Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Mikael je Sin Božji prije utjelovljenja (4)

U Bibliji se i u Starom i u Novom savezu pominje arhanđeo Mihailo ili Mikael na hebrejskom jeziku (neki čitaju Mihael), i vjerujem da je to Sin Božji.

„Ali kad je ARHANĐEO MIHAILO imao spor s Đavolom oko Mojsijevog tijela…“ (Juda 1:9).

„A na nebu je izbio rat: MIHAILO I NJEGOVI ANĐELI borili su se sa aždajom. A borila se aždaja i njeni anđeli“ (Otkrivenje 12:7).

„Ali reći ću ti šta je zapisano u knjizi istine, i znaj da nema nikoga ko mi u ovome snažno pomaže, osim MIHAILA, KNEZA VAŠEGA“ (Danilo 10:21).

Arhanđeo znači predvodnik, vođa ili zapovjednik anđela, dok ime Mihailo na hebrejskom jeziku znači „onaj koji je kao Bog“. Ko je kao Bog? Ko je obličje Božje? Ko je vođa anđela? Niko drugi nego Sin Božji. Vjerujem da je činjenica da je Mihailo Sin Božji jedan od snažnih dokaza za prapostojanje Sina Božjeg.

Obratimo pažnju na jedan biblijski tekst:

„Kad je Jošua bio kod Jerihona, podigao je oči i pogledao, a pred njim je stajao ČOVJEK S MAČEM U RUCI. Jošua mu je prišao i upitao ga: Jesi li na našoj strani ili na strani naših neprijatelja? A on mu odgovori: Ni na jednoj; ja sam došao kao KNEZ GOSPODNJE VOJSKE. TADA JOŠUA PADE NIČICE NA ZEMLJU I DUBOKO SE POKLONI PA MU REČE: ŠTA MOJ GOSPODAR GOVORI SVOM SLUZI? A KNEZ GOSPODNJE VOJSKE ODGOVORI JOŠUI: IZUJ SANDALE SA SVOJIH NOGU, JER JE MJESTO NA KOME STOJIŠ SVETO. Jošua je učinio tako“ (Jošua 5:13-15).

Onaj koji je stajao pred Jošuom bio je knez Gospodnje vojske, a Njegovu vojsku čine anđeli.

„Blagosiljajte Gospoda, anđeli njegovi, moćni i silni, koji izvršavate riječ njegovu, slušajući glas njegove riječi. Blagosiljajte Gospoda, sve vojske njegove, sluge njegove, vi koji vršite volju njegovu“ (Psalmi 103:20-21).

Iz ovih tekstova vidimo da je Jošua pao na koljena i duboko se poklonio knezu Gospodnje vojske, odnosno vođi anđela. Kome se zapravo Jošua poklonio? Biblija je kategorična da se samo Bogu treba klanjati, čak i anđeli to kažu:

„Ja, Jovan, čuo sam i vidio sve to. A kad sam to čuo i vidio, pao sam pred noge anđela koji mi je to pokazivao da mu se poklonim. Ali on mi je rekao: Nemoj to činiti. Ja sam samo sluga kao i ti i tvoja braća proroci i kao oni koji se drže riječi ove knjige. Bogu se klanjaj“ (Otkrivenje 22:8-9).

Očigledno je da se Jošua nije poklonio anđelu jer bi anđeo odbio poklanjanje, zato što se samo Bogu treba klanjati, što znači da knez Gospodnje vojske koji je bio pred Jošuom nije bio anđeo, nego Božansko biće koji je prihvatio poklonjenje.

Šta je knez Gospodnje vojske rekao Jošui nakon što mu se ovaj poklonio?

„A knez Gospodnje vojske odgovori Jošui: Izuj sandale sa svojih nogu, jer je mjesto na kome stojiš sveto. Jošua je učinio tako“ (Jošua 5:15).

Isto ono što je knez Gospodnje vojske rekao Jošui, Bog je rekao Mojsiju.

Kad je GOSPOD BOG vidio kako prilazi da bolje pogleda, pozvao ga je iz grma: Mojsije! Mojsije! A on je odgovorio: Evo me. Tada mu reče: Ne prilazi ovamo. IZUJ SANDALE SA SVOJIH NOGU, JER JE MESTO NA KOME STOJIŠ SVETA ZEMLJA“ (2. Mojsijeva 3:4-5).

Ni jedan anđeo ne može da posveti tlo na kojem stoji, već to može samo Božje prisustvo na tom tlu. Ko je onda bio pred Jošuom? Ko je taj knez Gospodnje vojske? Vjerujem da je to bio niko drugi nego Mihailo ili Mikael, Sin Božji. On je jedno sa Bogom i vrijedan klanjanja i obožavanja. On je taj anđeo Jehovin koji je izjednačen sa Jehovom (pogledati prethodne nastavke).

Da je Mihailo ili Mikael ustvari Sin Božji govori i opis Isusovog drugog dolaska na Zemlji „s glasom arhanđela“.

„…Jer će sam Gospod sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s Božjom trubom, i mrtvi u Hristu ustaće prvi“ (1. Solunjanima 4:16).

Isus je potvrdio da će mrtvi ustati na Njegov glas.

„Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas, i već je tu, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjeg, i koji čuju, živjeće. …Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izaći će – oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje osude“ (Jovan 5:25.28-29).

Kroz cijelu Bibliju imamo isti obrazac – Bog Otac (od koga je sve) radi preko Sina (kroz koga je sve) i Oni djeluju jedinstveno. Sin Božji je rođen u vječnim vremenima, a prije oko 2000 godina se utjelovio da bi spasio čovjeka. Prapostojanje Isusovo je nedvosmislena biblijska istina koja je integralni dio najveće biblijske istine – da je Isus Sin Božji.

Nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email