Pokajanje i vjera u Isusa – spasonosna formula, Zdravko Vučinić

Pokajanje i vjera u Isusa – spasonosna formula, Zdravko Vučinić