Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Ponašanje Božjeg naroda pred krizu posljednjeg vremena (2)

Događaji u svijetu danas, na osnovu Biblije, nijesu događaji neposredno pred Hristov dolazak, u užem smislu. Sada je vrijeme pripreme Božjeg naroda za te predstojeće buduće događaje.

U prvom dijelu, pod nazivom „Kriza posljednjeg vremena i naše lično spasenje“, naveo sam događaje koje opisuje Biblija, koji se, prema mom ličnom mišljenju, danas ne dešavaju i nijesu aktuelni u svijetu, a koji treba da se dese u vremenu neposredno pred Hristov dolazak. Na ovaj način, kroz Bibliju, iznio sam svoje lično mišljenje da se trenutno ne nalazimo, u užem smislu, pred sami Hristov dolazak. Isto tako, naveo sam Hristova upozorenja Božjem narodu u vezi pripreme za buduće posljednje događaje i u najkraćem objasnio šta bi ta priprema trebala da predstavlja.

U ovom drugom dijelu iznijeću svoje mišljenje na aktuelna dešavanja u svijetu iz perspektive ponašanja Božjeg naroda na koje bi trebalo obratiti posebnu pažnju. U trećem dijelu iznijeću svoje mišljenje na aktuelna dešavanja iz perspektive ponašanja svijeta, što bi trebalo da predstavlja određeni znak Božjem narodu.

 

Božji narode, pokaži mir, dostojanstvo i sigurnost

Ono što se trenutno dešava u svijetu nema veze sa Božjim narodom. Božji narod nije predmet sadašnjih dešavanja.
Božji narod je i dalje pod izobilnom milošću, pozvan na pripremu i da posmatra znake vremena. A znaci vremena pokazuju da se polako približavamo krizi koja treba da prethodi Hristovom drugom dolasku.

Vjerujem da će Božji narod dobiti još vremena koje mora mudro iskoristiti, u duhovnom smislu, za duhovnu pripremu, za buduću veliku krizu, da ne bi bili nespremni kao što možda mnogi i jesu u kontekstu aktuelnih dešavanja u svijetu.

Ono što je najvažnije – svaki čovjek koji želi da bude spašen za vječnost treba da u svoj život primi Isusa Hrista, Sina Božjeg – da se nanovo rodi u duhu. Nakon primanja Hrista, čovjek treba da nauči da se potčinjava Hristu u svakodnevnom životu (hodanje sa Hristom). Naša bliska sjedinjenost sa Hristom je jedina garancija spasenja, jedina prava priprema za ono što će se dešavati u budućnosti, i jedina garancija opstanka u teškim vremenima.

Božji narod, kao i u svakoj prilici, pozvan je da bude svjetlost drugim ljudima, da pokaže mir i dostojanstvo, da pokaže sigurnost i da nema strah, jer je to najbolje svjedočenje za vjeru u kriznim situacijama. Krizne situacije mogu da proizvedu razne gubitke u našim životima, ali zar se nijesmo odrekli svega, zar se nijesmo odrekli ovoga svijeta, zar ne računamo da ćemo vremenom ostati bez bilo čega.

„Nema sumnje, odanost Bogu i jeste izvor velikog dobitka kad je čovjek zadovoljan onim što ima. Jer ništa nijesmo donijeli na svijet, pa ne možemo ništa ni odnijeti s njega. Dakle, kad imamo hranu, odjeću i zaklon, budimo zadovoljni time” (1. Timoteju 6:6-8).

„Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem onako kako ga svet daje. Neka se vaše srce ne uznemiruje i neka se ne boji” (Jovan 14:27).

 

Božji narode, nemoj da ti Vavilon tumači Bibliju

Božji narod, po mom ličnom mišljenju, ne treba da se upušta u špekulacije i teorije zavjere o onome šta se dešava i šta će se dešavati u svijetu, jer je to način da se izgubi na miru, vjeri i duhovnosti zato što iza špekulacija i teorija zavjere stoji niko drugi nego neprijatelj Božji. Osim toga, ako nijesmo sigurni u nešto a to nešto promovišemo i širimo na bilo koji način, upadamo u rizik koji se zove grijeh.

Na osnovu Biblije, jeres je grijeh – tjelesno djelo.

„A djela tjelesna su očigledna, to su: preljuba, blud, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, vračarstvo, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdnje, prepirke, podjele, jeresi, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i tome slično. To vam unaprijed kažem, kao što sam vam već i rekao, da oni koji tako nešto čine neće naslijediti Božje kraljevstvo“ (Galatima 5:19-21).

Bilo kakva zbrka nije karakteristika Božjeg naroda, već karakteristika Vavilona (misli se na duhovni Vavilon). Zbrka, što je i jeste značenje riječi Vavilon, podrazumijeva špekulisanje o dešavanjima, gledanje i čitanje svega što se objavljuje na Internetu, zamišljanje futurističkih scenarija i njihovo povezivanje u umu i pokušaj da im se da biblijsko utemeljenje… Božji narod ne treba da živi na taj način.

Božji narod dobija jasna i jednostavna osvjedočenja od Boga kroz Božju Riječ. Oni koji imaju Božji i Hristov Duh imaju sigurnog Vodiča. Bog nam je već otkrio najslavnije biblijske istine. Temeljna istina koju je Bog otkrio Svom narodu u ovo vrijeme jeste da Bog nije Trojstvo, a spasonosna istina koja se temelji na toj istini, koja je takođe otkrivena Božjem narodu jeste da je spasenje u stvarnom, bukvalnom i doslovnom primanju Božansko-ljudskog života Sina Božjeg Isusa Hrista, drugog Adama.

Vjerujem da Božji narod može protumačiti biblijske događaje na samo jedan način – otkrivenjem dobijenim od Autora Biblije koje će biti potvrđeno Biblijom, i to uvijek u vrijeme kada je to volja Autora.

Moje lično mišljenje je da ni jedna osoba koja nije nanovorođena, dakle osoba koja nije primila Hristov život u duhu, ne može ispravno i u potpunosti protumačiti biblijska proročanstva, i zato vjerujem da Božji narod ne treba da se oslanja na tumačenja koja dolaze iz duhovnog Vavilona. Ali i nanovorođena osoba može biti zavedena i da onda zastupa nešto što je nastalo u Vavilonu. U tom smislu budimo oprezni.

Po mom ličnom uvjerenju, duhovnom Vavilonu pripada svako ko nije utemeljen na dvije glavne biblijske istine – o Ocu i Sinu, i o Hristu u nama. To znači da, u svijetlu ovih istina koje Božji narod posjeduje kao sadašnju istinu, sve teorije koje se mogu čuti nijesu čisto od Boga ukoliko su te teorije NASTALE u duhovnom Vavilonu,  ukoliko se njihovi najveći promoteri NALAZE u duhovnom Vavilonu, ukoliko dolaze od organizacija, pokreta i ljudi koji PRIPADAJU duhovnom Vavilonu.

Neistina, polustina ili istina koja je promiješana sa neistinom su u suštini ista stvar. Kroz dvije temeljne istine, o Ocu i Sinu i o Hristu u nama, koje nam je Bog otkrio, utvrđujemo ostale istine. Te dvije istine su ne samo najvažnije spasonosne biblijske istine, nego i istine za sadašnje vrijeme koje odvajaju duhovni Izrael od duhovnog Vavilona.

Biblijska istorija je, po mom mišljenju, najbolji dokaz da ne postoji istina u Božjem narodu koja je došla spolja, iz Vavilona. Istina je uvijek došla iznutra, u Božjem narodu.

 

Uzdajmo se u Hrista

„Ovo vam pišem o onima koji pokušavaju da vas zavedu. A što se vas tiče, pomazanje koje ste primili od njega ostaje u vama, i niko ne treba da vas poučava, nego vas pomazanje od njega uči o svemu – a ono je istinito i nije laž – i kao što vas je ono poučilo, ostanite u njemu“ (1. Jovanova 2:26-27).

Ovo sugeriše da svaku istinu trebamo tražiti na izvoru žive vode, tamo gdje je i spasonosni život, a to je Isus Hrist.

„A ko bude pio od vode koju ću mu ja dati, nikada neće ožednjeti, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koji teče u vječni život“ (Jovan 4:14).

Hrist ima Svoje tijelo, a to smo mi – Njegov narod koji je primio Njegov Duh, i zato se uzdajmo u Hrista u svakom smislu.

„Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni u jedno tijelo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:12-13).

Uzdajmo se u Hrista i za biblijska objašnjenja i tumačenja koja je On namijenio samo nama, Svom narodu.

„Različiti su darovi, ali je isti Duh. I različite su službe, ali je isti Gospod. I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji na različite načine djeluje u svima. A Duh se ispoljava u svakome za korisnu svrhu. Naime, jednome je posredstvom Duha data riječ mudrosti, drugome riječ znanja po tom istom Duhu, drugome vjera po tom istom Duhu, drugome dar liječenja po tom jednom Duhu, drugome činjenje čuda, drugome proricanje, drugome sposobnost razlikovanja nadahnutih objava, drugome različiti jezici, a drugome tumačenje jezika. Ali sve to čini jedan te isti Duh, dijeleći ih svakom po svojoj nameri“ (1. Korinćanima 12:4-11).

Zaključujem na sljedeći način:

„Neka Gospod Isus Hrist bude s tvojim duhom. Neka njegova blagodat bude s vama“ (2. Timoteju 4:22).

„I neka Hristov mir vlada u vašem srcu, mir na koji ste i pozvani u jednom tijelu. I budite zahvalni. Neka vas Hristova riječ potpuno ispuni svom mudrošću. Poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima, hvalospjevima Bogu, prijatnim duhovnim pjesmama. Pjevajte Gospodu u svom srcu. I što god da činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući kroz njega Bogu, Ocu“ (Kološanima 3:15-17).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email