grijehe” (Rimljanima 11:26-27).

 

144.000 zapečaćenih

Nakon svega, logično je da grupu od 144.000 Izraelaca o kojima govori knjiga Otkrivenje čine duhovni Izraelci, nanovorođeni hrišćani, pravo Hristovo tijelo, bez obzira na genetsko nasleđe (Matej 19:28, Luka 22:29-30).

„I čuo sam broj onih zapečaćenih pečatom – STO ČETRDESET I ČETIRI HILJADE, ZAPEČAĆENIH PEČATOM IZ SVAKOGA PLEMENA SINOVA IZRAELOVIH: Iz Judinog plemena dvanaest hiljada zapečaćenih pečatom, iz Rubenovog plemena dvanaest hiljada, iz Gadovog plemena dvanaest hiljada, iz Ašerovog plemena dvanaest hiljada, iz Neftalimovog plemena dvanaest hiljada, iz Manasijinog plemena dvanaest hiljada, iz Simeonovog plemena dvanaest hiljada, iz Levijevog plemena dvanaest hiljada, iz Isaharovog plemena dvanaest hiljada, iz Zebulonovog plemena dvanaest hiljada, iz Josifovog plemena dvanaest hiljada i iz Benjaminovog plemena dvanaest hiljada zapečaćenih pečatom“ (Otkrivenje 7:4-8).

Iz konteksta Otkrivenja vidimo da se ova grupa pominje na samom kraju vremena, prije Hristovog drugog dolaska. Prije njihovog pominjanja, na kraju prethodnog, 6-tog poglavlja, stoji sljedeće:

„Jer došao je veliki dan njegovog gnjeva i ko može opstati“ (Otkrivenje 6:17).

Dan Božjeg gnjeva je, vjerujem, najteži period u istoriji Zemlje koji predstoji u budućnosti.

„I vidio sam na nebu jedan drugi, veliki i čudesan znak: sedam anđela sa sedam posljednjih zala, jer se njima dovršava Božji gnjev“ (Otkrivenje 15:1).

Vjerujem da je to period kada će Bog povući svoj Duh sa Zemlje, kada Božja milost više neće biti prisutna, kada će Sotona preuzeti potpunu kontrolu nad čovječanstvom zato što je on gospodar koga su ljudi izabrali (Otkrivenje 16:1-21).

Iz Otkrivenja vidimo da anđeli sprečavaju tu veliku nevolju, odnosno „dan Božjeg gnjeva“, sve dok se Božje sluge ne zapečate. Upravo su 144.000 žive sluge Božje i oni su zapečaćeni. Oni su ti koji će opstati tokom „dana Božjeg gnjeva“ – ostaće vjerni Bogu u vrijeme najveće nevolje na Zemlji.

„Nakon toga vidio sam četiri anđela kako stoje na četiri ugla zemlje, i drže četiri zemaljska vjetra, da nijedan vjetar ne duva na zemlju, ni na more, ni na ikakvo drvo. I vidio sam jednog drugog anđela kako se uzdiže sa istoka i ima pečat živog Boga. I povikao je na sav glas četvorici anđela kojima je bilo dato da naude zemlji i moru: Nemojte nauditi ni zemlji ni moru ni drveću, dok pečatom ne zapečatimo sluge našeg Boga, na čelima njihovim. I čuo sam broj onih zapečaćenih pečatom – STO ČETRDESET I ČETIRI HILJADE, ZAPEČAĆENIH PEČATOM IZ SVAKOGA PLEMENA SINOVA IZRAELOVIH…” (Otkrivenje 7:1-4).

Apostol Jovan čuje broj onih koji su zapečaćeni, ali ih u tom trenutku ne vidi. On čuje broj 144.000, i nabrajanje po 12.000 iz svakog plemena sinova Izraelovih. Odmah nakon što je čuo opis 144.000, Jovan onda vidi grupu ljudi koja stoji pred Božjim prestolom.

„Poslije toga vidio sam veliko mnoštvo ljudi, koje niko nije mogao izbrojati, iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika, kako stoje pred prestolom i pred Jagnjetom, obučeni u duge bijele haljine, s palminim granama u rukama“ (Otkrivenje 7:9).

Najlogičnije je da je to ista grupa od 144.000 čiji je opis Jovan prethodno čuo, a sada mu se ta grupa prikazuje. U simboličnom smislu, ovi ljudi su iz plemena Izraelovih, ali doslovno oni su pripadnici svih nacija. Dakle, to su duhovni Izraelci, nanovorođeni hrišćani, koji pripadaju različitim nacijama. To je Božji narod – oni koji su u Hristu bez obzira na fizičko nasleđe.

Vjerujem da sve to ima smisla zato što u Otkrivenju postoji metod po kojem imamo glasovni opis nečega iz jedne perspektive, a vidljivi opis iste te stvari iz druge perspektive. Na primjer, apostol Jovan vidi sedam svjećnjaka, ali onda sluša da je u pitanju sedam zajednica ili crkava.

„I okrenuo sam se da vidim ko mi to govori. Kad sam se okrenuo, VIDIO SAM SEDAM ZLATNIH SVEĆNJAKA, a među svećnjacima nekog nalik Sinu čovječijem. …U desnici je imao sedam zvijezda… …Ovo je tajna sedam zvijezda KOJE SI VIDIO u mojoj desnici i sedam zlatnih svećnjaka: sedam zvijezda predstavljaju anđele sedam zajednica, a SEDAM SVJEĆNJAKA PREDSTAVLJAJU SEDAM ZAJEDNICA“ (Otkrivenje 1:12-13.16.20).

Drugi primjer je da apostol Jovan čuje o Lavu iz Judinog plemena, a vidi Jagnje koje je zaklano.

„Ali mi jedan od starješina REČE: Ne plači. Evo, pobijedio je LAV IZ JUDINOG PLEMENA, Davidov korjen. On je dostojan da otvori svitak i njegovih sedam pečata. I VIDIO SAM kako uz presto i usred četiri bića i usred starješina STOJI JAGNJE KOJE KAO DA JE BILO ZAKLANO. Ono je imalo sedam rogova i sedam očiju, koje predstavljaju sedam Božjih duhova poslatih po cijeloj zemlji. Jagnje je otišlo i uzelo svitak iz desnice Onoga koji sjedi na prestolu“ (Otkrivenje 5:5-7).

U tom smislu, kao što su sedam svijećnjaka sedam zajednica ili crkava, a Lav iz Judina plemena zaklano Jagnje, tako su i 144.000 Izraelaca ustvari veliko mnoštvo iz različitih nacija – duhovni Izraelci.

Postoji vjerovanje da veliko mnoštvo u Otkrivenju 7 čine svi spašeni kroz cijelu istoriju. Lično nemam ništa protiv da prihvatim takvo vjerovanje, ali ono teško može biti podržano biblijski zato što kontekst Otkrivenja 7 govori o kraju vremena, o živim slugama Božjim koje će biti zapečaćene i koje će opstati u vrijeme velike nevolje.

Naravno, da postoji veliko mnoštvo iz svih nacija, i iz svih vremena, koji će biti spašeni, ali u vremenu kraja kojim se bavi Otkrivenje 7 u fokusu je posebna grupa ljudi koja živi u to vrijeme. U vrijeme kraja će, kao odgovor na pitanje iz Otkrivenja 6:17, „ko može opstati u dan Božjeg gnjeva“, postojati 144.000 zapečaćenih duhovnih Izraelaca, a to je ustvari veliko mnoštvo iz različitih nacija koje ima karakteristike koje može imati, vjerujem, samo Božji narod posljednjeg vremena – oni koji „dolaze iz velike nevolje“, koji su „obučeni u duge bijele haljine“ i koji su „oprali haljine i ubijelili ih u Jagnjetovoj krvi.“

„Poslije toga vidio sam veliko mnoštvo ljudi, koje niko nije mogao izbrojati, iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika, kako stoje pred prestolom i pred Jagnjetom, OBUČENI U DUGE BIJELE HALJINE, s palminim granama u rukama“ (Otkrivenje 7:9).

„Na to me je jedan od starješina upitao: KO SU OVI ŠTO SU OBUČENI U DUGE BIJELE HALJINE I ODAKLE SU DOŠLI? Odgovorio sam mu: Gospodaru, ti to znaš. I rekao mi je: TO SU ONI ŠTO DOLAZE IZ VELIKE NEVOLJE. ONI SU OPRALI SVOJE HALJINE I UBIJELILI IH U JAGNJETOVOJ KRVI“ (Otkrivenje 7:13-14).

Dakle, na osnovu ova dva teksta, veliko mnoštvo je obučeno u duge bijele haljine, dolaze iz velike nevolje i oprali su i ubijelili haljine u Jagnjetovoj krvi, što predstavlja Hristov život. Vjerujem da samo jedna grupa dolazi iz velike nevolje i koja je usavršena u Hristu za života na Zemlji – to su u duhovnom smislu 144.000 zapečaćenih Izraelaca (Otkrivenje 7:1-4) ili veliko mnoštvo iz različitih nacija. To je, vjerujem, ista grupa ljudi koja je opisana iz dvije perspektive.

 

Savršeni predstavnici Božjeg duhovnog carstva

Hrist je dovršio djelo u 144.000 i oni su savršeni predstavnici Božjeg duhovnog carstva na Zemlji u kome vlada Hrist. Oni su nazvani „prvine“ i predstavljaju dokaz koji garantuje da je i ostatak žetve zreo i da se može sakupiti (Rimljanima 11:16), a to su svi spašeni kroz istoriju koji su umrli u Hristu.

„I pogledao sam, kad gle – Jagnje stoji na gori Cionu i s njim sto ČETRDESET I ČETIRI HILJADE KOJI IMAJU IME NJEGOVOG OCA NAPISANO NA SVOJIM ČELIMA. …I niko nije mogao da nauči tu pjesmu osim onih sto četrdeset i četiri hiljade, koji su otkupljeni sa zemlje. TO SU ONI KOJI SE NIJESU ONEČISTILI SA ŽENAMA, KOJI SU SAČUVALI SVOJE DJEVIČANSTVO. ONI SLIJEDE JAGNJE KUDA GOD ONO POĐE. OTKUPLJENI SU OD LJUDI KAO PRVINE BOGU I JAGNJETU, I U NJIHOVIM USTIMA NE NAĐE SE PREVARA, JER SU BEZ MANE PRED PRESTOLOM BOŽJIM“ (Otkrivenje 14:1-5).

Jedini ljudi koji će biti u stanju da opstanu u vrijeme velike nevolje su oni koji budu imali pečat živog Boga, a samo 144.000 su zapečaćeni (Otkrivenje 7:4). Oni stoje nasuprot ostatka svijeta koji je primio „žig zvjeri, ime zvjeri i broj njenog imena“ (Otkrivenje 13).

„I vidio sam na nebu jedan drugi, veliki i čudesan znak: sedam anđela sa sedam poslednjih zala, jer se njima dovršava Božji gnjev. I video sam nešto kao stakleno more pomiješano s vatrom, I ONE KOJI SU POBIJEDILI ZVIJER I NJEN LIK I ŽIG I BROJ NJENOG IMENA kako stoje na staklenom moru s Božjim harfama. I pjevali su pjesmu Mojsija, Božjeg sluge, i Jagnjetovu pjesmu…“ (Otkrivenje 15:1-3).

 

Simboličan ili doslovan broj

Prema Bibliji, Izrael je duhovna kategorija, i predstavlja vjerni Božji narod, nanovorođene hrišćane, i u tom smislu vjerujem da su 144.000 duhovni Izraelci.

Osim toga, Otkrivenje je knjiga koja je napisana simboličkim jezikom koji se treba i razumjeti na taj način. Na primjer, u Otkrivenju se, isto kao i 144.000 Izraelaca, spominje i Vavilon kao entitet kraja vremena (Otkrivenje 14:8, 18:2.10), ali u pitanju su duhovne kategorije a ne doslovne.

Zato vjerujem da broj 12 koji se množi sa 12.000 iz svakog plemena sinova Izraelovih, a koji čini grupu od 144.000, predstavlja prije simboliku nego doslovan broj, iako ovo pitanje samo po sebi nije toliko značajno. Bilo da je 144.000 simboličan ili doslovan broj, to ne mijenja činjenicu da se radi o vjernima kraja vremena koji će živi dočekati Hristov drugi dolazak.

Vjerujem da množenje broja 12 sa 12.000 predstavlja savršenstvo. Grupa od 144.000 je punina ili vrhunac savršenstva, savršeni izraz Božjeg duhovnog carstva na Zemlji. Ovo carstvo kojim vlada Hrist postoji već 2000 godina i imalo je svoje uspone i padove, i u suštini nikada nije u punini predstavilo Boga. Ali sada, na samom kraju istorije, Božje carstvo konačno ima savršenog predstavnika – 144.000 predstavljaju savršenstvo u Hristu.

Vjerujem da su oni savršena manifestacija Hrista, a Hrist je Božje obličje, što znači da su oni savršena manifestacija Boga na Zemlji – u njima je vraćeno obličje Božje, oni imaju „pečat Božji“, „ime Božje na njihovim čelima“.

Prethodni nastavak

Knjiga Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci

Print Friendly, PDF & Email