Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Moje mišljenje o Zakonu

Verujem da pravni izraz moralnog Zakona (deset zapovesti) predstavlja istinit, ali ograničen izraz Božje volje. On je svet, pravedan i dobar.

Međutim, snažno odbacujem verovanje da ovaj Zakon predstavlja sredstvo pomoću koga Bog upravlja svojom decom. Mi nismo pod Zakonom, nama ne upravlja sistem zakona (Galatima 3:24-26; Rimljanima 7:6; Rimljanima 8:2-4).

Pravni izraz Zakona (deset zapovesti) bio je osmišljen da bude prinudna mera koja je trebalo da se bavi telesnim ljudima, onima koji nemaju Božji život – telesnim ljudskim rodom koji je nastao kada je Adam udaljio svoju porodicu iz Božjeg prisustva i od Božjeg života (1. Timoteju 1:8-10).

Verujem da univerzum nije dizajniran da funkcioniše po pravnom zakonu, već po prirodnom zakonu. Drugim rečima, pravedni stanovnici ne čine ono što je ispravno zato što to nalaže određeni skup pravila, već zato što po prirodi poseduju Božji život koji ih prirodno nagoni da vole i čine ono što je dobro (Ezekiel 36:27-28; Jeremija 31:31-34; Rimljanima 8:10).

Verujem da istinski problem u sukobu između Hrista i Sotone nije odbrana pravnog sistema pravila, već odbrana Božjeg načela vladavine. Ovo načelo Božje vladavine znači da Bog ispunjava svoju nameru i volju u svojim podanicima tako što živi svoj sopstveni život u njima uz njihovo voljno dopuštenje (Kološanima 1:26-27)

Zbog toga „Hrist naša pravednost“ predstavlja najznačajniju poruku na planeti. „Hrist u nama“ predstavlja najveću istinu i iskustvo koje treba steći (Matej 24:14; Otkrivenje 14:6). Dakle, rešenje za problem greha predstavlja novorođenje, a ne držanje zakona (Jevrejima 7:19; Galatima 3:21; 2. Korinćanima 5:17).

Verujem da je Bog moj Otac, i da sam u Isusu postao Njegovo dete, isključivo kroz primanje Isusovog života verom (Galatima 3:24-26; Galatima 4:4-7). Verujem da deca pripadaju porodičnom domu zato što su rođenjem stekli pravo na to, a ne zato što se verno drže pravila (Jovan 8:34-36; Rimljanima 8:14-16).

Verujem da sluge održavaju svoj položaj kroz poslušnost pravilima, a ne sinovi (Galatima 4:3-5). Postavljanje članova porodice pod pravni zakon u domu suprotstavlja se atmosferi ljubavi i prihvatanja. Ja pripadam porodici Klejton zbog krvi koja teče mojim venama. Da, istina je da želim da na častan i pošten način predstavljam svoju porodicu (da živim u skladu sa porodičnim načelima), ali to ne predstavlja uslov za pripadanje porodici. Isto je i sa Božjom porodicom. Mi pripadamo Njemu zbog novog rođenja, a ne zbog držanja zakona, ali u isto vreme mi Ga predstavljamo i živimo po njegovim načelima (koja obuhvataju i deset zapovesti). Ja ne odbacujem deset zapovesti, niti nastojim da ih ukinem. Međutim, insistiram na tome, da prema Pismu, nama ne upravljaju zapovesti, već uzvišenije načelo.

Print Friendly, PDF & Email