Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Mi i Elen Vajt – Neka sporedna učenja

Sinovi Božji – Sitovi potomci

Elen Vajt nije vjerovala da su nefili (divovi iz Biblije) potomci sinova Božjih koji su navodno pali anđeli. Ona je vjerovala da su ti sinovi Božji bili vjerna linija Sitovih potomaka koji su se iskvarili kroz miješane brakove sa Kainovim potomstvom.1.

„Oni koji su se plašili da uvrijede Boga, u prvi mah su osjećali blagu kletvu, dok su oni koji su se okrenuli od Boga gazili njegov autoritet, osjećali su posljedice još jačeg prokletstva, posebno u stasu i plemenitosti. SITOVI POTOMCI SU NAZVANI BOŽJIM SINOVIMA – KAINOVI POTOMCI, SINOVI LJUDSKI. DOK SU SE SINOVI BOŽJI POMIJEŠALI SA SINOVIMA LJUDSKIM, ONI SU POSTALI POKVARENI, I SA STUPANJEM U BRAK SA NJIMA, IZGUBILI SU SE KROZ UTICAJ NJIHOVIH ŽENA, NJIHOV JEDINSTVEN, SVETI KARAKTER, UJEDINILI SU SA KAINOVIM SINOVIMA U SVOJOJ IDOLATRIJI. Mnogi su odbacili strah od Boga, i gazili su njegove zapovjesti. Ali bilo je nekoliko onih koji su činili pravednost, koji su se plašili i poštovali Stvoritelja. Noje i njegova porodica bili su među nekolicinom pravednih“ (EGW, 3G 60.2).

OVE DVIJE GRUPE su neko vrijeme bile odvojene. KAJINOVI SU POTOMCI, šireći se iz svog prvog naselja, naselili doline i ravnice gdje su prebivala SITOVA DJECA, a oni su se, da bi pobjegli od otrovnog uticaja, povukli u planine i tamo načinili sebi dom. SVE DOK JE TRAJALA ODVOJENOST ONI SU ODRŽAVALI ČISTOĆU SLUŽBE BOGU. Ali kako je vrijeme prolazilo, oni su se malo-pomalo odvažili i POMIJEŠALI SE sa stanovnicima dolina. OVO JE DRUŽENJE DONIJELO NAJGORE POSLJEDICE. „OPAZE SINOVI BOŽJI DA SU KĆERI LJUDSKE PRISTALE.” SITOVI SU SINOVI, PRIVUČENI LJEPOTOM KĆERI KAJINOVIH  POTOMAKA,  RAZGNJEVILI  BOGA  UZIMAJUĆI  IH  ZA  ŽENE.  Mnogi  su  obožavatelji  Boga podlegli grijehu zbog čari koje su sada stalno bile pred njima i oni su izgubili svoj naročit, svet karakter. MIJEŠANJEM S GREŠNICIMA ONI SU IM POSTALI SLIČNI U DUHU I DJELIMA, zanemarili su ograničenja sedme zapovijesti i oni „ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.” Sitova su djeca pošla „putem Kajinovim” (Juda 11), oni su usmjerili svoje umove na zemaljski napredak i uživanje te zanemarili Gospodnje zapovjesti“ (EGW, PP).

NEDOZVOLJENI BRAKOVI KOJIMA SU SE SINOVI BOŽJI SKRNAVILI SA KĆERIMA  LJUDSKIM doveli  su do opšteg otpadništva, koje se završilo uništenjem svijeta u potopu“ (EGW, 5T).

 

Lunarna subota

Elen Vajt nije vjerovala u lunarne subote2. koje se računaju prema lunarnom-mjesečnom kalendaru. Ona je vjerovala u sedmičnu subotu koja je sedmi dan u sedmici, uspostavljenu od stvaranja. Za Elen Vajt je sedmična subota pravi šabat.

„Veliki Bog, u svojim danima stvaranja i dana odmora, IZMJERIO JE PRVI CIKLUS KAO PRIMJER UZASTOPNIH SEDMICA DO ZAVRŠETKA VREMENA. Ovo su generacije nebesa i zemlje kada su stvoreni. Bog nam daje proizvode svog djela na kraju svakog doslovnog dana. Svaki dan je za Njega smatran generacijom, jer je svaki dan stvarao ili proizvodio neki novi dio svog djela. Sedmog dana prve sedmice Bog se odmarao od svog djela, a zatim je blagoslovio dan Njegovog odmora i odvojio ga za upotrebu čovjeka. SEDMIČNI CIKLUS OD SEDAM DOSLOVNIH DANA, ŠEST ZA RAD, I SEDMI ZA ODMOR, KOJI JE OČUVAN I OBOREN KROZ BIBLIJSKU ISTORIJU, NASTAO JE U VELIKIM ČINJENICAMA U PRVIH SEDAM DANA (EWG, 1SP 85.1).

„On je primio Znake Vremena takođe, i postao je osvjedočen kroz čitanje ovih novina da je SUBOTA BILA ŠABAT GOSPODNJI (EGW, RH, May 11, 1876 par. 19).

 

Božje ime

Elen Vajt nije vjerovala da je značajno upotrebljavati Božje ili Isusovo ime na originalnom jeziku kojim je pisana Biblija,3. ali je povremeno Boga nazivala Jehova.

„Ova pobuna je izazvala rat na nebu što je imalo za rezultat da se pobunjeno biće protjera, kao i svaki anđeo koji se ujedinio sa njim dovodeći u pitanje autoritet velikog JEHOVE (EGW, SP vol.1).

„Od Hrista su iznova i iznova tražili da odgovori na pravna i politička pitanja. Ali On je odbio da se miješa u svjetovne stvari. Hrist je stajao u našem svijetu kao Glava duhovnog carstva koje je došao da uspostavi – carstva pravednosti. Njegovo učenje učinilo je jednostavnim oplemenjujuće, posvećujuće principe vladavine carstva. Pokazao je da su pravda, milost i ljubav sile koje vladaju u JEHOVINOM CARSTVU (EGW, CCh 314.5).

 

Melhisedek

Elen Vajt je vjerovala da Melhisedek nije Isus Hrist, niti Sveti Duh.4.

„Hrist je bio taj koji je pričao kroz Melhisedeka, sveštenika svevišnjeg Boga. MELHISEDEK NIJE BIO HRIST, ali je bio Božji glas u svijetu, Očev predstavnik“ (EGW, RH, February 18, 1890 par. 10).

„Bog nikada nije ostavio sebe bez svjedoka u svijetu. U jednom trenutku MELHISEDEK JE PREDSTAVLJAO Gospoda Isusa Hrista u ličnosti, da bi otkrio nebesku istinu, i ovjekovječio Božji zakon“ (EGW, Bible Commentary, vol.1, p. 1092).

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za biblijske dokaze na ovu temu pogledati Nefili – djeca palih anđela? Mitologija ili Biblija
2 Za biblijske dokaze na ovu temu pogledati Biblijska subota nije lunarna
3 Za biblijske dokaze na ovu temu pogledati Božje i Isusovo ime – zvučni izgovor ili nešto drugo?
4 Za biblijske dokaze na ovu temu pogledati Ko je Melhisedek