Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Poznavanje Boga

Koliko je važno poznavati Boga i na koji način?

1. Da li je Bog zadovoljan kada Ga Njegov narod ne poznaje?
Osija 4:1 „Čujte reč Gospodnju, Izraelovi sinovi, jer Gospod vodi parnicu protiv stanovnika zemlje, jer u zemlji nema istine, ni dobrote, ni znanja o Bogu.“

2. Šta je sva čovekova dužnost?
Propovednik 12:13 „Zaključak svega što si čuo jeste ovo: Boj se Boga i uputstva njegova drži. Jer to je sve čoveku.“

3. Šta znači „bojati se Boga?“
Biblijski pisci su često koristili stil pisanja koji se zove paralelizam gde su zapisivali misao i onda ponavljali tu misao kroz upotrebu različitih reči ali ipak ukazujući na isto značenje:
Priče 1:7 „Strah od GOSPODA početak je znanja. Ludi preziru mudrost i pouku.“
Priče 9:10 „Strah od GOSPODA početak je mudrosti, a znanje o Najsvetijem donosi razboritost.“
Priče 2:5 „Tada ćeš razumeti šta znači imati strah od Gospoda i znanje o Bogu naći ćeš.“
„strah od Gospoda“ = „znanje o Bogu“

4. Koja je prva poruka koju treba da prenesemo u poslednjim danima?
Otkrivenje 14:7 „On je govorio jakim glasom: „Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda!”“
(Deo prve anđeoske poruke je vratiti narodu znanje o Bogu.)

5. Da li je važno poznavati Boga?
Osija 4:6 „Moj narod izgibe, jer nema znanja. Pošto si ti odbacio znanje, ja ću odbaciti tebe da mi više ne služiš kao sveštenik. I pošto ti zaboravljaš zakon svog Boga, ja ću zaboraviti tvoje sinove.“
Osija 6:6 „Jer meni je dobrota mila, a ne žrtva, i poznavanje Boga, a ne žrtve paljenice.“

6. Zašto je poznavanje Boga toliko značajno?
Jovan 17:3 „A ovo je život večni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“
2. Petrova 1:2 „Neka vam se umnože blagodat u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda.“

7. Šta obuhvata poznavanje Boga?

a. Znati ko je Bog
2. Timoteju 1:12 „Zbog toga i trpim sve ovo, ali se ne stidim, jer znam onoga kome verujem i uveren sam da on može čuvati ono što sam mu poverio do onog dana.“
(Pavle je znao ko je Bog, zato je i bio u stanju da ga objavi onima koji su Ga u neznanju obožavali.)

b. Poznavati Njegove puteve/slavu/karakter
Izlazak 33:13 „Zato te sada molim, ako sam našao milost u tvojim očima, obznani mi svoje puteve, da bih te upoznao i da bih našao milost u tvojim očima. I seti se da je ovaj narod tvoj narod.”
Izlazak 33:18 „Na to Mojsije reče: „Molim te, daj mi da vidim tvoju slavu.”
(„putevi“ = „slava“)
Izlazak 34:6,7 i „I Gospod je prošao ispred njegovog lica objavljujući: „Gospod, Gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine, koji čuva svoju milost za hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe, ali ne smatra nikog nevinim, koji pohodi prestupe očeva na sinovima i na unucima, do trećeg i do četvrtog naraštaja.”
1. Jovanova 4:7-9 „Ljubazni, volimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga, i svako ko voli začet je od Boga i poznaje Boga. Ko ne voli, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav. Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama: Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svet da živimo kroz njega.“
(poznavati Boga = voleti Boga i čoveka, zato što je Bog ljubav)

c. Držati Njegove zapovesti
Titu 1:16 „Oni tvrde da poznaju Boga, ali ga se odriču svojim delima, jer su mrski i neposlušni i nesposobni za bilo kakvo dobro delo.“
Poznavanje Boga vodi ka poslušnosti Njemu. Doktrina nije kraj; to je sredstvo da ljudi bolje upoznaju Boga i da Mu se još više približe.

8. Šta moram učiniti da prisnije upoznam Boga?
Priče 2:1-5 „Sine moj, ako primiš reči moje i sačuvaš kod sebe uputstva moja, ako slušaš mudrost uhom svojim i srce svoje prigneš k mudrosti, i ako prizoveš razum i zavapiš za mudrošću, ako sve to tražiš kao srebro i ako tragaš za svim tim kao za skrivenim blagom, tada ćeš razumeti šta znači imati strah od GOSPODA i znanje o Bogu naći ćeš.“

9. Možemo li znati ko je Bog i da li nam se Bog otkrio u Svojoj Reči?
Rimljanima 1:20 „Jer njegova nevidljiva svojstva, naime njegova večna moć i božanstvo, jasno se vide još od stvaranja sveta, budući da se prepoznaju po onome što je stvoreno, tako da nemaju izgovora.“
1. Jovanova 5:20 „A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da upoznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život večni.“

10. Koja je jedina stvar kojom možemo da se pohvalimo?
Jeremija 9:23,24 „Ovako kaže Gospod: ‘Neka se mudar čovek ne hvali svojom mudrošću. Neka se snažan čovek ne hvali svojom snagom. Neka se bogat čovek ne hvali svojim bogatstvom. Ko se hvali, neka se hvali time što je razborit i što mene poznaje, što zna da sam ja Gospod i da pokazujem dobrotu, pravdu i pravednost na zemlji, jer mi je to milo’, govori GOSPOD.“

Print Friendly, PDF & Email
28 Septembra 2018
Tagovi: Bog, Imad Avde