Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Krštenje Svetim Duhom (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je govorila o krštenju Svetim Duhom kao najvećoj potrebi hrišćana i razumjela je da se to odnosi na primanje ili ispunjavanje Svetim Duhom što se naziva i dar Svetog Duha

Elen Vajt je u daru i krštenju Svetim Duhom vidjela primanje Hristovog spasonosnog života i sile za pobjedu nad iskušenjima i obavljanja dužnosti propovijedanja, što se uklapa sa svime što je govorila o Hristu u nama, Hristovom Duhu u nama, Svetom Duhu u nama, Utješitelju u nama, Ocu i Sinu u nama.

„Učitelj mora biti kršten Svetim Duhom. Tada će um i Duh Hristov biti u njemu i on će ispovijedati Hrista u duhovnom i svetom životu“ (EGW, RH, February 9, 1892, par. 21).

„Duh Božji, kako dolazi u srce vjerom, početak je vječnog života. Kada se učitelj istine krsti Svetim Duhom, on može govoriti o Hristu i to raspetom, jezikom koji nosi ukus Neba. Um i Duh Hristov biće u njemu i on može predstaviti Božju volju čovjeku jer je njegovo srce dovedeno u pokornost i proslavljeno Božjim Duhom. Sunce Pravednosti se rodilo u njemu da bi mogao odražavati svjetlost svijetom i on će svetim životom svjedočiti da je istina koju je primio posvećujući princip, a ne samo puka teorija“ (EGW, BEcho, March 1, 1892, par. 6).

„Proslaviće me, jer će uzeti od moga i vama objaviti.” (Jovan 16:14) Ovim riječima Hrist objavljuje krunski rad Svetog Duha. Duh proslavlja Hrista čineći ga objektom najvišeg poštovanja, a Spasitelj postaje ushićenje, radost ljudskog predstavnika u čijem je srcu izvršeno ovo preobraženje. …Djelo hrišćaninovog života bi trebalo da bude da se obuče u Hrista i dovede sebe u što savršeniju sličnost Hristu… O, kada bi krštenje Svetim Duhom došlo na vas, da budete prožeti Duhom Božjim! Tada ćete iz dana u dan postajati sve više i više u skladu sa Hristovim likom, a u svakom djelu vašeg života pitali bi ste se: „Hoće li ovo proslaviti moga Gospodara?“ Strpljivim kontinuitetom u dobročinstvima, tražili biste slavu i čast, i primili bi dar besmrtnosti“ (EGW, OFC 46.2 – 46.6).

„Tražite ih, čuvajte ih i dovedite Hristu. Neka se Njegova ljubav ulije u njihova srca. Pustite ih na svjetlost Sunca Pravednosti. Učitelji u našim školama, da li ste je primili? Možete hodati u svjetlosti, kao što je Hrist u svjetlosti, svako od vas. Da li ste primili krštenje Svetim Duhom? Ovo je pitanje koje je postavljeno nekim koji su bili radnici u doba apostola, a oni su odgovorili: „Nismo ni čuli da postoji Sveti Duh“ (Djela 19:2). Ovo se tačno odnosi na neke od današnjih radnika. Ni oni isto tako nisu čuli za Svetog Duha“ (EGW, 9MR 61.3).

„Savjetujem vam da ostanete u Jerusalimu, kao što su to učinili i prvi učenici, sve dok, poput njih, ne primite krštenje Svetim Duhom. Nikada nemojte osjećati slobodu da uđete u djelo sve dok vjerom niste uhvatili Hristovu ruku koji je vaša snaga. …Ako imamo Hristov Duh, radićemo kao što je On radio; shvatićemo istinske ideje Čovjeka iz Nazareta i predstaviti ih ljudima“ (EGW, 5T 159.1-159.2).

„Nikakva spoljašnja forma nas ne može očistiti; nijedna uredba, vođena i najsvetijim ljudima, ne može zauzeti mjesto krštenja Svetim Duhom. Duh Božji mora da uradi svoje djelo na srcu. Svi koji nisu iskusili njegovu preporađajuću snagu, su kukolj među pšenicom. …Hristov Duh biće otkriven u svima koji su rođeni od Boga“ (EGW 5T 227.2-227.3).

„Strpljivo je Isus otkrio Nikodimu plan spasenja, pokazujući mu kako Sveti Duh donosi svjetlost i preobražujuću silu svakoj duši koja je rođena od Duha. Poput vjetra, koji je nevidljiv – a čiji efekti koje se jasno vide i osjećaju – takvo je i krštenje Duhom Božjim u srcu, otkrivajući se u svakom djelu onoga ko iskusi njegovu spasilačku snagu“ (EGW 2SP 130.2).

„Gospod djeluje; hvalite Njegovo sveto ime. Ali duboko osjećam potrebu naših ljudi da im Gospod priskoči u pomoć. Naša svjedočanstva su uopšte previše otrcana i beživotna. Moramo imati krštenje Svetim Duhom Božjim. Na nama je da očistimo stazu za Cara“ (EGW, 13LtMs, Lt132, 1898, par. 4).

„Želimo da imamo upravo takvo djelo kojim ćemo slijediti Hristov primjer. To je naša potreba. Potrebno nam je mnogo više krštenja Svetim Duhom Božjim nego što ga sada manifestujemo i naša je privilegija da ga imamo“ (EGW, LLM 533.8, April 5, 1910).

„Vidim da svi moramo imati krštenje Svetim Duhom. Članovi crkve su u dubokoj uspavanosti. Postoji potreba za probuđenjem. …Obećanje Svetog Duha nije zaista ozbiljno traženo i smatra se da je to pitanje koje treba zanemariti, radi razmatranja u nekoj povoljnijoj prilici. Ovaj dar Svetoga Duha namijenjen je crkvi koja je imala svjetlost, i ako bude usrdno tražen – uz odbacivanje svake druge bespotrebne stvari koja vas ometa – on će teći u dušu bogatim strujama i donijeće sve druge blagoslove sa sobom“ (EGW, 14LtMs, Ms192, 1899, par. 18).

„Moramo imati živu vezu sa Bogom. Moramo se obući u silu odozgo krštenjem Svetim Duhom da bismo dostigli viši standard; jer za nas nema pomoći ni na koji drugi način“ (EGW, RH, April 5, 1892, par. 9).

„Božje djelo treba silno da napreduje. Potrebno nam je krštenje Svetim Duhom“ (EGW, Ev 66.3).

„Kako silno je radnicima potrebno krštenje Svetim Duhom, da bi postali pravi misionari za Boga“ (EGW, CSV 155.2).

„Svakom od radnika potrebno je krštenje Svetim Duhom. Sebično “ja” mora biti potopljeno u Hristu“ (EGW, 14LtMs, Lt6, 1899, par. 5).

„Oh, kako nam je potrebno Božansko prisustvo. Za krštenje Svetim Duhom svaki radnik bi trebao iznositi iz svoje duše molitve Bogu. Zajednice bi se trebale okupiti da traže posebnu Božju pomoć, za nebesku mudrost, kako bi Božji narod mogao znati kako da planira, osmisli i izvrši djelo. Ljudi bi se naročito trebali moliti da Gospod izabere svoje predstavnike i krsti svoje misionare Svetim Duhom“ (EGW, IRP 151.2).

„Upravo je ovo krštenje Svetim Duhom danas potrebno crkvama. Postoje članovi i službenici crkve, ponovo pali u grijeh, kojima je potrebno ponovno obraćenje, kojima je potreban blagi, potčinjavajući uticaj krštenja Duhom da bi se mogli uzdići u novinu života i temeljito raditi za vječnost. Vidjela sam kako se nereligioznost i samodovoljnost njeguju i čula sam izgovorene riječi: „Ako se ne pokajete i obratite se, nikada nećete vidjeti nebesko carstvo.“ Mnogo je onih kojima će trebati ponovno krštenje, ali neka se nikada ne zagnjure u vodu sve dok nisu mrtvi grijehu, izliječeni od sebičnosti i samouzvisivanja dok ne mogu izaći iz vode da žive novi život Bogu. Vjera i pokajanje su uslovi, ključni za oproštenje grijeha“ (EGW, BTS April 1, 1906, par. 7).

„Oni koji ne mogu nepristrasno da ispituju dokaze o položaju koji se razlikuje od njihovog, nijesu u stanju da uče druge ni u jednom odsjeku Božje stvari. Potrebno nam je krštenje Svetim Duhom. Bez toga nijesmo sposobni da krenemo u svijet više nego što su to bili učenici posle raspeća svog Gospoda. Isus je znao za njihov nedostatak i rekao im da ostanu u Jerusalimu dok im se ne daruje sila odozgo. Svaki učitelj mora biti učenik, da bi mu mogle biti pomazane oči kako bi vidio dokaze napredovanja Božje istine. Zraci Sunca Pravednosti moraju zasjati u njegovom sopstvenom srcu da bi tu svjetlost prenosio drugima“ (EGW, 1SM 411.2).

„Atmosfera u crkvi je tako hladna, njen duh je takav, da muškarci i žene ne mogu pretrpjeti ili izdržati primjer original-ne i nebeske pobožnosti. Toplina njihove prve ljubavi je zamrznuta, i ukoliko ne budu preplavljeni krštenjem Svetim Duhom, njihov svjećnjak će biti uklonjen sa mjesta, osim ako se ne pokaju i čine svoja prva djela. Prva djela crkve vidjela su se kada su vjernici tragali za prijateljima, rođacima i poznanicima, i srca preplavljenih ljubavlju pričali šta je Isus njima i šta su oni Isusu“ (EGW, PaM 133.3).

„Oživljavanje istinske pobožnosti među nama je najveće i najvažnije od svih naših potreba. Moramo imati sveto pomazanje od Boga, krštenje Njegovim Duhom; jer je ovo jedino efikasno sredstvo u objavljivanju svete istine. Duh Božji oživljava zamrle sposobnosti duše da cijeni nebeske stvari i privlači privrženost prema Bogu i istini“ (EGW, GW92, 370.1).

„Da li ćemo u djelu napredovati na Gospodnji način? Da li smo voljni da budemo podučeni od Boga? Da li ćemo se boriti sa Bogom u molitvi? Da li ćemo primiti krštenje Svetim Duhom? To je ono što nam je potrebno u ovom trenutku i moramo ga imati“ (EGW, FE 532.5).

„Hrist je izjavio da će Božanski uticaj Duha do kraja biti sa Njegovim sljedbenicima. Ali to obećanje se ne cijeni kao što bi trebalo, i zbog toga se njegovo ispunjenje ne vidi onako kako bi moglo biti. Obećanje Duha je stvar o kojoj se malo razmišlja; a rezultat je samo ono što se moglo i očekivati – duhovna suša, duhovna tama, duhovni pad i smrt. Manje važna pitanja zaokupljaju pažnju, a Božanska snaga koja je neophodna za rast i napredak crkve i koja bi donijela sve druge blagoslove sa sobom nedostaje, mada je ponuđena u svom beskonačnom izobilju. Odsustvo Duha čini službu jevanđelja tako nemoćnom. Učenje, talent, rječitost, sva prirodna ili stečena sredstva mogu biti posjedovana; ali bez prisustva Božjeg Duha, srce neće biti dotaknuto, nijedan grešnik neće pobijediti u Hristu. S druge strane, ako su povezani sa Hristom, ako su darovi Duha njihovi, i najneukiji njegovi učenici će imati moć koja će govoriti srcima. Bog ih čini kanalima za odliv najvećeg uticaja u univerzumu. Zašto nismo gladni i žedni za darivanjem Duha, jer je to sredstvo pomoću kojeg primamo silu? Zašto o tome ne razgovaramo, ne molimo se za to, ne propovedamo o tome? Gospod je spremniji da nam podari Svetog Duha nego što roditelji daju dobre poklone svojoj djeci. Za krštenje Duhom svaki radnik treba da se moli Bogu. Zajednice bi trebalo da se okupe i zatraže posebnu pomoć, za nebesku mudrost, kako bi znale mudro da planiraju i izvrše djelo. Naročito bi se ljudi trebali moliti da Bog krsti svoje misionare Svetim Duhom. Prisustvo Duha u Božjim radnicima će predstaviti istinu snagom koju joj ne bi mogle dati sve počasti ili slave svijeta. Duh daje snagu koja podržava težnju, borbu duša u svim vanrednim situacijama, usred neprijateljskih oslabljivanja, mržnje svijeta i spoznaje sopstvenih nesavršenosti i grešaka“ (EGW 3TT 211.4 – 212.3).

„Povremeno je Božanstvo bljesnulo kroz ljudskost – slava se javila kroz tijelo i prouzrokovala je izraze divljenja njegovih učenika. Ali tek kada se Hrist vaznio do svog Oca, tek nakon silaska Svetoga Duha, učenici su u potpunosti uvidjeli Hristov karakter i misiju. Nakon krštenja Svetim Duhom počeli su da shvataju da su bili u ličnom prisustvu samog Gospodara života i slave. Dok je Sveti Duh vraćao Hristove riječi u njihovo sjećanje, njihov razum je bio otvoren za razumijevanje proročanstava, za razumijevanje silnih čuda koja je On činio… Nakon shvatanja činjenice da je Hrist bio među njima, u sopstvenim očima izgledali su mnogo manje važni“ (EGW, FH 170.2).

„Krštenje Svetim Duhom otkloniće ljudske maštarije, srušiće samo-podignute barijere i prouzrokovaće nestanak osjećaja da sam „svetiji od tebe.“ Ponizan duh biće sa svima, više vjere i ljubavi; “ja” neće biti uzvišeno… Hristov Duh, Hristov primjer, biće poštovan u Njegovom narodu. Pažljivije ćemo pratiti puteve i djela Isusova… Hristova ljubav prožimaće naša srca“ (EGW, TMK 114.6).

„Oh, kada dođemo do bisernih kapija i uđemo u grad Božji, da li će se ijedan koji uđe tamo požaliti što je svoj život bezrezervno posvetio Isusu? Volimo Ga sada s nepodijeljenom naklonošću i sarađujmo s nebeskim silama, kako bismo zajedno s Bogom bili radnici i, učestvujući u Božanskoj prirodi, mogli otkrivati Hrista drugima. Oh, za krštenje Svetim Duhom! Oh, neka blistavi zraci Sunca Pravednosti zasijaju u odajama uma i srca, da bi se svaki idol mogao svrgnuti i istjerati iz hrama duše“ (EGW, YRP 163.3).

„Kada primite krštenje Svetim Duhom, tada ćete razumjeti radost spasenja više nego što ste je poznavali cijelog dotadašnjeg života“ (EGW, 5MR 231.2).

 

Podrivanje istine o djelovanju Svetog Duha

Prema Elen Vajt, postoje navodni vjernici koji će podrivati istinu o djelovanju Svetog Duha.

„Kada Gospod bude radio sa ljudima kao u vrijeme i nakon Pedesetnice, mnogi koji sada tvrde da vjeruju u istinu znaće tako malo o djelovanju Svetog Duha da će povikati: Čuvajte se fanatizma. O onima koji budu ispunjeni Svetim Duhom govoriće: Ovi ljudi su se napili vinom“ (Djela 2:13) (EGW 9LtMs, Lt27, 1894, par. 30).

„Najveći grijeh onih koji koji se izjašnjavaju kao hrišćani jeste što ne otvaraju srce da prime Svetog Duha. Kada duše čeznu za Hristom, i teže da budu jedno sa Njim, onda oni koji su zadovoljni obličjem pobožnosti, uzvikuju: Pazite, nemojte iću u krajnosti” (EGW, 9LtMs, Lt27, 1894, par. 31).

„Sada braćo, budite oprezni i ne idite i ne pokušavajte da stvarate ljudska uzbuđenja. Ali dok trebamo biti oprezni da ne padamo u ljudska uzbuđenja, ne trebamo biti među onima koji će pokretati pitanja i njegovati sumnje u pogledu djelovanja Duha Božjeg, jer biće onih koji će dovoditi u pitanje i kritikovati kada Duh Božji ispuni ljude i žene, zato što njihova srca nije su pokrenuta, nego su hladna i neosjetljiva“ (EGW 9LtMs, Lt27, 1894, par. 32).

 

Vrijeme Svetog Duha

Prema Elen Vajt, vrijeme u koje sada živi Božji narod, novo-savezno vrijeme, je vrijeme Svetog Duha, ali uzimajući u obzir sve što je Elen Vajt vjerovala i govorila o Svetom Duhu jasno je da je u pitanju Isus Hrist, Utješitelj, koji Duhom živi u Svom narodu i upravlja životima vjernih. To je ustvari Hrist u nama.

„Dispenzacija u kojoj sada živimo, za one koji pitaju, je dispenzacija Svetog Duha” (EGW, TM 511.3).

„Moramo imati razumijevanje da živimo pod dispenzacijom Duha” (RH, June 28, 1898 par. 13).

Sljedeći nastavak: Sa Hristom je došlo Božje duhovno carstvo

Prethodni nastavak: Dar Svetog Duha danas dostupan kao i apostolima

Print Friendly, PDF & Email