Budva, Crna Gora
mij.jovan@gmail.com

Mrtvi idol i živi hram

Pojavom čovekovog greha pojavilo se idolopoklonstvo, tako je greh postao uzrok svakom idolopoklonstvu. Kako je bilo juče tako je i danas. Idolopoklonstvo ne umire, već se uvek pojavljuje u savremenijim oblicima. Zlatno tele i druge rukotvorne tvari u današnjem savremenom svetu zamenili su moderniji idoli kao, na primer, novac, pa čovekov ego za veličanje sebe… To je zamka sotone da nas navede da naš fokus bude na nama, a ne na Boga. Tako da ni jedan idol ne može da ispuni naš život, ne može da da smisao našem životu niti može da da večnu nadu za večni život.

Biblija kaže: “Jer ništa što je na svetu – požuda tela, požuda očiju, i ponos života – nije od Oca, vec je od ovog sveta.”
( 1. Jovanova 2,16) NSP

Dakle, idolopoklonstvo u svom korenu ima ove tri požude koje nisu od Boga već od sotone i mi ih moramo odbaciti. Ljudi misle da služe Bogu na osnovu svojih čula. Po čulu vida, sluha, dodira… Oni gledaju očima, ispovedaju ustima, odlaze koracima i robuju propisima. Oni se fokusiraju na ono što mogu da vide i čuju. Ali Biblija kaže:

“I kako se Božji hram slaže sa idolima. Jer vi ste hram živoga Boga, kao što je Bog rekao: Useliću se u njih i hodiću među njima i biću njihov Bog, a oni će biti moj narod.” (2. Korinćanima 6,16) NSP

Dakle, ideja Biblije je da opomene i pozove narod na vernost Bogu i na ispravan odnos prema Bogu. Jer bez ispravnog odnosa sa Bogom život je besmislen. Bog je duh i duh se ne može videti ni čuti ni dodirnuti. On se ne moze ni ograničiti po mestima a niti po nekim propisima. Biblija kaže:

“A pošto ste sinovi Bog je u vaša srca poslao duha Sina koji viče Aba Oče.” (Galatima 4,6) NSP

Dakle, duh se može samo useliti u naša srca i on je zalog našeg spasenja. Bez Božjeg duha u nama mi ne možemo biti spaseni. Danas mnogi odlaze u crkvu a neznaju dali su spaseni nego se uzdaju da će biti spaseni jer odlaze u crkvu. Oni ne poznaju Hrista. Poznavati Hrista ne odnosi se na biografiju o Hristu i činjenice o njemu. Poznavati Hrista po biblijskoj terminologiji znači primiti Hrista u srcu, u duhu.

Biblija kaže: “Sami sebe ispitajte jeste li u veri. Sami sebe proverite. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? Osim ako niste otpadnici.” (2. Korinćanima 13,5) NSP

Imati Hrista u sebi je biblijski kriterijum dali je neka osoba hrišćanin ili nije. Ne može biti kriterijum po nacionalno-tradicionalnoj liniji. A šta znači imati Hrista u sebi? Kao prvo moramo razumeti sklop ljudskog bića. Bog je stvorio čoveka od tela i duha. Telo je stvoreno od mrtve tvari materije i višeg načela duha koji tu materiju oživotvorava, čini je živom. Duh je sila od Boga nastala, poznaje Boga i traži Boga da živi za Boga i Bogom. Biblija kaže:

“Neka Gospod Isus Hristos bude sa tvojim duhom. Neka njegova blagodat bude sa vama.” (2. Timoteju 4,22) NSP

Kako Hristos može da bude sa tvojim duhom?
Da bi čovek primio Hrista prvo mora rešiti jedan problem a to je problem greha. Greh je mali rat protiv Boga i on odvaja čoveka od Boga. A duh čovekov stremi ka Bogu, to mu je prirodno svojsteno i zato ga čini različitijim od drugih živih bića. Rešenje je u pomirenju sa Bogom. Biblija kaže:

“Jer kada smo se kao neprijatelji pomirili sa Bogom kroz smrt Sina njegova, mnogo ćemo se pre već pomireni spasiti životom njegovim” (Rimljanima 5,10) NSP

Pomirenje je verovanje da je Hristos svojom smrću platio greh ljudskog roda a potom vaskrsao. Ali nije dovoljno samo prihvatiti tu činjenicu, već je potrebno primiti Hrista lično kao svog Spasitelja u nasem životu. To je razlika. Činjenica o njegovoj smrti i vaskrsenju je informacija. A primiti Hrista je primena te činjenice. Biblija kaže:

“A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu deca Božja, jer veruju u njegovo ime. Koji nisu od krvi ni od telesne volje ni od čovekove volje, nego rođeni od Boga.” (Jovan 1,12-13) NSP

Dakle, ko verom primi Hrista dobija vlast da postane dete Božje i time dobija spasenje. Bog je tako uradio da se spasenje temelji na veri da bi spasenje bilo svakom dostupno. Jer svaki čovek ima potencijal da veruje. Dovesti u pitanje Spasitelja da bude Spasitelj znači biti bezbožan i neveran. Biblija kaže:

“Ko ima Sina ima život a ko nema Sina Božjeg nema život. Ovo vam pisah vama koji verujete u ime Sina Bozjeg da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Bozjeg.” (1. Jovanova 5, 12-13) NSP

Bog je naglasio dve činjenice da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božjeg. A potom kaže: “Jer meni je dobrota mila a ne žrtve, i poznavanje Boga a ne žrtve paljenice.” (Osija 6,6) NSP

Poznavati Boga predstavlja Hristovu implementaciju u nama. Kao što vidimo prioritet je duhovne prirode. Biblija kaže:

“Ali čvrsti temelj nepomično stoji i na njemu je ovaj pečat: Gospod poznaje one koji su njegovi” i ” Svi koji prizivaju Gospidnje ime neka se odreknu nepravednosti.” (2. Timoteju 2,19 ) NSP

Neka je čast, slava i država našem Gospodu Isusu Hristu.

Print Friendly, PDF & Email
12 Oktobra 2021