Predaja Bogu – “Gospode, sve što kažeš, uradiću”

Predaja Bogu nije slabost, to je mudrost. Samo nerazumni se odupire Bogu, jer to je borba koju ne možemo pobijediti. U predaji je sila da uspijemo u onome za šta nas je On pozvao.

Predaja se dokazuje poslušnošću. Predaja kaže: “Da, Gospode, sve što kažeš, uradiću. Suprotno od toga jeste “Ne, Gospode”. Kako možemo Isusa nazivati Gospodom i odbijati da ga slušamo? (Luka 6:46).

Peter je pokazao istinsku predaju kada mu je Isus rekao da pokuša ponovo. „Učitelju, cijelu noć smo se mučili i ništa nijesmo ulovili, ali kad ti tako kažeš, baciću mreže. Kad su to učinili, uhvatili su toliko mnogo riba da su mreže počele da im se cijepaju.” (Luka 5:5-6).

Ljudi koji su predati Bogu slušaju Boga čak i kada na prvi pogled izgleda da to nema smisla. Abraham je pratio Boga ne znajući gdje će ga voditi. Ana je čekala Božje vrijeme, ne znajući kada. Marija je očekivala čudo, a da nije znala kako. Josip je vjerovao u Božji plan ne znajući zašto su se okolnosti događale onako kako su se događale. Svako od njih, i mnogi drugi, bili su potpuno predati.

Kako da znamo da li smo se potpuno predali Bogu? Kada se oslanjamo na Boga da riješimo stvari šta god da je u pitanju, bilo da su to iskušenja, problemi ili naše čežnje, umjesto da pokušavamo da mi kontrolišemo ili riješimo situaciju; kada uradimo ono što Bog traži od nas sviđalo se to nama ili ne (da oprostimo, da se izvinemo, da pomognemo, da se odreknemo svoje koristi…).

Tekst je preuzet sa Interneta, sa engleskog govornog područja, uz određenu korekciju administratora.

Print Friendly, PDF & Email
21 Marta 2019
Tagovi: Predaja