Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Lunarna subota, isto kao i nedelja, zamračuje biblijsku subotu (3)

Vjerujem da je teorija o lunarnoj suboti još jedan udarac na sedmičnu subotu koju je Bog uspostavio prilikom stvaranja.

Naravno, najveći udarac je uspostavljanje svetkovanja nedelje, jer većina hrišćana danas u svijetu vjeruje da je nedelja dan koji treba svetkovati, a ne subota.

„Subota, koja je predstavljala dovršenje prvog stvaranja, zamijenjena je nedjeljom, koja je spomen novog stvaranja, započeto Kristovim uskrsnućem. Crkva slavi dan Kristova Uskrsnuća osmi dan, opravdano nazvan Dan Gospodnji ili nedjelja“ (Katolički katehizam, Hrvatska biskupska konferencija, 2190-2191).

Bog nije blagoslovio i posvetio nedelju, prvi dan u sedmici, bez obzira na Hristovo vaskrsenje,1. nego subotu, sedmi dan.

„Do sedmog dana Bog je dovršio svoje djelo koje je načinio, i sedmog dana je počinuo od svih djela koja je načinio. I BOG JE BLAGOSLOVIO SEDMI DAN I POSVETIO GA, jer je tog dana počinuo od svih svojih djela. Tako je Bog stvorio sve što je namjeravao da načini“ (1. Mojsijeva 2:2-3).

Bog je blagoslovio i posvetio sedmi dan subotu zato što je taj dan proveo sa svojom tek stvorenom djecom, Adamom i Evom, i to je, vjerujem, prava svrha subote i danas – da djeca provedu posebno vrijeme sa Ocem i prime posebne blagoslove… Subota je i uspomena na stvaranje.

Subota je blagoslovljena što znači da ima poseban značaj i korist za čovjeka, i posvećena je što znači da je izdvojena za posebnu svrhu.

Subota je uspostavljena prije pada u grijeh, dakle u Božjem carstvu, i ne postoji ni jedan biblijski razlog da joj je Bog promijenio svrhu. Vjerni Božji narod je kroz Hrista sudionik Božjeg duhovnog carstva (Kološanima 1:13, Otkrivenje 12:10), a čiji je sastavni dio i subota sedmi dan.

Bog ne samo da nije blagoslovio i posvetio nedelju, nego ni lunarnu subotu, i u tom smislu svetkovati lunarnu subotu je jednako kao svetkovati nedelju ili bilo koji drugi dan u sedmici a da to nije biblijska sedmična subota uspostavljena od stvaranja.

Po mom mišljenju, kako nedelja tako i lunarna subota zamračuju sedmičnu subotu. Za nedelju vam je autoritet institucija koja ne krije da je zamijenila svetkovanje subote sa nedeljom, a za lunarnu subotu su vam autoritet ljudi koji vjeruju da trebate svakog mjeseca pratiti i gledati kada pada mladi mjesec i računati dane da bi ste utvrdili kada navodno pada prava subota. U oba slučaju potrebno je ignorisati direktne izjave iz Božje Riječi koja kaže da šest dana treba raditi, a da je subota sedmi dan u sedmici neradni dan.

 

Elen Vajt nije vjerovala u lunarnu subotu

Istina o suboti je, vjerujem, obnovljena u 19. vijeku kada je Bog podigao Adventni pokret. Najistaknutija ličnost Adventnog pokreta svakako je bila Elen Vajt koja je bila jasna po pitanju subote. Ona je vjerovala u sedmičnu subotu koja je sedmi dan u sedmici, uspostavljenu od stvaranja. Za Elen Vajt je sedmična subota pravi šabat.

„Veliki Bog, u svojim danima stvaranja i dana odmora, IZMJERIO JE PRVI CIKLUS KAO PRIMJER UZASTOPNIH SEDMICA DO ZAVRŠETKA VREMENA. Ovo su generacije nebesa i zemlje kada su stvoreni. Bog nam daje proizvode svog djela na kraju svakog doslovnog dana. Svaki dan je za Njega smatran generacijom, jer je svaki dan stvarao ili proizvodio neki novi dio svog djela. Sedmog dana prve sedmice Bog se odmarao od svog djela, a zatim je blagoslovio dan Njegovog odmora i odvojio ga za upotrebu čovjeka. SEDMIČNI CIKLUS OD SEDAM DOSLOVNIH DANA, ŠEST ZA RAD, I SEDMI ZA ODMOR, KOJI JE OČUVAN I OBOREN KROZ BIBLIJSKU ISTORIJU, NASTAO JE U VELIKIM ČINJENICAMA U PRVIH SEDAM DANA (EWG, 1SP 85.1).

„On je primio Znake Vremena takođe, i postao je osvjedočen kroz čitanje ovih novina da je SUBOTA BILA ŠABAT GOSPODNJI (EGW, RH, May 11, 1876 par. 19).

 

Zaključak

Ne postoji ni jedan biblijski dokaz da je sedmična subota vezana za mjesečni kalendar. Lunarna subota nije biblijska subota; barem ja tako mislim na osnovu svega što sam iznio.2.

Vjerujem da su direktni dokazi u prilog sedmičnoj suboti odvojenoj od mjesečnog kalendara dovoljni da se teorija o lunarnoj suboti odbaci. Božji narod ne mora da gleda u nebo, odnosno da prati mladi mjesec i broji dane i koristi formule da bi utvrđivao kada je subota. Bog je, vjerujem, sačuvao subotu ovakvu kakva jeste danas; sačuvao je sedmodnevni ciklus od stvaranja do danas.

Zaista ne postoji ni astronomski razlog mjerenja vremena u ciklusu od sedam dana, što znači da je subota bazirana isključivo na vjeri u Božju Riječ. Subota je, po mom mišljenju, pitanje vjere u biblijskog Boga i Njegov autoritet.

„Drži dan subotni i svetkuj ga, kao što te je Gospod, tvoj Bog, uputio. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmi dan je subota Gospodu, tvom Bogu. Ne radi nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj rob, ni tvoja robinja, ni tvoj bik, ni tvoj magarac, ni sva tvoja stoka, ni stranac koji živi u tvom gradu, da bi se tvoj rob i tvoja robinja odmorili kao i ti“ (5. Mojsijeva 5:12-14).

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pročitati Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja
2 Za više informacija o lunarnoj suboti pogledati serijal predavanja na engleskom jeziku, kao i prezentaciju na našem jeziku