Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Otac i Sin u nama (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala da se vjernici kroz primanje Hrista sjedinjuju i sa Ocem. Sjedinjeni Duh Oca i Duh Sina (Sveti Duh) sjedinjuje se sa duhom vjernika i vjernici na ovaj način primaju Svetog Duha, odnosno i Oca i Sina. Zato se Sveti Duh označava i kao Božji Duh i Hristov Duh, odnosno kao Božje i Hristovo lično prisustvo.

„Hrist dovodi sve istinske vjernike u potpuno jedinstvo sa Sobom, čak i u jedinstvo koje postoji između Njega i Oca. Prava Božja deca povezana su i međusobno i sa svojim Spasiteljem. Oni su jedno s Hristom u Bogu“ (EGW, SD 293.5).

„Putem Duha Otac i Sin će doći i načiniti svoje prebivalište s vama“ (EGW, Bible Echo, January 15, 1893, par. 8).

„Grešnik tada stoji pred Bogom kao opravdana osoba; nebesa ga primaju, i kroz Duha ima zajednicu sa Ocem i Sinom“ (EGW, ST, November 3, 1890 par. 1).

„Jedinstvo koje postoji između Hrista i Njegovih učenika ne uništava ničiju ličnost. Oni su jedno u namjeri, u umu, u karakteru, ali ne u ličnosti. Tako su Bog i Hrist jedno“ (EGW, 8T 269.4).

„Isus pokušava da im prenese da u davanju svog Svetog Duha on njima daje slavu koju mu je Otac dao, da On i njegov narod mogu biti jedno sa Bogom“ (EGW, ST, October 3, 1892 par. 4).

„Oni imaju jednog Boga i jednog Spasitelja, i jednog Duha – Duha Hristovog“ (EGW, 9T 189.3).

„Sveti Duh, koji proizilazi od jedinorođenog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, tijelo, i duh, sa savršenom Božansko-ljudskom Hristovom prirodom. Ovo jedinstvo je predstavljeno jedinstvom vinove loze i grana. Ograničeni čovjek je ujedinjen sa Hristovom hrabrošću. Kroz vjeru ljudska priroda je stopljena sa Hristovom prirodom. Mi smo učinjeni jedno sa Bogom u Hristu” (EGW, RH, April 5, 1906, par. 16).

„Prožeti Božjim Duhom, oni su trebali ići dalje naprijed, propovijedajući zasluge Spasitelja koji oprašta grijehe; i imali su sigurnost da je cijelo Nebo zainteresovano za njihov rad i da će ono što su oni učinili na zemlji, u Hristovom Duhu i sili, biti potvrđeno na Nebu“ (EGW, 3SP 244.2).

Sljedeći nastavak: Hrist u nama je pravednost vjerom

Prthodni nastavak: Utješitelj u nama

Print Friendly, PDF & Email