Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Mi i Elen Vajt – Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja

Elen Vajt je vjerovala da je Hrist razapet u petak, šestog dana u sedmici, a da Ga je Bog vaskrsnuo u nedelju, prvog dana u sedmici.

„Spasitelj je SAHRANJEN U PETAK, ŠESTOG DANA U SEDMICI (EGW, SJ 157.3).

„Noć PRVOG DANA SEDMICE polako je protjecala. Nastupio je najmračniji trenutak koji prethodi svitanju. Hrist je još bio ZAROBLJENIK U SVOM USKOM GROBU (EGW, DA str 342).

„Hrist je USTAO IZ MRTVIH KAO PRVINA OD ONIH KOJI SPAVAJU. ON JE BIO ANTITIP OBRTANOG SNOPA I NJEGOVO VASKRSENJE ZBILO SE BAŠ ONOG DANA KAD JE PRED GOSPODA TREBALO PRINIJETI OBRTANI SNOP. Više od hiljadu godina vršio se ovaj simbolični obred. S njiva su prikupljani prvi klasovi zrelog žita i kad je narod odlazio u Jerusalim na Pashu, snop prvina obrtao se kao zahvalna žrtva pred Gospodom. Sve dok ovo nije bilo izvršeno, srp nije počinjao žeti i žito skupljati u snopove. Snop posvećen Bogu predstavljao je žetvu. Tako Hrist prvina predstavlja veliku duhovnu žetvu koja će se sakupiti za Božje carstvo. Njegovo vaskrsenje je slika i zalog vaskrsenja svih pravednika koji su umrli. Jer ako vjerujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim“ (1. Solunjanima 4:14) (EGW, DA str 344).

Prema Elen Vajt, Hrist je u sedmičnu subotu počivao u grobu.

„Najzad  je  Isus  otpočinuo.  Dugi  dan  sramote  i  mučenja  završen  je.  Dok  su  poslednji  zraci zalazećeg Sunca objavljivali NASTUPANJE SUBOTE, BOŽJI SIN MIRNO JE POČIVAO U JOSIFOVOM GROBU. Dovršenog djela i ruku sklopljenih u miru, ODMARAO SE U SVETIM SATIMA SUBOTNJEG DANA (EGW, DA, str 336).

SUBOTA STVARANJA, DAN KAD JE ISUS LEŽAO I ODMARAO SE U JOSIFOVOM GROBU, biće još uvijek dan odmora i radosti. Nebo i Zemlja sjediniće se u slavljenju od subote do subote (Isaija 66,23) a mnoštvo spasenih u radosnom obožavanju klanjaće se Bogu i Jagnjetu“ (EGW, DA str 336-337).

HRIST JE POČIVAO U GROBU U SUBOTNI DAN, i kada su sveta bića Neba i zemlje bila u iščekivanju PRVOG DANA SEDMICE ON JE USTAO IZ GROBA da obnovi svoje djelo poučavanja učenika. Ali ova činjenica ne daje svetost prvom danu sedmice i ne čini je šabatom“ (EGW, 6 Red 22.3).

Za biblijske dokaze na ovu temu pogledati Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja.

Print Friendly, PDF & Email