Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Poznajete li Boga?

„Zbog toga i trpim sve ovo, ali se ne stidim, jer znam onoga kome verujem i uveren sam da on može čuvati ono što sam mu poverio do onog dana.“ (2. Timoteju 1:12)

Apostol Pavle je znao kome je verovao, jer je rekao, „znam kome verujem.“ On je imao pouzdanja u svog Boga i Hrista. On je imao lični odnos sa Hristom i kao posledica toga bio je siguran da je Hrist imao budućnost za njega.

Pavle je poznavao identitet svog Boga. Da li vi poznajete?

„Zašto biste me pitali takvo pitanje?“ možete se pitati, „Naravno da poznajem. Ja sam hrišćanin. Ja sam Hristov sledbenik.“

Ako ste iznenađeni mojim pitanjem, onda mi, molim vas, objasnite. Božji identitet danas je zamračen, zamagljen, učinjen nejasnim. Pre nekoliko godina sam otišao u jednu crkvu i postavio sledeće pitanje nekolicini ljudi ponaosob.  Evo kako je glasilo pitanje i voleo bih da i vi odgovorite na njega:

Biblija kaže da će u poslednjim danima tri anđeoske poruke biti date svetu. Prva poruka glasi, Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda!“ (Otkrivenje 14:6,7). Ko je ovaj Bog?

Ako želimo da usmerimo svet na istinskog Boga iz Biblije, zar nije posedovanje znanja o tome ko je zaista Bog suštinski preduslov za učestvovanje u takvoj misiji? Kako mogu da pričam svetu o mom Bogu ako ne znam ko je On? Da bi bilo još komplikovanije kako mogu da pričam zavedenim ili pogrešno informisanim hrišćanima o mom Bogu, ako nisam siguran u to, ko je On?

Biblija kaže da će se ova poruka propovedati „onima koji žive na zemlji – svim narodima i plemenima i jezicima i ljudima.“ Propovedaće se nadaleko i naširoko. Fokus ove poruke je da usmeri ljude da se poklone istinskom Bogu. „Bojte se Boga, dajte Mu slavu i poklonite Mu se.

Kao što sam i pretpostavljao, dobio sam različite odgovore. Imajte na umu da su ovi ljudi pripadali istoj denominaciji, išli na bogosluženje u istu crkvu, imali istog pastora i čitali istu Bibliju. Neću biti iznenađen ni ako vi date odgovor koji se razlikuje od odgovora vašeg partnera ili prijatelja. Zašto je to tako? Jednostavno zato što je neprijatelj uspeo da ubedi hrišćane da je Božji identitet tajna, ili da je u najmanju ruku do te mere komplikovan da je izvan ljudskog razumevanja.

Kada sam odlučio da predam svoj život Isusu i pridružim se crkvi, učili su me Trojstvu, i bilo mi je rečeno da treba to da prihvatim verom jer čovečanstvo ne može da razume ko je Bog. Dobio sam neki štampani materijal o Trojstvu, koji je bio izvan mog shvatanja. Baš kao i Atanasije, što sam više čitao, sve sam manje razumeo.

Međutim, to nije ono što čitamo u Bibliji, niti je to iskustvo apostola. U jednoj od svojih poslanica Pavle je pohvalio Solunjane zbog izveštaja koji su on i drugi apostoli čuli o njima. On je napisao:

„Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli kod vas i kako ste se od svojih idola obratili Bogu, da biste služili živom i istinitom Bogu i da biste čekali da s nebesa dođe njegov Sin, Isus, koga je podigao iz mrtvih i koji nas izbavlja od gneva koji dolazi.“ (1. Solunjanima 1:9,10)

Kada su pagani odlučili da se klanjaju Bogu, kao posledica Pavlovog propovedanja oni su shvatili ko je bio biblijski Bog. Oni su znali da je Biblijski Bog, živi i istiniti Bog, imao Sina po imenu Isus, i oni su čekali Isusa. Dakle, shvatili su da je biblijski Bog, Bog Otac.

Kontekstualno, Pavle je rekao da su vernici u Solunu propovedali Božju reč drugim ljudima na mnogim mestima (1. Solunjanima 1:8). Poenta je u tome da su ovi ljudi čuli jevanđelje od Pavla i podelili su ono što su čuli sa mnogim drugim ljudima. Ta vest je došla nazad do Pavla. Na osnovu izveštaja koje je apostol čuo od drugih o Solunjanima napisao im je prvu poslanicu. Drugim rečima, oni koji su čuli ono što su Solunjani učili, shvatili su da je Bog kojem treba da se okrenu i da mu se klanjaju, Bog Otac. Oni su takođe razumeli da je Isus Božji Sin.

„I ne samo da je Gospodnja reč od vas odjeknula u Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vera u Boga posvuda proširila, tako da mi ne treba ništa da govorimo. Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli kod vas i kako ste se od svojih idola obratili Bogu, da biste služili živom i istinitom Bogu i da biste čekali da s nebesa dođe njegov Sin, Isus, koga je podigao iz mrtvih i koji nas izbavlja od gneva koji dolazi.“ 1. Solunjanima 1:8-10

Ovu poruku je Isus dao Pavlu (Galatima 1:12), Pavle Solunjanima, Solunjani Makedoncima, Ahajićanima itd. Vesti su ponovo našle put do Pavla. Sve vreme dok je putovala, poruka je zadržavala svoju preciznost i jedinstvenost. Suštinski deo ove poruke je bio Božji identitet. Na kraju krajeva, to je ono što je Pavle istakao u pogledu izveštaja koje je čuo. Evo ponovo tog dela poruke:

„…kako ste se od svojih idola obratili Bogu, da biste služili živom i istinitom Bogu i da biste čekali da s nebesa dođe njegov Sin, Isus, koga je podigao iz mrtvih…..“

Siguran sam u to, da kada bih postavio isto pitanje bilo kom hrišćaninu koji je čuo Pavlovu poruku pre 2000 godina, bilo u Solunu, Makedoniji ili Ahaji ili bilo gde drugde, njihov odgovor bi bio isti – “biblijski Bog je Bog Otac. Isus je Sin istinskog i živog Boga.“ Na kraju, to je ono čemu su oni učili druge ljude. Pavle i svi koje je poučavao, poznavali su biblijskog Boga. Oni nisu bili zbunjeni; oni se nisu klanjali tajni.

U svetlu svega ovoga nalazim da je veoma interesantno, kako u Otkrivenju, poslednjoj knjizi Biblije, čitamo o dve žene, jednoj čistoj (Otkrivenje 12) i drugoj nečistoj i izopačenoj (Otkrivenje 17). Naravno, čista žena predstavlja Božji verni narod, dok nečista bludnica predstavlja otpadnike ili izopačene hrišćane. U Otkrivenju 7 čitamo o Božjem vernom narodu u poslednjim danima koji predstavljaju 144.000. U poglavlju 14, nešto interesantno je rečeno o njima: „I pogledao sam, kad gle – Jagnje stoji na gori Cionu i s njim sto četrdeset i četiri hiljade onih koji imaju njegovo ime i ime njegovog Oca napisano na svojim čelima.“ (Otkrivenje 14:1)

Čelo je mesto gde se nalazi vaš čeoni režanj. To je deo mozga pomoću koga razmišljate i donosite odluke; tu se zapravo donose odluke u pogledu Boga i bogosluženja. U poslednjim danima Božji narod će imati „ime Isusovo i ime Njegovog Oca“ ispisano na svojim čelima što simbolizuje njihovu vernost Ocu i Njegovom Sinu. Oni znaju kome se klanjaju i koga obožavaju; oni znaju kome i u koga veruju.

A zapazite šta je zapisano na čelu žene bludnice: „Na čelu joj je bilo napisano ime: „TAJNA, VAVILON VELIKI, MAJKA BLUDNICAMA I ZEMALJSKIM GADOSTIMA.”“ (Otkrivenja 17:5)

Ova žena simbolizuje otpale hrišćane, koji veruju, klanjaju se i obožavaju tajnu. U njenom umu zapisana je reč „Tajna“ umesto imena Oca i Njegovog Sina.

Ovo je veoma interesantno u svetlu onoga što se dešava danas. Pavle i svi koji su čuli njegovu poruku znali su ko je bio njihov Bog. Oni su verovali u Boga i iščekivali Njegovog Sina sa neba. Današnji hrišćani su zbunjeni u pogledu toga koga obožavaju i kome se klanjaju. Bog kojem se oni klanjaju prekriven je tajnom koju ni jedan čovek ne može razumeti.

Dragi čitaoče, ako veruješ da živimo u poslednjim danima, kao što sigurno i živimo, onda bi ove stvari trebalo da te zainteresuju. Bog nam je sve otkrio kroz Jovana, sa razlogom. On ne želi da bilo ko strada. On želi da ima istinski i blizak odnos sa tobom. On te poznaje i želi da ti upoznaš Njega, otuda Njegovo otkrivenje u Pismu. Molim te, zapamti, mi ne govorimo o Božjoj prirodi, mi govorimo samo o Božjem identitetu. Pitanje je „Ko je Bog,“ a ne „Šta je Bog.“

Print Friendly, PDF & Email