Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Ne poništavamo zakon, nego smo fokus prebacili na Hrista

Ušao sam te večeri u salu za sastanke očekujući uobičajen ishod. On bi postavljao ista pitanja, a ja bih davao standardne odgovore. Ali ovoga puta je bilo drugačije. Iako je on postavljao uobičajena pitanja i ja davao standardne odgovore, moj odgovor mi je delovao kao da nema previše smisla. Bio je to jun 2012. godine. Upravo sam završio svoju poruku o zakonu namenjenu za predavanje u Tenesiju, Sjedinjene Države, kada je jedan fini gospodin po imenu Džon podigao ruku i zatražio da popriča sa mnom nasamo. Nakon kraćeg razgovora zamolio nas je da organizujemo biblijsko proučavanje o zakonu i mi smo to rado prihvatili. Umesto da ovo bude privatno proučavanje čitava zajednica je odlučila da ostane i sluša. On je započeo govoreći da Deset zapovesti, a naročito Subota, nisu više primenjive na Božji narod danas. Jedan od stihova koje je upotrebio da bi dokazao svoje tvrdnje je Galatima 3:24,25 gde se kaže da više nismo pod zakonom. Ovo naravno nije bio prvi put da sam ovo čuo pa sam stoga dao uobičajen odgovor.

Objasnio sam da ovi stihovi znače to da više nismo pod osudom zakona zato što smo primili Hrista. Oprošteni su nam svi gresi i stoga više nismo osuđeni. Ali se od nas i dalje zahteva da držimo zakon kao što se od pomilovanog kriminalca i dalje zahteva da poštuje zakon. Moje objašnjenje ga nije ubedilo. Ovo nije bio prvi put da sam ovo podelio sa nekim čovekom koji svetkuje nedelju a koji je to odbio, ali ovog puta je bilo drugačije. Iz nekog razloga sam osetio da moje objašnjenje ovih stihova nije bilo dovoljno precizno.

Dok smo te večeri izlazili iz sale podelio sam svoju zabrinutost sa svojim saputnikom. Moje reči su bile sledeće: „Mislim da naše objašnjenje ovih stihova nije ispravno! Ako pod zakonom znači pod osudom zakona, kako da razumemo Galatima 4:4, gde se kaže, Ali kad se vreme navršilo, Bog je poslao svog Sina, rođenog od žene i rođenog pod Zakonom? Da li tvrdimo da je Isus rođen pod osudom zakona? Dalje, kako da razumemo tekst u Galatima 4:21 koji kaže: Recite mi, vi koji želite da budete pod zakonom: Zar ne čujete šta kaže Zakon? Da li tvrdimo da su hrišćani u Galatiji želeli da budu osuđeni Zakonom? Nešto se tu ne slaže!

Te večeri sam shvatio da moje razumevanje ovih stihova nije bilo precizno ali sam takođe znao da korišćenje Pavlovih spisa da se poništi ili ukine zakon takođe nije ispravno. Znao sam šta nije u redu ali nisam znao ispravno da protumačim. Kada sam izašao iz sale bio sam odlučan da proučavam Pavlovu poslanicu Galatima kako bih bolje razumeo na šta je apostol mislio.

Dopustite mi da razjasnim stvari – ne verujem da je Božji zakon (Deset zapovesti) ukinut ili poništen. Niti mislim da su hrišćani danas slobodni da krše bilo koji od ovih zakona. Ali verovanje do kog sam došao je da Božji narod ne treba da bude kontrolisan zakonom. Mnogo godina sam živeo pod zakonom misleći da živim pod blagodaću. Ali jasnije razumevanje poslanice Galatima donelo mi je unutrašnje oslobođenje na način koji je teško rečima objasniti. To je ojačalo moj odnos sa Hristom i dokazalo mi da je Hristov jaram zaista blag. Ovo nije bilo postignuto poništavanjem Božjeg zakona već premeštanjem mog fokusa sa zakona na Hrista.

Print Friendly, PDF & Email
28 Oktobra 2018