Praktična pravednost samo kroz vjeru, Zdravko Vučinić

Praktična pravednost samo kroz vjeru, Zdravko Vučinić