Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Postoji samo jedan Bog i to je Otac

Da bi neko došao do ispravnog razumevanja toga ko je Bog treba prvo da konsultuje Bibliju, ne tradiciju ili ljudske filozofske ideje. Prva i osnovna činjenica koju moramo da utvrdimo kako bismo proučavali ovu temu je da postoji jedan Bog. Monoteističko (jedan Bog) učenje, predstavlja široko rasprostranjeno verovanje, ne samo u okvirima hrišćanstva, već takođe i u drugim religijama kao što su Islam i Judaizam.

Međutim, ne obožavaju svi monoteistički vernici istog Boga.

Islam uči da postoji samo Jedno Božanstvo ili Jedan Bog. On je Tvorac nebesa i zemlje. Reč „Alah“, koja ukazuje na Boga u Kuranu je jednostavno arapski prevod reči „Bog“. Arapska Biblija upotrebljava istu reč kada ukazuje na Boga u Jovan 3:16. Međutim, evo šta Kuran kaže o Alahu: „On je Bog (koji jeste), Jedan. Bog, Večno Utočište. On nije ni rođen ni stvoren, niti postoji bilo ko jednak Njemu.“ Sura 112, (Iskrenost) Ovo je jedan od mnogih stihova koji jasno izjavljuje da je Bog jedan i da nema Sina. To ne može biti isti Bog kao onaj koji se spominje u Bibliji. Biblijski Bog je izrodio Sina ( Jovan 3:16; 1. Jovanova 4:9…).

Današnji judaizam uči da postoji jedan Bog, ali oni ne veruju da je ovaj jedan Bog sačinjen od tri ličnosti, niti veruju da ovaj Jedan Bog ima Sina, niti da je Isus bio Mesija. Bog je individualno biće koje će poslati Mesiju jednog dana. Najvažniji tekst za Jevreje, zove se Šema: „Čuj Izraele: GOSPOD Bog naš, GOSPOD je jedini.“ Mojsijeva 6:4

U hrišćanstvu, monoteistička verovanja nisu svuda ista:

  • Neki veruju u Trojstvo koje uči da je Jedan Bog sastavljen od tri ličnosti, Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh.
  • Neki veruju u „samo Isus“ verovanje koje uči da se jedan Biblijski Bog manifestuje kao Otac u Starom savezu, kao Isus u Novom savezu, i kao Sveti Duh od tada. Drugim rečima, Isus je Otac, Isus je Sin i Isus je Sveti Duh. Jedan bog/biće sa tri manifestacije.
  • Drugi, kao ja, veruju u Jednog Boga, Oca, Njegovog Sina, Isusa Hrista i Njihovog Duha, Božjeg i Hristovog Duha. Dva Božanska Bića, a ipak je jedan Bog i Otac svih, koji je iznad svih i kroz koga je sve i u kome je sve (1. Korinćanima 8:6; Efescima 4:4-6).

Biblija jasno uči da postoji jedan Bog. I Stari i Novi savez jasno svedoče „Bog je jedan“ (Galatima 3.20). Evo nekoliko stihova za vas da ih razmotrite:

„Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini.“ 5. Mojsijeva 6:4

„A što se tiče jedenja hrane žrtvovane idolima, znamo da idol zapravo nije ništa i da postoji samo jedan Bog.“ 1. Korinćanima 8:4

„Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“ Efescima 4:6

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Hrist Isus.” 1. Timoteju 2:5

„Ti veruješ da postoji jedan Bog, zar ne? Sasvim dobro činiš. Ali i demoni veruju i drhte.“Jakov 2:19

Ovu istinu su učili i verovali u nju, Isus, učenici i svi Jevreji Isusovog vremena. Jednom je književnik pitao Isusa: „Koja zapovest je najveća od svih?“ Marko 12:28. Isusov odgovor je počeo rečima: „Prvi nauk ispred svih je: Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini.“ Marko 12:29

Za jednog Jevrejina ovo je bio najvažniji stih. Svaki Jevrejin je to znao u svom srcu. Zapazite kako je književnik odgovorio Isusu: „Književnik mu je rekao: „Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugog osim njega.’I voleti ga svim srcem isvim razumom i svom snagom i voleti bližnjeg kao samog sebe vredi mnogo više od svih žrtava paljenica i drugih žrtava.”Marko 12:32-33

Ovo je predstavljalo ispovedanje monoteističkog verovanja. „On je jedan i nema drugog osim njega.“

Imajte na umu da književnik nije bio hrišćanin trinitarac iz 21. veka. On je bio Jevrejin iz 1. veka. Isus, koji je razgovarao sa njim, je znao to. Isus je takođe bio Jevrejin iz 1. veka. Pre nego što pročitamo Isusov odgovor književniku potrebno je da razumemo šta je književnik verovao i šta je mislio pod onim što je rekao. Šta su Jevreji u 1. veku verovali po pitanju toga koje Bog? Zapazite sledeće: „Isus im je odgovorio: „Ako ja slavim samog sebe, moja slava nije ništa. Mene proslavlja moj Otac, za koga vi kažete da je vaš Bog.“ Jovan 8:54

Budite pažljivi da vam ne promakne značenje ovog teksta. Isus je rekao Jevrejima „vaš Bog je moj Otac. Vaš Bog proslavlja mene.“ Ovo je bilo verovanje Jevreja iz 1. veka. Isus je znao šta su oni verovali. Drugi primer je razgovor između Isusa i žene kod bunara. Žena je pitala Isusa: Naši praočevi su vršili bogosluženje na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde treba bogoslužiti.” Jovan 4:20

Tada su Jevreji i Samarićani imali različito razumevanje o tome gde treba da se obavlja bogosluženje, koga da obožavaju i kome da se klanjaju, odatle i ženino pitanje. Zapazite kako joj je Isus odgovorio: „Vi se molite onome što ne poznajete, a mi se molimo onome što poznajemo, jer spasenje je od Judejaca. Ali dolazi čas, i već je tu, kada će pravi bogoslužitelji služiti Ocu u duhu i istini, jer i Otac traži takve bogoslužitelje.“ Jovan 4:22-23

Isus je ženi Samarićanki rekao dve stvari. Prvo, rekao joj jeda Jevreji imaju istinu o Bogu. Drugo, rekao joj je kome bi trebalo da se klanja ili ko je Bog Jevreja. Rekao je „pravi bogoslužitelji će služiti Ocu.“

Pismo je jasno u pogledu toga kome su Jevreju služili u 1. veku i koga su obožavali. Oni su obožavali Boga Oca. Vratimo se na našu poentu, kada je književnik rekao Isusu: „Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: On je jedan i nema drugog osim njega,“ koga je imao na umu? Na koga je ukazivao i mislio? Očigledno je iz Pisma da je književnik ukazivao na Boga Oca, a ne na jedinstvo tri ličnosti. Ovo je bila savršena prilika da Isus pojasni ovom književniku i nama, čitaocima, da je Biblijski Bog zapravo jedinstvo tri ličnosti. Međutim, umesto da čitamo pojašnjenja ili ispravke, mi čitamo potvrdu. Zapazite kako je Isus odgovorio i kako je Marko to zabeležio: „Tada mu je Isus, videvši da je pametno odgovorio, rekao: „Nisi daleko od Božjeg kraljevstva.” I više niko nije imao hrabrosti da ga ispituje.“Marko 12:34

Na osnovu odgovora književnika Isus je rekao: „Nisi daleko od Božjeg kraljevstva.” Ovo ne zvuči kao pokušaj da se promeni shvatanje književnika po pitanju toga ko je Bog. Isus je potvrdio verovanje književnika i ohrabrio ga da nastavi da se drži ovog verovanja. Štaviše, zapazite kako je Marko zabeležio odgovor: „Tada mu je Isus, videvši da je pametno odgovorio, rekao…“ Ovo je Marko učio. Marko je verovao da je književnik odgovorio mudro ili ispravno. Ne samo to, već je i verovao da je Isus mislio da je odgovor književnika bio ispravan.

Nemojte propustiti poentu, Marko, pisac jevanđelja po Marku, beležio je sve što se događalo. Bez sumnje, on je beležio stvari onako kako ih je razumeo ili kako ih je čuo. Isus nije rekao, „Pošto si (književnik) odgovorio diskretno, dozvoli mi da ti kažem šta ja mislim.“ Marko je verovao da je Isus bio zadovoljan odgovorom književnika, ili je u najmanju ruku verovao u to da je Isus mislio da je odgovor književnika bio mudar i razborit.

Ovaj pasus nas ostavlja sa shvatanjem da je Biblijski Bog, prema Marku, književniku i Isusu, niko drugi do Bog Otac. Da li je ovaj zaključak ispravan? Ili se zasniva samo na pogrešnom tumačenju pasusa? Mislim da, ne. Evo još nekoliko stihova za vas da ih razmotrite:

„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ 1. Korinćanima 8:6

„Njime blagosiljamo Gospoda, Oca, ali njime i proklinjemo ljude koji su stvoreni „slični Bogu.“ Jakov 3:9

„Kako biste jednodušno, jednim ustima, slavili Boga i Oca našeg Gospoda Isusa Hrista.“ Rimljanima 15:6

„Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“ Efescima 4:6

„Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac milosrđa i Bog svake utehe.“ 2. Korinćanima 1:3

Dozvolite mi da naglasim samo jedan stih od gore navedenih. Za mene je 1. Korinćanima 8:6 jedan od najjasnijih stihova u Pismu po pitanju ove teme. Pavle je rekao, da postoji samo Jedan Bog (1. Korinćanima 8:4). Posebno je istakao čitaocima ko je ovaj Bog. Rekao je da je to Otac. Onda je dodao: „od koga je sve“. Otac je izvor svega. To je Biblijski Bog. Videti 2. Korinćanima 5:18; Rimljanima 11:36; Efescima 3:14,15.

Ovome je dodao: „i jedan Gospod Isus Hrist, kroz koga je sve i mi kroz Njega”.Nakon pojašnjavanja toga ko je Jedini Bog, rekao je, i imamo jednog Gospoda, ili Učitelja, a to je Isus. Onda dodaje: „kroz koga je sve”.Otac je izvor svega, dok je Isus Tvorac svega. Ako ovo nije jasno zapazite šta je Pavle rekao na drugom mestu:

„Bog, koji je u prošlosti mnogo puta i na mnogo načina govorio našim praočevima preko svojih proroka,u ovim poslednjim danima obratio se nama preko Sina, koga je postavio za naslednika svega i kroz koga i vremena stvori.“ Jevrejima 1:1-2

„I da rasvetlim svima šta je zajedništvo tajne koja je od davnina sakrivena u Bogu, koji je sve stvorio kroz Isusa Hrista.“ Efescima 3:9

Bog Otac je sve stvorio kroz Svog Sina Isusa. Otac je Izvor svega, a Isus je Tvorac svega. Stoga, kada Biblija kaže da postoji jedan Bog to se odnosi na Izvor svega. Prema Pismu, postoji samo jedan Izvor svega, Otac. Ne postoje tri izvora svega. Ovo je važno da razumemo zato što i Biblija ukazuje na Isusa kao na Boga. Isus je božanstvo i vredan je našeg obožavanja. On je rođen, ne stvoren. Osim ukoliko ne razumemo osnovna načela izneta u Bibliji da je jedan Izvor svega zapravo Jedini Bog Biblije, postaćemo zbunjeni. Sam Isus je rekao da je Otac izvor Njegovog života: „Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi;“ Jovan 5:26.

Biblija je jasna po pitanju Božje Jedinstvenosti. Biblija uči monoteizam, ali ne bilo kakvu vrstu monoteizma. Ona veoma jasno ističe da je jedini Bog Biblije, jedino individualno Biće koje možemo zvati „Bog Otac“.

Imajući ovo na umu, ko je „Bog“ koji se pominje u tri anđeoske poruke, zabeležene u Otkrivenje 14:7?

„On je govorio jakim glasom: „Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i mora i izvore voda!“ Otkrivenje 14:7

To nije niko drugi do Jedini Biblijski Bog, Bog Otac. Kako bismo potvrdili naše nalaze, zapazite sledeće. Jovan, pisac knjige Otkrivenja, nakon što mu je život bio ugrožen od strane sveštenika i upravitelja,  i nakon što je bio oslobođen sa Petrom, vratio se u zajednicu i pridružio se molitvama i zahvaljivanju Bogu. Zapazite njihovu molitvu:

„A kad su to oni čuli, jednodušno su se obratili Bogu: „Gospode, ti si onaj koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima… Tako su se i Irod i Pontije Pilat s ljudima iz drugih naroda i s izraelskim narodom zaista udružili u ovom gradu protiv tvog svetog Sina Isusa, koga si pomazao.“ Dela 4:24-27

Očigledno je iz Jovanove molitve u Delima 4, da je verovao u „Boga“ koji je „stvorio nebo, zemlju i more“ a koji nije bio niko drugi, do Bog Otac. Isus je „Sveti Sin“ od Boga koji se pominje u Otkrivenju 14:7

Print Friendly, PDF & Email