Novi Sad, Srbija
bodzamire@gmail.com

Nešto o gresima hrišćana

Na osnovu nekih biblijskih citata mogli bi pomisliti da ako počinimo neki greh da nismo novorođeni:
“Koji god u njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide ga niti ga pozna” (1. Jovanova 3:6). “Ko je god rođen od Boga, ne čini greh, jer Božje seme ostaje u njemu, i on ne može da čini greh, jer je rođen od Boga.” (1. Jovanova 3:9).

Međutim, da se ne bi neko razočarao ako počini neki greh a novorođen je, imamo i ovaj citat: “Dečice moja, ovo vam pišem da ne biste počinili kakav greh. Ali ako neko i počini greh, kod Oca imamo zastupnika – Isusa Hrista, pravednika.” (1. Jovanova 2:1)

Isto tako da se ne bi neko previše opustio i mislio da nije problem ako nastavlja da čini greh dok je novorođen, Bog nam daje ovo upozorenje: “Jer one koji su jednom prosvetljeni i koji su okusili nebeski dar i bili sudionici Duha Svetoga, i koji su okusili dobru reč Božju i sile sveta koji dolazi, a zatim su otpali, nije moguće opet dovesti do pokajanja, jer sami ponovo razapinju Sina Božjeg i izvrgavaju ga ruglu.” (Jevrejima 6:4-6).

Znači ne treba da budemo očajni ako zgrešimo jer još uvek imamo palo telo i sećanje na greh, ali isto tako ne treba ni da istrajavamo u grehu i da idemo protiv Hristove prirode u nama. Što duže živimo sa Hristovom prirodom i slušamo Njegov Duh u nama to ćemo sve manje i manje grešiti dok na kraju zahvaljujući Hristu u nama ne postanemo bez greha.

image_pdfimage_print
13 Februara 2018
Tagovi: Grijeh