Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Poklonite se istinskom Bogu pre zastrašujućeg dana

„Evo, ja vam šaljem proroka Iliju pre nego što dođe veliki i zastrašujući GOSPODNJI dan.“ Malahija 4:5

Malahijine poslednje reči na kraju Starog zaveta odnose se na Iliju i njegov značaj za one koji žive na pragu „velikog i zastrašujućeg dana GOSPODNJEG.“ Njegove reči predstavljaju proročanstvo o nekome ko treba da dođe „u duhu i sili“ Ilije (Luka 1:17), da propoveda poruku sličnu Ilijinoj. Pre prvog Hristovog dolaska ovo delo je obavljao Jovan Krstitelj (Matej 17:12,13), i pre drugog Hristovog dolaska, poslednja knjiga Novog zaveta nam govori o poruci sličnoj Ilijinoj, koja će biti propovedana svetu.

Evo te poruke: „I video sam jednog drugog anđela kako leti posred neba noseći večnu dobru vest da je objavi onima koji žive na zemlji – svim narodima i plemenima i jezicima i ljudima. On je govorio jakim glasom: „Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more  i izvore voda!” Otkrivenje 14:6-7

Ova poruka predstavlja poziv ljudima da daju slavu i poklone se Bogu, tvorcu Neba i Zemlje, kao što je Ilijina poruka predstavljala poziv ljudima da obožavaju istinskog Boga i da se njemu klanjaju (1. Carevima 18:21). Štaviše, ova poruka najavljuje da je došao „čas njegovog suda“ što predstavlja sinonim za „dan Gospodnji“ (videti Isaija 13:6).

Dragi Čitaoče, poruka koju čitaš predstavlja suštinski deo Ilijine poruke. To je poziv ljudima da se poklone istinskom Bogu. Kao Božji narod koji živi neposredno pre zastrašujućeg dana Gospodnjeg, mi ne možemo preneti tri anđeoske poruke svetu, niti možemo pripremiti put Gospodu ako ne obožavamo Ilijinog Boga i ako Mu se ne klanjamo. Kao i u Ilijino vreme, Božji narod je zbunjen u pogledu toga ko je biblijski Bog. Kroz doktrinu o Trojstvu, Sotona je uveo drugačijeg Isusa i drugačiji Duh. On je obmanuo hrišćane da se klanjaju bogu koji se jedino može pronaći u ljudskim tradicijama i filozofijama.

Trinitarizam, Triteizam i Modalizam poriču Isusovo Sinaštvo, i uvodeći drugačijeg Boga od Onoga koji se pominje u Spisima, svako od ovih verovanja uvodi Boga koji nema Sina.

Učenje Biblije na ovu temu je veoma jasno:

  • Biblija nedvosmisleno uči monoteizmu. Osam puta nam je rečno da postoji jedan Bog koji se bez sumnje odnosi na Jedno Biće, Oca. (Malahija 2:10; Marko 12:32; Rimljanima 3:30; 1. Korinćanima 8:4,6; Efescima 4:6; 1. Timoteju 2:5; Jakov 2:19). On je izvor svega (1. Korinćanima 8:6).
  • Ipak, ista knjiga i autori nam kažu da je Isus Sin Božji. Brojni stihovi svedoče u prilog ovoj činjenici. On je Božji Sin zato što je rođen od Boga u danima večnosti, pre nego što je bilo šta stvoreno. Njegovo rođenje od Boga je izvor Njegovog božanstva, autoriteta i jednakosti sa Bogom. Isusovo Sinaštvo je temelj na kome su izgrađeni plan spasenja i crkva (zajednica). Napadanjem Njegovog božanskog Sinaštva, kao što to čine Trinitarizam, Triteizam i Modalizam, direktno se napada Njegovo božanstvo i jednakost sa Bogom, a na taj način se napada plan spasenja i Božja crkva.
  • Ponovo, kao što smo ranije videli, Sveti Duh je treća ličnost Božanstva. To je treći predstavnik kroz kojeg Bog komunicira sa čovečanstvom. To je tako zato što Njegov sopstveni Duh dolazi nama kroz Njegovog Sina Isusa Hrista. To nije samo sila ili uticaj; niti je različita ličnost ili biće od Oca i Sina; to je sam život i prisustvo Isusa Hrista, u kome Otac prebiva. Kada primimo Svetog Duha, mi primamo Oca i Sina.

Kako je bilo u danima Ilije tako je i danas. Božji narod je naveden da se klanja bogu kojeg naši očevi nisu poznavali. Boga koji je drugačiji od Onog kome su se klanjali Avram, Mojsije, Ilija, Isus i apostoli. Boga koji nema Sina i koji je toliko stran Bibliji kao što su to mnogi Trinitarni profesori, teolozi i tumači slobodno priznali.

Dragi Čitaoče, ova tema nije kao bilo koja druga. Ona se bavi identitetom Boga koji nas je stvorio i spasio. Ona utiče na naše bogosluženje i razumevanje plana spasenja. Bog je u svojoj mudrosti predvideo potrebu da se pošalje poruka pre velikog i zastrašujućeg dana Gospodnjeg, koja će usmeriti Njegov narod da se klanja istinskom Bogu, tvorcu Neba i Zemlje. Njegova reč je „poklonite se onome koji je stvorio nebesa, zemlju, mora i izvore vodene.“ To se odnosi na Boga Oca (Dela 4:24,27). Trojstvo i sve varijacije Trojstva, koje je postalo najdragocenija hrišćanska doktrina, predstavlja obmanu koja navodi hrišćane da se klanjaju bogu koji se ne spominje u Pismu.

Šta ćeš ti uraditi? Koga ćeš obožavati i kome ćeš se klanjati?

Ilijine reči prodiru kroz istoriju i izgovaraju se tebi danas:

Tada Ilija pristupi celom narodu i reče: „Dokle ćete hramati na dve strane? Ako je Gospod istiniti Bog, idite za njim, a ako je Bal, idite za njim.” Ali narod mu ne odgovori ni reči.“ 1. Carevima 18:21

Da li će tvoj odgovor oponašati odgovor Izraelaca Iliji ili će oponašati ono što je rekao Jošua Navin:

„…a ja i moj dom služićemo GOSPODU.“ Jošua 24:14,15

Šta kažete vi, ko sam ja? Glasilo je Isusovo pitanje apostolima, a i tebi danas! Koji je tvoj odgovor?

Print Friendly, PDF & Email