Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Pogrešna slika o Bogu kada vjerujemo da je legalni zakon centar života (1)

Verujem da postoji pogrešan standard u vezi sa planom spasenja koji proizlazi iz postavljanja legalnog (pravnog) zakona u centar sukoba. Pogrešan standard je sledeći:

  1. Čovek postaje kriv kršenjem pravnog zakona.
  2. Bog je čoveka osudio na smrt kao kaznu za neposlušnost (kaznu za kršenje zakona).
  3. Ova presuda je bila neopoziva i mogla je biti zadovoljena samo smrću.
  4. Bog je spasio čoveka tako što je žrtvovao svog Sina kako bi zadovoljio pravdu.

Ovaj standard je nerazuman i nepravedan. On nam sugeriše da je Božja priroda takva da i za najmanji prestup On zahteva smrtnu kaznu. On zahteva kaznu koja je užasno neproporcionalna prirodi zločina. Čak i u nepravednom ljudskom sistemu bili bismo iznenađeni ako bi ovakav sistem „pravednosti“ bio primenjen.

Ponekad se kaže da „zakon“ zahteva smrt, a ne Bog, ali time mi zapravo kažemo da je zakon odvojen od Boga – nešto čemu se Bog mora pokoriti, umesto jednostavno izraz Njegove prirode i karaktera.

Ovim nam se sugeriše da je Božji sistem pravednosti takav da samo ako neko umre, on može da nam oprosti, i u ovom Njegovom sistemu prihvatljivo je da nevina i nedužna osoba umre umesto osobe koja je kriva. Ovo su ideje koje se suprotstavljaju svakom sistemu pravednosti koji smatramo poštenim i dobrim. Praktikovanje ovakvog nečeg u našem društvu i zajednici učinilo bi nas besnim, ali mi kažemo sebi da je Bog takav i to nekako postaje prihvatljivo iako to zlostavlja naš osećaj za pošteno i pravedno.

Neki upotrebljavaju primer da jedna osoba plaća dug u ime druge osobe kao sredstvo za zadovoljavanje ovog nepravednog sistema, ali to samo pokreće druga pitanja. Kada je u pitanju novac, onda možemo razumeti kada jedna osoba plaća u ime druge, jer se na taj način nadoknađuje šteta osobi koja je lišena novca. Na ovaj način mi ispravljamo nepravdu. Međutim, u slučaju smrtne presude, kako smrt jedne osobe može zadovoljiti zahtev za smrću druge osobe? Ko zahteva plaćanje krvlju? U tom slučaju smrt se jednostavno sprovodi kao čin osvete iz odmazde. Da li mislimo da ovo zahteva Božja pravda?

Ovo su poteškoće koje proizilaze iz pogrešnog shvatanja da univerzum funkcioniše po pravnim pravilima, sa sistemom kazni, krivice i presudom iz odmazde.

Nastavak

Print Friendly, PDF & Email