Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Novorođenje je moguće samo zato što je Hrist postao čovjek i tako mogao postati jedno sa nama u duhu

Prije Hristovog utjelovljenja, života, smrti i vaskrsenja nije postojao duh u tijelu koji je nadjačao tjelesnu ljudsku prirodu i Sotonu i koji bi se mogao dodijeliti čovjeku da bi se spasio.

Čovjeku je za spasenje potreban novi savršeni lični duh kojim bi ispunio standarde pravednosti i poslušnosti Bogu za život u Božjem carstvu. Zato su za čovjekovo spasenje, odnosno novorođenje, jednako bili značajni Hristov i Božanski i ljudski elemenat.

 

Božansko-ljudski Duh

Hristov Duh je utjelovljenjem postao Božansko-ljudski Duh. U tom Duhu je bila Božanska dobrota i ljubav koji su bili potrebni za spasenje – za nadjačavanje tjelesne prirode i Sotone. U tom Duhu su istovremeno bile ljudske mogućnosti, kapaciteti i iskustvo koji su bili potrebni da se taj Duh može dodijeliti čovjeku da bude jedno sa čovjekovim duhom.

Prije Hristovog utjelovljenja, Njegov Duh je bio isključivo Božanski, ne samo sa Božanskom dobrotom i ljubavlju nego i sa Božanskim mogućnostima i kapacitetima.

Božanski Duh može biti povezan sa čovjekovim duhom ili sa duhom drugih stvorenja poput anđela, ali se postavlja pitanje da li može postati jedno sa njima, jer su u pitanju dvije različite prirode, različiti entiteti, različiti kapaciteti…

 

Šta znači biti JEDNO sa nekim?

Postati jedno sa Bogom i Hristom znači biti Božansko biće kao i oni, ili, u najmanju ruku, dijeliti sa njima Božanstvo.

Biti jedno sa nekim i biti povezan sa nekim nije isto. Samo Hrist je jedno sa Ocem, jedini koji od vječnosti dijeli Očevo Božanstvo kao jedinorođeni Sin Očev, i On je po nasleđu Božansko biće kao i Otac.

Jevanđelje ili radosna vijest je u tome da nam je Otac kroz Sina omogućio da i mi postanemo jedno i sa Ocem i sa Sinom.

„Šta smo vidjeli i čuli to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; i zaista naša zajednica je sa Ocem i Sinom Njegovim Isusom Hristom. Ovo pišemo da vaša radost bude potpuna“ (1. Jovanova 1:3-4).

Vjerujem da je svemogući Bog utjelovio Hrista, Njegov Božanski Duh je spustio na ljudski nivo, da postane Božansko-ljudski Duh kako bi tako mogao postati jedno sa čovjekovim duhom i spasiti čovjeka.

Hrist je od Pedesetnice sa vjernima zaista postao jedno u duhu kroz svemoguću silu Božjeg Svetog Duha.

„A ko se ZDRUŽI S GOSPODOM JEDAN JE DUH“ (1. Korinćanima 6:17).

Hristov Duh je postao naš lični duh kada smo novorođenjem postali jedno sa Hristom. Sada imamo savršeni Duh drugog Adama kojim ispunjavamo savršene standarde Božjeg carstva i zato smo spašeni.

Osim toga, Hrist je živ, što znači da u našem duhu nije sadržana samo Hristova priroda i Hristova duhovna sila i snaga, nego živa osoba – Hrist. Na taj način, Hrist je naš život, Hrist je naš Duh, Hrist je naša priroda, Hrist je naša sila i snaga.

„Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama“ (Jovan 14:19-20).

Spašeni smo kroz Hrista u nama postajući upravo ono što, vjerujem, nije mogao biti slučaj prije nego što je Hrist postao čovjek – učesnici u Njegovoj Božanskoj prirodi koja je Očeva priroda.

„…Kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete UČESNICI U BOŽANSKOJ PRIRODI, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude (2. Petrova 1:4).

 

Rođeni smo od Boga kroz Hrista zahvaljujući tome što je Hrist postao čovjek

Mi smo novorođenjem ustvari rođeni od Boga kroz Hrista, i zato smo učesnici u Božanskoj prirodi jer je to izvorno Očeva priroda.

„A onima KOJI SU GA PRIMILI dao je pravo da postanu djeca Božja, JER VJERUJU U NJEGOVO IME, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego ROĐENI OD BOGA“ (Jovan 1:12-13).

Hrist je prvi koji je rođen od Boga, a nakon Hrista i kroz Hrista i mi se rađamo od Boga. Ovo je bilo moguće, vjerujem, samo zato što je Hrist postao čovjek da bi tako mogao postati jedno sa nama, i da bi mi sa Njim dijelili ono što On posjeduje.

Čovjek, naravno, nije postao sam po sebi Božansko biće postajući jedno sa Hristom, ali dijeli Hristovo Božanstvo jer je postao jedno sa Hristovim Božanskim Duhom koji je utjelovljen, koji se spustio na ljudski nivo.

Čovjek je rođenjem od Boga kroz Hrista, nakon što se Hrist utjelovio i došao da živi u čovjeku, postao sin Božji i hram Božji, zato što je Hrist Sin Božji i hram Božji. Čovjek kroz Hrista dijeli sa Hristom i sve druge Božje duhovne blagoslove koji su u Hristu, a koji nijesu bili dostupni prije Hrista.

„ALI JE DOŠAO HRIST KAO PRVOSVEŠTENIK KOJI JE OMOGUĆIO BLAGOSLOVE KOJI SU DOŠLI, ušao je u veći i savršeniji šator, koji nije načinjen rukama, to jest nije od ove materije, i jednom za svagda ušao u sveto mesto, ali ne s krvlju jaraca i junaca, nego sa svojom krvlju, I TAKO NAM PRIBAVIO TRAJNO IZBAVLJENJE“ (Jevrejima 9:11-12).

„Jer mi smo udovi njegovog tijela, mesa njegovog, i od kostiju njegovih. Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuće uz svoju ženu, i njih dvoje postaće jedno tijelo. VELIKA JE TA TAJNA. A govorim o Hristu i zajednici“  (Efescima 5:30-32).

Bog i Hrist su jedno jer dijele isto Božanstvo, a čovjek je kroz Hrista postao jedno sa Hristom i Bogom.

 „A ko se ZDRUŽI S GOSPODOM JEDAN JE DUH. Zar ne znate da je VAŠE TIJELO HRAM SVETOG DUHA, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji“ (1. Korinćanima 6:17.19).

„Ne molim samo za njih nego i za one koji povjeruju u mene posredstvom njihove riječi, DA SVI JEDNO BUDU, KAO TI, OČE, ŠTO SI U MENI I JA U TEBI; DA I ONI U NAMA JEDNO BUDU… I dao sam im slavu koju si ti dao meni, DA BUDU JEDNO KAO ŠTO SMO MI JEDNO, JA U NJIMA I TI U MENI: DA BUDU SAVRŠENI UJEDNO…“ (Jovan 17:20-23).

„Jer svi KOJE VODI BOŽJI DUH SINOVI SU BOŽJI. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste PRIMILI DUH POSINJENJA, u kojem vičemo: Aba, Oče. TAJ DUH SVJEDOČI S NAŠIM DUHOM DA SMO BOŽJA DJECA“ (Rimljanima 8:14-16).

„Zar ne znate DA STE VI BOŽJI HRAM I DA BOŽJI DUH PREBIVA U VAMA? Ako neko uništi Božji hram, Bog će uništiti njega. Jer Božji hram je svet, a taj hram ste vi“ (1. Korinćanima 3:16-17).

Hristova zemaljska misija je bila spasonosna misija i prije nje nije moglo biti spasenja čovjeka osim u obećanju. Prije Hrista, čovjeku nije bio dostupan ni jedan Božji duhovni blagoslov.1.

Print Friendly, PDF & Email